Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintojen rahoitus: opintotuki:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Omat tulot ja opintotuki

Opintotuki on tarveharkintainen etuus, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tuloja ei tutkita tukea myönnettäessä, vaan opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että vuositulot eivät ylity ja tarvittaessa ryhdyttävä toimiin takaisinperinnän välttämiseksi.


Jos tuloja on liikaa, takaisinperinnältä voi välttyä jättämällä uuden tuen hakematta, perumalla jo myönnetyn tuen tai palauttamalla jo maksetun tuen takaisin. Tukea voi vapaaehtoisesti palauttaa tukivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä (ks. kohta opintotuen peruminen).

Huomioon otettavat tulot

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot (vähennettynä opintotuella), toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut verottomat apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Tulot otetaan huomioon koko kalenterivuoden ajalta. Kun kyse on veronalaisista tuloista, ansiotuloissa ei oteta mitään vähennyksiä huomioon ja pääomatuloissakin vain suorat tulonhankkimiskulut. Esimerkiksi luovutustappiota ja tulonhankkimisvelan korkoja ei voida vähentää.

Vuositulorajat

Sallittu vuotuinen tulomäärä, ns. vapaa tulo, perustuu tukikuukausien lukumäärään. Vapaa tulo lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohti tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohti 1970 euroa. Kuukausittaiset summat ovat laskennallisia, eli tulot voidaan ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Olennaista on siis kalenterivuoden aikana ansaittujen tulojen yhteismäärä.

Taulukko tulorajoista 1.1.2008 alkaen:

Tukikuukausia

Vapaa tulo euroa/vuosi

Tukikuukausia

Vapaa tulo euroa/vuosi

1 22 330 7 14 470
2 21 020 8 13 160
3 19 710 9 11 850
4 18 400 10 10 540
5 17 090 11 9 230
6 15 780 12 7 920

 

Tulovalvonnan toimeenpano

Kun tulovalvontavuoden verotus on toimitettu, Kela saa verottajalta tiedot kaikkien opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin mahdolliset apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Tämän jälkeen tuloja verrataan kalenterivuoden vapaaseen tuloon (ks. taulukko yllä). Jos tulot ylittävät sallitun vuotuisen tulomäärän, Kela tai opintotukilautakunta perii opintotukea takaisin.

Jos opiskelija on aloittanut opinnot tai valmistunut tulovalvontavuonna, kannattaa tutustua tarkemmin Kelan sivuilta löytyvään yksityiskohtaisempaan tietoon opintojen aloittamis- ja päättymisvuodesta.

Miten takaisin perittävä määrä lasketaan - onko vaikeaa? Kokeile laskentatapahtumia Kelan sivuilla.

Apurahojen ja tutkintoon kuuluvan harjoittelupalkan vaikutuksesta opintotuen myöntämiseen ja tulojen laskemiseen on kohdassa apurahojen ja harjoittelupalkan vaikutus opintotukeen.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opintotuki@uta.fi
Muutettu: 12.6.2013 10.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti