Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Tenttimistietoa yksiköiden sivuilla

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Tenttejä on monentyyppisiä:

  • yleisiä tenttejä, joiden vaatimukset kerrotaan opetussuunnitelmissa eli opinto-oppaissa. Yleisiä tenttejä voi suorittaa pääsääntöisesti yleisinä tenttipäivinä niin sanottuina kirjatentteinä ja yhä enemmän myös sähköisinä tentteinä. Yleiset tenttipäivät kerrotaan opetusohjelmassa kunkin yksikön Tenttiminen-sivulla.
  • opetukseen liittyvät tentit järjestetään opetuksen yhteydessä, ja niitä ovat
    • luentotentit, jotka pidetään luentokurssin päätteeksi
    • tasotestit, joilla testataan opiskelijan taitotaso ennen kurssin alkua
    • muut alku-, väli- tai loppuarvioinnit
  • kypsyysnäyte, joka tehdään opinnäytetyön (yleensä kandidaatin tutkielman)  jättämisen jälkeen

Ilmoittautuminen

Osa tieteenalayksiköistä käyttää sähköistä tentti-ilmoittautumista, mikä tarkoittaa, että tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa/NettiRekassa. Joissakin yksiköissä tentteihin voi ilmoittautua myös tenttikuorella. Yksiköiden sisälläkin ilmoittautumistavat voivat vaihdella.

Yleisiin tentteihin ja kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava aina. Opetukseen liittyviin tentteihin ei aina tarvita erillistä ilmoittautumista, ja tästä kerrotaan opetuksen yhteydessä.

Sähköisesti suoritettaviin tentteihin ilmoittaudutaan vain Sähköisessä tenttipalvelussa, ja ne ovat näkyvillä vain siellä, eivät NettiOpsussa/NettiRekassa.

Jos opiskelija jää ennakolta ilmoittamatta kaksi kertaa saapumatta samaa opintojaksoa koskevaan yleiseen tenttiin tai luopuu siitä, hänen tulee ennen seuraavaan saman opintojakson yleiseen tenttiin ilmoittautumista ottaa yhteyttä arvioinnista vastaavaan opettajaan. Opiskelijan on muistettava perua ilmoittautumisensa, mikäli suunnitelma osallistua tenttiin muuttuu.

Sekä NettiOpsuun/NettiRekkaan että Sähköiseen tenttipalveluun tarvitaan yliopiston peruspalvelutunnus.

Tentin tekeminen

Sähköisten tenttiminen on Tampereen yliopistossa jo varsin yleistä. Sähköisiä tenttejä voit suorittaa Tampereella (keskustakampus ja Kauppi), Seinäjoella ja Porissa. Kaikki sähköisen tentin käytännön ohjeet löydät sähköisen tentin esittely- ja ohjesivuilta!

Yleisen tentin suorittamisesta on omat ohjeensa.

Tenttitulokset

Tenttitulokset viedään rekisteriin yksiköissä, minkä jälkeen tulokset näkyvät seuraavana päivänä NettiOpsussa/NettiRekassa. Tulosten julkistamisesta kannattaa lukea lisää opintojen arviointisäännöstä. Siellä kerrotaan yksityiskohtaisesti muun muassa siitä, milloin tulokset pitää julkistaa, kauanko ne ovat esillä ja miten ne julkistetaan.

Sähköisen tentin tuloksesta on mahdollista saada ennakkotieto sähköpostitse jo ennen kuin tulos viedään rekisteriin. Vaikka tieto sähköisen tentin tuloksesta tulisi sähköpostiin, tulos ei silti välttämättä heti näy NettiOpsussa, koska tulos tallennetaan erikseen rekisteriin yksikössä.

Tenttien uusimisesta on tarkempaa tietoa opintojen arviointisäännössä.

Tenttien erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan on sovittava niistä asianomaisen opettajan kanssa ennen tenttiä ja mainittava asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Yksiköiden käytännöt erityisjärjestelyistä vaihtelevat, joten järjestelyt on syytä varmistaa yksiköstä ennen opintosuoritusta. Yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilö voi kirjoittaa opiskelijalle erityisjärjestelyehdotuksen, joka toimii opiskelijan ja opettajan yhteisenä apuna, kun he sopivat käytännön erityisjärjestelyistä. Saavutettavuusyhteyshenkilöltä saa lisätietoja erityisjärjestelyihin liittyen.

Kesällä tenttiminen

Joitain opintojaksoja on mahdollista tenttiä kesällä. Lue tarkemmin Kesäopinnot-sivulta!

Yliopiston rakennusten luentosalit  

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 15.9.2015 15.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti