Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Opiskelun sanakirjaan
itseopiskelumateriaaliin

Opintoneuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on tukea suunnitelmallista opiskelua ja vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta. Tärkein opintojen ohjauksen väline on opinto-oppaasta löytyvä opetussuunnitelma. Ohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijaryhmille eli perustutkinto-opiskelijoille, kansainvälisille opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille ja tohtoriopiskelijoille.

>> Opiskelijan oikeudet ja vastuut opintojen ohjauksessa

Opiskelijana sinulla on oikeus saada oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta osana opetusta ja tarvittaessa erillisenä palveluna.

Opiskelijana vastaat itse:

 • opintojesi suunnittelemisesta (HOPS) ja suorittamisesta opetussuunnitelman mukaisesti
 • omien tavoitteittesi asettamisesta suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin
 • osallistumisesta opintojen sisältämään ohjaukseen sekä hakeutumisesta muuhun tarvitsemaasi ohjaukseen
 • akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamisesta, oman osaamisesi kehittämisestä ja työelämävalmiuksien kartuttamisesta
 • tärkeimpien säädösten ja opiskelun etiikan tuntemisesta

>> Opintoneuvonta ja ohjaus tutkinto-ohjelmissa ja yksiköissä

Opettaja vastaa opetuksen tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvästä ohjauksesta.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Muusta kuin opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa yksikön opintopalvelut (opintopäälliköt, -koordinaattorit ja -sihteerit) esimerkiksi seuraavissa asioissa:

>> Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut

Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut täydentävät tutkinto-ohjelmien ja yksiköiden opintoneuvontaa ja ohjausta, ja ne sijaitsevat päätalossa.

 • Aktuaarinkanslian palvelupisteessä voit hoitaa yliopistoon ilmoittautumiseen liittyvät asiat, ja sieltä saat opiskelijakortin lukuvuositarrat, viralliset opintosuoritusotteet sekä opiskelu- ja tutkintotodistukset. Aktuaarinkansliassa neuvotaan myös avoimien yliopisto-opintojen käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä.
 • Yleisestä opintoneuvonnasta voit kysyä opiskelusta ja opiskelumahdollisuuksista Tampereen yliopistossa tai varata ohjauskeskusteluajan opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden selvittelemiseksi.
 • Kansainvälisen koulutuksen keskuksessa voit selvittää kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun liittyviä asioita.
 • Erityisjärjestelyitä opinnoissa tarvitseva opiskelija voi ottaa yhteyttä yleiseen opintoneuvontaan, jossa työskentelee yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilö.
 • Uraohjauskeskusteluajan voi varata työelämäasiantuntijalta työelämäpohdintojen ajankohtaistuessa. Tutkinto-opiskelijoille suunnattu uraohjauskeskustelu on yksilöllistä, opiskelijan tilanteesta lähtevää urasuunnittelua, jossa peilataan opiskelijan osaamista suhteessa työelämän vaatimuksiin.
 • Opintopsykologin vastaanotolle opiskelijan ohjaa opettaja tai muu ohjaava henkilö. Opintopsykologin ohjaus on tarkoitettu kandidaatin- ja maisterintutkintoja tekeville oppimisen pulmatilanteissa ja erityiskysymyksissä.
 • Ryhmäohjausta urasuunnittelun ja opiskelutaitojen tueksi järjestetään säännöllisesti.
 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opintoneuvonta@uta.fi
Muutettu: 9.5.2017 10.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti