Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintojen rahoitus: opintotuki:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Yleistä opintotuesta

Opintotuen tavoitteena on turvata opintojen aikainen toimeentulo taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä, valtion takaamasta opintolainasta ja 1.8.2005 jälkeen aloitettuihin opintoihin myönnettävästä lainavähennyksestä.

Kelan sivuilta saa tietoa, mihin opintoihin opintotukea voi saada.

Tällä sivulla:

Opintotukikuukausien määrä

Korkeakoulututkinnon enimmäistukiaika riippuu tutkinnon laajuudesta ja opintojesi aloittamislukuvuodesta. Huomaa, että enimmäistukiaika on erilainen

  • lukuvuonna 2014-2015 tai sen jälkeen aloitetuissa korkeakouluopinnoissa
  • lukuvuonna 2011–2012 tai sen jälkeen aloitetuissa yliopisto-opinnoissa,
  • lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen aloitetuissa korkeakouluopinnoissa ja
  • ennen lukuvuotta 2005–2006 aloitetuissa korkeakouluopinnoissa.

Lue Kelan sivuilta tarkemmin korkeakoulututkintojen tukikuukausien määrästä

Opintotuen suuruus

Lue Kelan sivuilta tarkemmin opintotuen suuruudesta.

Opintotuessa käytettyjen käsitteiden määrittely

Opintotuki = Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja/tai asumislisä ja/tai lainatakaus sekä opintolainavähennys. Lisätietoja opintolainavähennyksestä saa Kelan Internet-sivuilta.

Lukuvuosi = 1.8. - 31.7.

Kalenterivuosi = Verotusvuosi = 1.1. - 31.12.

Kalenterikuukausi = kuukauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivään, esim. 1.1. - 31.1.

Tukikuukausi = Tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa ja/tai asumislisää.

18 päivän sääntö = Kun opintotukea tarkistetaan tai lakkautetaan olosuhteiden muutoksen vuoksi, opiskelijalle maksetaan muutoskuukauden tuki sen tilanteen mukaan, mikä on ollut voimassa kalenterikuukauden aikana vähintään 18 kalenteripäivää. Jos opiskelija esimerkiksi valmistuu ennen kuukauden 18:ta päivää, hän ei ole oikeutettu sen kuukauden tukeen.

Opintojen aloittamiskuukausi = kuukausi, josta alkaen perusopintojen opinto-oikeus on alkanut (useimmiten 1.8. tai 1.9.).

  • Tulovalvonnassa, jos opiskelija aloittaa valmistumisen jälkeen uudet opinnot (tieteelliset jatko-opinnot tai arvosanaopinnot), opiskeluaika alkaa tuen nostamisesta.

Opintojen päättymiskuukausi = tutkinnon virallinen suorituspäivämäärä.

  • Tulovalvonnassa opiskelijan voidaan kuitenkin katsoa päättäneen opintonsa, jos hän on käyttänyt loppuun opintojensa enimmäistukiajan.

Ilmoittautuminen = opintorahan maksamisen ja opiskeluoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon.

Muutosverokortti = Opintorahan ennakonpidätys muutosverokortin mukaisesti. Opintorahasta menee automaattisesti 10 %:n suuruinen ennakonpidätys. Mikäli opiskelija haluaa ennakonpidätykseen muutosta, on hänen tilattava itse verotoimistosta muutosverokortti opintorahaa varten. Muutosverokortti on toimitettava tarvittaessa opintotukilautakunnalle aina vuosittain, heti vuodenvaihteen jälkeen.

Muuttoilmoitus = Muuttoilmoitus maistraattiin tulee tehdä viikon kuluessa muutosta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse numeroon 0295 535 535. Opiskelijan asumistiedot väestörekisterissä tulee olla ajantasalla.

Valmistumiskuukauden opintotuki = Opintotukea myönnetään vain niille kuukausille, joissa on vähintään 18 opiskelupäivää. Opintotukeen ei siten ole oikeutta valmistumiskuukautena, jos virallinen valmistumispäivä on kuukauden 1.-17. päivä.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opintotuki@uta.fi
Muutettu: 11.8.2014 15.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti