Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa: vaihtoon tai harjoitteluun!:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Hakuajat

Hakuajat lukuvuonna 2016-2017

Ajankohtaiset haut

***

Hakeminen tapahtuu Opiskelijan työpöydällä kohdassa "Vaihdot".

ISEP-vaihto-ohjelmaisep-logo

ISEP-bilateraalivaihto Yhdysvaltoihin

Vaihtoon haetaan kansainvälisten asiain toimiston kautta. Hakuaika ISEP-bilateraalivaihtoihin on kerran vuodessa, loka-marraskuussa, ns. Haku I:n kanssa samaan aikaan.

  • ISEP-bilateraali-vaihto-ohjelmaan hakeminen tapahtuu NettiOpsun kautta kohdassa "Vaihdot". HUOM! ISEP-bilateriaali-ohjelma on yksi hakukohde. Ks. tarkemmat hakuohjeet hakujulistuksesta.
    ISEPin kotisivut
  • FB logo Katso kuvia kohteista, lue uutisia ja ISEP-alumnien kertomuksia.

International Student Exchange Program (ISEP) -ohjelmalla on keskustoimisto Arlingtonissa, Virginiassa, Yhdysvalloissa. ISEP lähettää yhdysvaltalaisia korkeakouluopiskelijoita yli sadasta yliopistosta muun muassa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan sekä järjestää Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta tuleville opiskelijoille paikkoja Yhdysvaltojen yliopistoissa. ISEP on arvostettu vaihto-ohjelma, joka tarjoaa opiskelijalle hyvät palvelut kohdeyliopistossa.

Tampereen yliopistolla on ISEP:n kanssa vaihtosopimus, jonka perusteella opiskelijat voivat hakeutua ISEP:ssä mukana oleviin yhdysvaltalaisiin yliopistoihin. Lista yliopistoista sekä lyhyt esittely kustakin yliopistosta on luettavissa ISEP:n kotisivulla.

Tampereen yliopisto on ollut mukana ISEP:ssä vuodesta 1982 lähtien. ISEP-vaihtoon voivat hakea kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat, jotka ovat opiskelleet Tampereen yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden. Vaihtoon voi yleensä hakea joko lukuvuodeksi tai vain yhdeksi lukukaudeksi. Mahdollisen vaihtoajan pituus voi vaihdella yliopistoittain. Kliinistä lääketiedettä lukuun ottamatta kaikkien ohjelmassa mukana olevien yliopistojen edustamien tieteenalojen opiskelu on mahdollista vaihtovuoden aikana.

ISEP-vaihto toimii siten, että Tampereen yliopistosta lähtevä opiskelija maksaa vaihtolukuvuotensa kustannustason mukaisesti määrätyn summan asumis- ja ruokarahaa tänne tulevalle vaihto-opiskelijalle. Vastaavasti on Tampereen yliopiston vaihtoon lähtevälle opiskelijalle maksettu yhdysvaltalaisessa yliopistossa lukukausimaksut, ruoka ja asuminen sikäläisen käytännön ja hintatason mukaisesti. Ohjelma on opiskelijalle edullinen erityisesti siirryttäessä maahan, jossa kustannustaso on korkeampi kuin Suomessa. ISEP:n pakolliset vakuutukset on opiskelijan maksettava itse. Ohjelmaan valituille myönnetään Tampereen yliopiston matka-apuraha. Viime vuosina koko vuodeksi ISEP-vaihtoon lähtevä opiskelija on maksanut em. asumis- ja elantokustannuksia yhteensä noin 5400 euroa. Yhdeksi lukukaudeksi vaihtoon lähtevä maksaa 2900 euroa. Lukuvuodeksi 2016-2017 Tampereen yliopistossa on tarjolla vain yhden lukukauden vaihtopaikkoja ISEP-ohjelmassa.

Valinta ISEP-ohjelmaan tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen karsinta suoritetaan Tampereen yliopistossa, josta valittujen opiskelijoiden hakemukset lähetetään ISEPin keskustoimistoon. Siellä hakijat sijoitetaan vastaanottaviin yliopistoihin ja hakemukset lähetetään edelleen yliopistojen arvioitaviksi. Lopullisesta hyväksymisestä päättää vastaanottava yhdysvaltalainen yliopisto. ISEP-yliopistot vaativat opiskelijalta TOEFL-kielikokeen sekä tieteenalasta riippuen myös GRE-ja GMAT-testit. Ilmoittautuessaan TOEFL-kielitestiin tulee opiskelijan pyytää testitulos lähetettäväksi ISEPiin laittamalla ilmoittautumislomakkeeseen ISEPin tunnus 9250. Vaihtoon hakevan on syytä osallistua näihin testeihin hyvissä ajoin, viimeistään heti joulun jälkeen.
Lisätietoja TOEFLista.

ISEPin keskustoimisto laskuttaa jokaisesta sinne lähetetystä hakemuksesta USD 425 käsittelykuluja. Koska Tampereen yliopisto maksaa nämä kulut hakijan puolesta, vaatii Tampereen yliopisto hakijalta 345 euron ennakkomaksun, joka vähennetään ohjelman osallistumismaksun ensimmäisestä erästä. Ennakkomaksu palautetaan opiskelijalle, mikäli ISEP-järjestö ei lainkaan pysty sijoittamaan opiskelijaa. Ennakkomaksu palautetaan myös, mikäli opiskelija peruuttaa hakemuksensa opiskelun ulkomailla estävän sairauden tai muun hyväksyttävän syyn perusteella. Mikäli peruutus tapahtuu muista kuin edellä mainituista syistä, suoritettu ennakkomaksu jää Tampereen yliopistolle.

ISEP-International-to-International-vaihto

Vaihtoon haetaan kansainvälisten asiain toimiston kautta. Hakuaika ISEP-International-to-International -vaihtoihin on kerran vuodessa, loka-marraskuussa, ns. Haku I:n kanssa samaan aikaan.

  • ISEP-I-to-I-vaihto-ohjelmaan hakeminen tapahtuu NettiOpsun kautta kohdassa "Vaihdot". HUOM! ISEP-I-to-I-ohjelma on yksi hakukohde. Ks. tarkemmat hakuohjeet hakujulistuksesta.
  • International-to-International - ja ISEP Direct -ohjelmissa mukana olevat kohdeyliopistot
    FB logo Katso kuvia kohteista, lue uutisia ja ISEP-alumnien kertomuksia.

ISEP-ohjelman laajennus Yhdysvaltojen ja muiden maiden välisistä vaihdoista kattamaan myös ohjelman ei-yhdysvaltalaisten jäsenten väliset vaihdot (International-to-International) alkoi vuoden 1997 alussa. Tarkoituksena on lähettää opiskelijoita Kanadaan, Latinalaiseen Amerikkaan, eteläiseen Afrikkaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Kaikki ohjelmaan osallistuvat yliopistot voivat järjestää opiskelijavaihtoa keskenään. Koska Erasmus-ohjelman kautta tapahtuva vaihto on suomalaiselle opiskelijalle yhtä edullista kuin ISEP-vaihto, käytäntö on, että vaihto Euroopan Unioniin kuuluvien maiden yliopistojen kanssa tapahtuu Erasmus-ohjelman kautta.

Vaihdon ehdot ovat samat kuin ISEP-bilateraalivaihdossa Yhdysvaltain yliopistojen kanssa. Vaihtoon hyväksytty opiskelija voi opiskella vaihtoyliopistossa lukukauden tai lukuvuoden ilman opiskelumaksuja. Lukuvuodeksi 2016-2017 Tampereen yliopistossa on tarjolla vain yhden lukukauden vaihtopaikkoja ISEP-International-to-International-ohjelmassa. Opiskelijalle varataan myös veloituksetta asuntolapaikka. Lisäksi elinkustannuksiin on osoitettu keskimääräisiä kuluja vastaava summa. Opiskelu ISEP-ohjelman kautta esimerkiksi Latinalaisen Amerikan maiden yliopistossa ei merkitse sitä, että suomalaiselle opiskelijalle maksettaisiin kohdemaassa sama summa opiskelu-, asumis- ja elinkustannuksiin kuin suomalainen opiskelija on maksanut Suomessa osallistumisestaan ohjelmaan. Kunkin maan opiskelijoilta kerättävä maksu on suhteutettu oman maan elintasoon ja -oloihin. ISEPin käsittelymaksukäytäntö ja maksujen suuruus on International-to-International -vaihdossa sama kuin ISEP-bilateraalivaihdossa, katso edellinen kappale.

Edellä mainittujen ISEP-ohjelmien lisäksi on mahdollista hakea myös ISEP-Direct –ohjelmaan, jolloin vaihtoon lähtevä maksaa maksun, joka kattaa opetuksen ja suurimmassa osassa yliopistoja myös asumisen ja ateriat. ISEP Direct –ohjelmassa on mukana yliopistoja muun muassa Australiasta, Uudesta-Seelannista, Thaimaasta, Kiinasta, Costa Ricasta ja Ghanasta.

Kanadan ISEP-yliopistot sekä jotkin Aasian ISEP-yliopistoista vaativat opiskelijalta kielikokeen suorittamista. Kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi TOEFL- tai IELTS -testillä. Vaadittavat minimipistemäärät löytyvät kunkin yliopiston kuvauksesta ISEPin verkkosivuilta.

Latinalaisessa Amerikassa ISEP-opiskelijat osallistuvat normaaliin opetukseen maan omien opiskelijoiden kanssa. Vaikka kieliopetusta voidaan tarjota, edellytetään hakijoilta hyvää espanjan kielen taitoa. Kielitaidon voi osoittaa opintorekisteriotteella, hakemukseen liitetyllä todistuksella ja/tai henkilökohtaisesti laaditulla selvityksellä.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: intoffice@uta.fi
Muutettu: 7.10.2016 12.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti