Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus: tuutorointi: tietoa tuutoreille:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Opintopisteet ja todistus

Tuutorointi on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa oleva opintojakso, jolle on asetettu osaamistavoitteet ja josta voi saada opintopisteitä. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan tuutori ymmärtää vertaistuen merkityksen, osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tuntee tutkinnon rakenteen. Lisäksi tuutorivastaavan tulisi osata suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa ja tuntea opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat.

Tuutorin ja tuutorivastaavan toivotaan reflektoivan oppimistaan koko tuutoritoiminnan ajan, esimerkiksi pitämällä oppimispäiväkirjaa. Toiminnan ja reflektoinnin pohjalta tuutori kirjoittaa noin kahden sivun esseen. Opintopisteet saa, kun on palauttanut esseen tieteenalayksikköön ja vastannut sähköiseen palautekyselyyn joulukuussa.

Yhteyshenkilöt suomenkielisen esseen palauttamiselle, pdf ja kv-esseen palauttamiselle, pdf.

Raportti palautekyselystä 2014, pdf

Raportti palautekyselystä 2013, pdf

Raportti palautekyselystä 2012, pdf

Raportti palautekyselystä 2011, pdf

Raportti palautekyselystä 2010, pdf

Essee

Esseessä tuutori / tuutorivastaava pohtii opintojakson osaamistavoitteiden ja itselle asetettujen tavoitteiden pohjalta ainakin seuraavia aiheita:

  • Tuutorina toimiminen kokemuksena (Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Millaista palautetta sait?)
  • Tuutoroinnin myötä syntyneet oppimiskokemukset
  • Tuutoroinnin suunnittelu ja valmistelu
  • Yhteistyö muiden tuutorien, tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan, yksikön opintopalveluiden tai muiden ainejärjestöjen kanssa
  • Tuutoritoiminnan sujuminen omassa ainejärjestössä
  • Missä yhteyksissä ja miten oppimaasi voi soveltaa?

Kv-tuutoreiden tulisi lisäksi käsitellä esseessä seuraavaa:

  • Miten hyödynsit kv-tuutoriopasta kv-tuutoroinnissasi? Parannusehdotuksia oppaaseen?
  • Millaisiin käytännön ongelmiin törmäsit useimmiten kv-tuutoroinnissa?
  • Mitä kansainvälistymiskokonaisuuteen sisältyvää osaamista sinulle kertyi kv-tuutoroinnin aikana?

Tarkista, että esseestä löytyy nimesi, opiskelijanumero, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut tuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet).

Todistuksen tuutorina toimimisesta saat aktuaarinkansliasta pyynnöstä opintopisteiden kirjaamisen jälkeen. Kv-toimistosta saa englannin/suomenkielisen todistuksen kv-tuutoroinnista raportin palautuksen jälkeen.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 23.11.2015 13.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti