Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Apurahat ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun

Matka-apurahat vaihtosopimusten tai vaihto-ohjelman kautta liikkuville
Yliopiston vaihtosopimusten ja -ohjelmien kautta liikkuville myönnetään matka-apuraha tai vaihto-ohjelmakohtainen apuraha vaihtoon valinnan yhteydessä.

Tampereen yliopistolta erikseen haettavat apurahat
Matka-apurahat itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin
Kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat
Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevän opiskelijan lisätuki (esteettömyys- ja perheellisyysapurahat)

Tampereen yliopiston kautta haettavat muiden organisaatioiden apurahat
Fulbright Centerin ja Tampereen yliopiston yhdessä rahoittamat apurahat
DAAD:n kesäkurssistipendit

Muita apurahoja
Linkkejä muiden organisaatioiden ohjelmiin ja apurahoihin HUOM! Yliopisto ei myönnä matka-apurahaa kaupallisten organisaatioiden (esim. Asia Exchange) välittämiin opiskelupaikkoihin.

Matka-apurahat itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin

Matka-apurahaa voivat hakea kaikki vähintään kolmeksi kuukaudeksi ulkomaille harjoitteluun lähtevät kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tapauskohtaisesti voidaan harkita apurahan myöntämistä seuraaville opiskelijoille myös itse hankittuun opiskelupaikkaan:

  • Kielten opiskelijat:
    ehtona on, että kyseessä on pakollinen kieliharjoittelu ja ettei tiedekunnalla ole tarjota yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja kohdekieliseen maahan. Etusijalle asetetaan englannin kielen opiskelijat. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahan kanssa. Alle kolme kuukautta kieliharjoittelussa olevat voivat hakea vain oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahaa, ks. alla.
  • Teatterityön tutkinto-opiskelijat, koska tutkinto-ohjelmalla ei ole yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja

Matka-avustuksen määrä riippuu harjoittelukohteesta. Mikäli opiskelija on saanut aikaisemmin apurahaa ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, apurahaa ei myönnetä täysimääräisenä ja hakemukseen on liitettävä kirjalliset perustelut tutkintoon sisällytettävän ulkomaisen harjoittelun tarpeellisuudesta.

Apurahan saajan tulee myös laatia matkakertomus, jossa kuvaillaan ja arvioidaan harjoittelua ulkomailla. Katso ohjeet matkakertomuksen palauttamisesta.

Kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat

Apuraha on tarkoitettu kieli- ja käännöstieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille pakollisen kieliharjoittelun suorittamiseen. Kieliharjoitteluapurahaa myönnetään sekä oppiaineiden järjestämiin ryhmämatkoihin että yksittäisten opiskelijoiden kieliharjoittelumatkoihin. Tampereen yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoitteluun lähteville ei kuitenkaan voi saada päällekkäin kieliharjoitteluapurahan kanssa. Kieliharjoittelupurahaa voidaan myöntää vain kerran saman kielen harjoitteluun.

Fulbright Centerin ja Tampereen yliopiston yhdessä rahoittamat apurahat

  • Fulbright -yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: kv. asioiden koordinaattori Laura Lalu

Tampereen yliopisto rahoittaa Fulbright Centerin kanssa cost-share -stipendejä:

DAAD:n kesäkurssistipendit

DAADin kesäkurssiapurahoja ei haeta enää yliopiston kautta vaan suoraan suurlähetystöstä. Lue lisää.

Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevän opiskelijan lisätuki

Ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea lisätukea, mikäli hänellä on alaikäisiä huollettavia (perheellisyysapuraha) tai mikäli opiskelijalla on henkinen tai ruumiillinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu vaihdon aikana lisäkustannuksia (esteettömyysapuraha). Perheellisyysapurahaa myönnetään hakemuksesta 200 euroa vaihtokuukautta kohden. Esteettömyysapurahaa hakeva opiskelija arvioi lisäkustannusten suuruuden, jonka perusteella tehdään päätös apurahan määrästä. Hakulomake palautetaan allekirjoitettuna ja liitteineen (lääkärintodistus esteettömyysapurahaa hakevilta) kansainvälisten asioiden toimistoon (A129, päätalo) hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen vaihdon alkua.

Tietoa esteettömyysapurahoista CIMOn Esteettömyystuki-sivulla

  • Hakulomake (pdf) Jos opiskelijavaihtosi tapahtuu alla mainittujen vaihto-ohjelmien kautta, älä täytä tätä lomaketta vaan ota yhteyttä ohjelman kohdalla mainittuun yhteyshenkilöön. Perheellisyysapurahaa anottaessa kaikki noudattavat yllä mainittua hakumenettelyä

Erasmus

Hae esteettömyysapurahaa yliopiston Erasmus-koordinaattorin kautta. Pienin mahdollinen esteettömyystuki Erasmus-opiskelijoille on 200 euroa. Opiskelijan tulee palauttaa vaihdon/harjoittelun jälkeen Tampereen yliopistolle esteettömyystuen käyttöön liittyvät kuitit. Mahdollinen liikaa maksettu esteettömyystuki peritään jälkikäteen takaisin.

FIRST- ja north2north-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kv. asioiden koordinaattori Sari Hyttisen kautta.

Nordplus-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kv. asioiden koordinaattori Leena Uskin kautta.

North–South–South

Hae esteettömyysapurahaa sen tiedekunnan yhdyshenkilön kautta, jonka sopimus on kyseessä.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: intoffice@uta.fi
Muutettu: 1.2.2017 12.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti