Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: oppiaineet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Luokanopettajan koulutus

Luokanopettajan koulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinnon. Tutkintojen pääaineena on kasvatustiede. Kasvatustieteen opinnot sisältävät opettajan pedagogiset opinnot, jotka tuottavat opettajan tehtäviin vaadittavan pedagogisen kelpoisuuden. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa suoritetaan pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi peruskoulussa opetettavien aineiden opinnot, sivuaineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Kasvatustieteen maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot ja sivuaineopinnot. Tärkeä osa luokanopettajan koulutusta on molemmissa tutkinnoissa opintoihin tiiviisti nivoutuva opetusharjoittelu. 

Luokanopettajan koulutuksessa opiskelijalle tarjotaan opetusohjelman teoreettisilla, taidollisilla ja taiteellisilla opintojaksoilla sellaisia oppimistilanteita, jotka auttavat opiskelijaa sekä asiantuntijaksi kehittymisessä että henkilökohtaisessa kasvussa. Koulutus- ja opiskeluympäristöä pyritään kehittämään siten, että se tarjoaa mahdollisuuksia sekä opettajan perustaitojen karttumiselle että tieteellisen ajattelun kehittymiselle.

Luokanopettajan koulutuksen suorittaneet sijoittuvat ensisijaisesti peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Tutkinto antaa valmiudet lisäksi tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä.

Peruskoulun luokanopettajan sijoittumismahdollisuudet ovat hyvät. Sivuaineita laajentamalla (opetettavan aineen opinnot, väh. 60 op) voi sijoittua myös perusasteen ylempien vuosiluokkien aineenopettajaksi. Laajempia sivuaineita voi halutessaan suorittaa Tampereen yliopiston ainetiedekunnissa Tampereella.

Lisätietoja: Kasvatustieteiden yksikkö

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 2.2.2012 15.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti