Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lue myös Opiskelu-sivuilta yleisiä ohjeita aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta. Sivulta pääset myös oman tiedekuntasi ohjeisiin!

ECTS-järjestelmä

Ulkomailla suoritetut opinnot pyritään lukemaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisenä. Opintojen vertailtavuutta ja hyväksilukemista helpottaa ECTS-järjestelmä (European Credit Transfer and Accumulation System), joka on yhteensopiva käytössä olevan opintopistejärjestelmän kanssa. Myös viisiportainen arvosteluasteikko on ECTS-järjestelmää vastaava. Ulkomaisten opintosuoritusten arviointi ja siirtäminen osaksi kotimaista tutkintoa ECTS-järjestelmää käyttävien yliopistojen välillä on näin ollen pohjustettu mahdollisimman mutkattomaksi. ECTS-järjestelmä tunnetaan myös useissa Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Erasmus+ -ohjelmassa on käytössä ECTS-järjestelmän mukainen Learning Agreement (LA) eli sopimuslomake, johon opintosuunnitelma laaditaan ja jolla se vahvistetaan. LA varmistaa sen, että ulkomailla suoritettavat opinnot hyväksytään osaksi kotimaista tutkintoa. Kaikki osapuolet eli vaihtoon lähtevä opiskelija sekä lähettävä ja vastaanottava tiedekunta allekirjoittavat LA:n. Sopimusta muutetaan tarpeen mukaan vaihtojakson aikana ja kaikki muutokset ja lopullinen LA vahvistetaan.

Opintosuoritusten hyväksilukeminen

Muualla suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti edellyttäen, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin eivätkä sisälly tai niitä ei sisällytetä toiseen samantasoiseen tai ylempään tutkintoon. Hyväksilukemista arvioitaessa kriteereinä ovat suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Hyväksilukemisessa erotetaan kaksi päätyyppiä: sisällyttäminen ja korvaaminen.

Vaihtojakso suunnitellaan tutkinnon osana eli jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eli HOPSia laadittaessa, ja siitä tuleekin keskustella oman HOPS-opettajan kanssa. Ulkomaan opintojen opintosuunnitelman täsmentyessä pitää keskustella opettajan tai tiedekunnan henkilökunnan kanssa opintojen soveltuvuudesta tutkintoon. Ohjaava taho riippuu siitä, halutaanko ulkomaan suorituksilla korvata opintojaksoja vai halutaanko ne liittää tutkintoon sellaisenaan. Yliopiston vaihtosopimusten ja -ohjelmien ulkopuolista paikkaa hakevan opiskelijan tulee aina varmistaa tiedekunnaltaan voidaanko kyseessä olevan tahon tarjoamia opintoja lukea hyväksi, esim. kaupallisten organisaatioiden välittämät opiskelijavaihtopaikat.

Hakemus opintojen hyväksilukemiseksi

Ulkomaisten opintojen hyväksilukemista anotaan tiedekunnalta. Tiedekunnasta riippuen hakeminen tapahtuu lomakkeella tai hakemus voi olla vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hyväksi luettavat opinnot sekä opintorekisteriote näistä opinnoista. Jos vaihtoyliopistosta ei ole saatavissa ECTS-otetta, hakemukseen tulee liittää selvitys opintosuorituksiin liittyvistä työskentelytavoista ja laajuuksista sekä oma arvio vastaavuuksista suomalaisina opintopisteinä. Hakemuksen jättämisellä ei ole määräaikaa.

Korvaamisesta vastaa ko. tiedekunta ja siellä opintokokonaisuudesta tai opintojaksosta vastaava opettaja. Joissain tiedekunnissa asiaa hoitaa keskitetysti myös esimerkiksi opintokoordinaattori tai amanuenssi. Kielikeskus päättää korvauksista ja kirjaa ne rekisteriin kielikeskuksen opetussuunnitelmiin kuuluvien kieliopintojen osalta. Katso kieliopintojen korvaamista koskevat ohjeet kielikeskuksen sivuilta.

Alta löydät tietoa opintojen sisällyttämisestä ja korvaamisesta. Tarkemmat ohjeet opintojen hyväksilukemisesta saat oman tiedekuntasi nettisivuilta. Hyväksilukemista koskevaan päätökseen voi pyytää oikaisua Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaisesti.

Sisällyttäminen

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen liittämistä osaksi tutkintoa sellaisenaan vapaasti valittavina opintoina ilman, että opintoja muunnetaan Tampereen yliopiston opetussuunnitelmaa vastaaviksi opinnoiksi.

Opinnot voidaan liittää osaksi Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa sellaisenaan (omalla nimellään), varsinkin siinä tapauksessa, että Tampereen yliopistossa ei vastaavaa oppiainetta ole (todistukseen merkitään esim. African Studies, XX op, suoritettu Edinburghin yliopistossa). Näin menetellään myös silloin, kun opiskelija ei ole suorittanut eikä jatka Tampereen yliopistossa kyseisen oppiaineen opintoja, vaan sisällyttää ulkomaiset opinnot sellaisenaan tutkintoonsa (todistukseen merkitään esim. Oikeustieteen opintoja, XX op, suoritettu Salzburgin yliopistossa).

Ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää tiedekunnan dekaani tai opintopäällikkö.

Korvaaminen

Ulkomaisilla opinnoilla voidaan korvata opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Korvaavuudet pyritään arvioimaan joustavasti opintojen tason ja laajuuden perusteella, eikä täyttä sisällöllistä identtisyyttä välttämättä vaadita. Korvattujen opintojen määrä merkitään todistukseen esim. Sosiologia, XX op, joista XX op korvattu Manchesterin yliopistossa suoritetuilla opinnoilla.

Päätöksen ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettujen opintojen korvaavuudesta tekee yleensä opintokokonaisuudesta tai -jaksosta vastaava opettaja.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: intoffice@uta.fi
Muutettu: 16.5.2017 16.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti