Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: kansainvälisyys opinnoissa:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Opintojen kansainvälinen vertailtavuus

Opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden liikkuvuutta on tuettu vertailua ja tunnustamista helpottavien verkostojen ja järjestelmien avulla.

Tiedonvaihtoverkostot

Opetushallitus on Suomen edustaja verkostoissa, joiden toiminnalla tuetaan ulkomaisen koulutuksen akateemista tunnustamista. Tällaisia tiedonvaihtoverkostoja ovat:

  • ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) ja
  • NARIC (Network of National Academic Recognition Information Centres)

    ENIC-Naric-sivusto
    sisältää kattavat kuvaukset eri maiden koulu- ja tutkintojärjestelmistä.

Europassi

Opetushallitus vastaa Suomessa myös Euroopan komission kehittämästä Europassi-järjestelmästä, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Europassin asiakirjat ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU/ETA-maissa. > Lue lisää Europassista.

Tutkintojen viitekehykset

Opetushallitus on myös eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen kansallinen koordinaatiopiste. Viitekehysten avulla pyritään edistämään kansalaisten liikkuvuutta ja lisäämään tutkintojen kansallista ja kansainvälistä vertailtavuutta. Eurooppalainen viitekehys jaottelee tutkinnot ja osaamisen kahdeksalle tasolle. Eri Euroopan maissa tehdyn vastaavan jaottelun myötä on tutkintoja ja niiden tasoja helpompi verrata keskenään.

Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys kattaa koko koulutusjärjestelmän ja parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta.

> Lue lisää OPH:n sivuilta

ECTS-järjestelmä

Muissa korkeakouluissa ja yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritetut opinnot pyritään lukemaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisenä. Opintojen vertailtavuutta ja hyväksilukemista helpottaa ECTS-järjestelmä (European Credit Transfer and Accumulation System), joka on yhteensopiva käytössä olevan opintopistejärjestelmän kanssa.

Vaihtoon lähtevän kannattaa pyytää aktuaarinkansliasta mukaansa englanninkielinen ECTS-opintosuoritusote, jolla voi todistaa aiempia suorituksia, jos sopivia kursseja joutuu miettimään vielä perillä ollessa. Tampereen yliopiston englanninkielisten ohjelmien ja eräiden muiden opintojaksojen kuvaukset löytyvät englanniksi Curricula Guides -sivuilta.
> Lue lisää ECTS:sta ja opintojen hyväksilukemisesta

Diploma Supplement

Kaikissa Bolognan prosessiin osallistuvissa maissa opintonsa päättäneillä on oikeus saada Diploma Supplement eli DS tutkintotodistuksen mukana automaattisesti, maksutta ja jollakin Euroopan pääkielistä.DS palvelee tutkintojen vertailtavuuteen sekä tutkintojen akateemiseen ja ammatilliseen tunnustamiseen liittyviä tavoitteita. DS-liitteessä on tiedot tutkintoon sisältyvistä opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Keväällä 2004 Tampereen yliopisto sai ainoana suomalaisyliopistona EU:n korkeakoulutuksen ohjelmien toimivuudesta kertovan Diploma Supplement-laatuleiman.Tiedekuntaneuvosto Tieteenalayksikön johtokunta päättää tai antaa tarkemmat määräykset kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta, jollei hyväksilukemisen perusteista muuta säädetä tai määrätä.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 31.10.2016 13.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti