Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus: tuutorointi: tietoa tuutoreille:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Opintopisteet ja todistus

Tuutorointi on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa oleva opintojakso, jolle on asetettu osaamistavoitteet ja josta voi saada opintopisteitä. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan tuutori ymmärtää vertaistuen merkityksen, osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tuntee tutkinnon rakenteen. Lisäksi tuutorivastaavan tulisi osata suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa ja tuntea opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat.

Tuutorin ja tuutorivastaavan toivotaan reflektoivan oppimistaan koko tuutoritoiminnan ajan, esimerkiksi pitämällä oppimispäiväkirjaa. Toiminnan ja reflektoinnin pohjalta tuutori kirjoittaa noin kahden sivun esseen. Opintopisteet saa, kun on palauttanut esseen tiedekuntaan ja vastannut sähköiseen palautekyselyyn joulukuussa.

Yhteyshenkilöt suomenkielisen esseen palauttamiselle, pdf ja kv-esseen palauttamiselle, pdf.

Raportti palautekyselystä 2015, pdf

Raportti palautekyselystä 2014, pdf

Essee

Esseessä tuutori / tuutorivastaava pohtii opintojakson osaamistavoitteiden ja itselle asetettujen tavoitteiden pohjalta ainakin seuraavia aiheita:

  • Tuutorina toimiminen kokemuksena (Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Millaista palautetta sait?)
  • Tuutoroinnin myötä syntyneet oppimiskokemukset
  • Tuutoroinnin suunnittelu ja valmistelu
  • Yhteistyö muiden tuutorien, tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan, tiedekunnan opintopalveluiden tai muiden ainejärjestöjen kanssa
  • Tuutoritoiminnan sujuminen omassa ainejärjestössä
  • Missä yhteyksissä ja miten oppimaasi voi soveltaa?

Kv-tuutoreiden tulisi lisäksi käsitellä esseessä seuraavaa:

  • Miten hyödynsit kv-tuutoriopasta kv-tuutoroinnissasi? Parannusehdotuksia oppaaseen?
  • Millaisiin käytännön ongelmiin törmäsit useimmiten kv-tuutoroinnissa?
  • Mitä kansainvälistymiskokonaisuuteen sisältyvää osaamista sinulle kertyi kv-tuutoroinnin aikana?

Tarkista, että esseestä löytyy nimesi, opiskelijanumero, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut tuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet).

Todistuksen tuutorina toimimisesta saat aktuaarinkansliasta pyynnöstä opintopisteiden kirjaamisen jälkeen. Kv-toimistosta saa englannin/suomenkielisen todistuksen kv-tuutoroinnista raportin palautuksen jälkeen.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 27.4.2017 12.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti