Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa: vaihtoon tai harjoitteluun!: yliopiston sopimusyliopistot:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Hakuajat

Hakuajat lukuvuonna 2015-2016

Ajankohtaiset haut

***

Hakeminen tapahtuu NettiOpsussa kohdassa "Vaihdot".

Tartu Ülikool

Kustaa II Aadolf perusti nykyisen Tarton yliopiston, Tartu Ülikool, vuonna 1632 nimellä Academia Dorpatensis, joka toimi vuoteen 1710 asti. Vuonna 1802 tsaari Aleksanteri avasi yliopiston jälleen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen yliopiston nimeksi tuli Universitas Tartuensis (tai Tartu Ülikool) ja opetuskieleksi viro. Nykyään yliopistossa on 11 tiedekuntaa, jotka edustavat biologiaa ja maantiedettä, filosofiaa, fysiikkaa ja kemiaa, kasvatustieteitä, liikuntatieteitä, lääketiedettä, matemaattisia tieteitä, oikeustieteitä, taloustieteitä, teologiaa sekä yhteiskuntatieteitä. Yliopistolla on useita museoita, yliopiston kirjasto ja tietokonekeskus. Yliopistossa on yli 18 000 opiskelijaa.

Opetuskieli Tarton yliopistossa on pääsääntöisesti viro, mutta joitakin kursseja järjestetään myös englanniksi.  Suomalainen opiskelija voi opiskella kaikissa tiedekunnissa ja kaikilla laitoksilla, mikäli opiskelijan kielitaito on riittävä. Tutkielman tekijältä ei välttämättä edellytetä viron kielen taitoa, sillä tarvittavat konsultaatiot ja ohjaus voidaan hoitaa muullakin kielellä. Tarttoon hakevien opiskelijoiden osalta etusija annetaan niille, jotka hallitsevat ainakin viron kielen alkeet.

Tampereen ja Tarton yliopistojen välisen sopimuksen nojalla molemmilla oppilaitoksilla on käytettävissä yhteensä 20 kuukauden vaihtokiintiö vuosittain. Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun (ml. tenttikaudet). Tarton yliopisto tarjoaa asuntolapaikan yhden tai kahden hengen huoneessa.

tartu_university.jpg

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 29.10.2015 14.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti