Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Kansainvälistymiskokonaisuus

Vuonna 2012 ja myöhemmin alkaneisiin tutkinto-ohjelmiin sisältyy tai on mahdollista sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuus.

Miksi kannattaa kansainvälistyä?

Kansainvälisyys on nykyelämän arkea. Erilaisiin kulttuureihin, kieliin ja ihmisiin on helppoa löytää yhteys. Monikulttuurinen Suomi on tätä päivää, ja liki jokaisella työuralla on omat kansainväliset ulottuvuutensa.

Kansainvälinen tutkinto on työmarkkinoilla kilpailukykyinen. Kansainvälistyminen antaa mahdollisuuden profiloitua ja erottua muista työnhakijoista.

Miksi tutkinto-ohjelmiin sisältyy kansainvälistymiskokonaisuus?

Tampereen yliopistossa halutaan antaa opiskelijoille mahdollisuus kansainvälistyä ja tuoda kansainvälinen osaaminen esiin tutkinnossa. Tutkintoon sisältyvälle kansainvälistymiskokonaisuudelle on asetettu seuraavat osaamistavoitteet:

Opiskelija

Kulttuurienvälinen oppiminen

 • tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa kulttuurienväliset erot ja niiden vaikutukset työskentelyyn omalla alallaan arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta ja pystyy vuorovaikutukseen vieraalla kielellä

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen

 • tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa kulttuurienväliset erot ja niiden vaikutukset työskentelyyn omalla alallaan arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta ja pystyy vuorovaikutukseen vieraalla kielellä

Soveltaminen työelämässä

 • ymmärtää ja osaa soveltaa kansainvälisiä standardeja ja vakiintuneita menettelytapoja omalla alallaan
 • kykenee ilmiöiden tarkasteluun globaalilla tasolla ja erilaisista näkökulmista
 • pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Miten kansainvälistyä?

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksoton merkitty opetussuunnitelmiin. Kunkin opiskelijan kansainvälistymiskokonaisuuden sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat. Kansainvälistymiskokonaisuuden minimimäärä on 20 opintopistettä.

Kokonaisuuden suorittaminen suunnitellaan osana HOPS-prosessia ja se voi sisältyä kandidaattiohjelmaan tai maisteriopintoihin. Kokonaisuuden voi koostaa seuraavista opintosuorituksista:

 1. kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla tai erilliset tutkintoon sisällytettävät opinnot ulkomailla nykyisissä tai aiemmissa korkeakouluopinnoissa, mukaan lukien ulkomailla suoritetut intensiivikurssit)
 2. vieraan kielen opinnot (enintään 10 opintopistettä)
 3. kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita riittävästi täyttävät suomenkieliset opinnot (enintään 10 opintopistettä)
 4. vieraskieliset opintosuoritukset ja vieraskieliseen opetukseen osallistuminen (mukaan lukien vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat; enintään 10 opintopistettä)
 5. kv-tuutorointi, muu osaamistavoitteita täyttävä toiminta ylioppilaskunnan kv-sektorilla sekä kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita edistävät luottamustehtävät (enintään 5 opintopistettä)

Kansainvälistymiskokonaisuus merkitään laajuustietoineen mutta ilman erillistä arvosanaa opintosuoritusrekisteriin. Kansainvälistymiskokonaisuuteen koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, ei kansainvälistymiskokonaisuuden alle. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opinnot esitetään tutkintotodistuksella tai tutkintotodistuksen liitteellä.

Katso tiedot tiedekuntien kansainvälistymistavoitteet täyttävistä opintojaksoista opetussuunnitelmista. Opetusneuvoston kansainvälistymiskokonaisuuteen liittyvät linjaukset löytyvät intrasta.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: intoffice@uta.fi
Muutettu: 23.12.2016 12.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti