Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: oppiaineet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Oletko kiinnostunut tilanteista, joissa ihmiset kohtaavat, mutta heiltä puuttuu yhteinen kieli tai heidän kielitaitonsa ei riitä vaativassa viestintätilanteessa? Tällaisia tilanteita on ympärilläsi jatkuvasti:

 • Kirjallisuudesta ja elokuvataiteesta haluavat nauttia muutkin kuin alkuperäisen kielen taitajat.
 • Palveluja ja tuotteita markkinoidaan eri maissa.
 • Käyttöohjeita tarvitaan maassa kuin maassa koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön.
 • Monikielisiä konferensseja ja kokouksia kutsutaan koolle.
 • Yritysten verkkosivuja julkaistaan eri kielillä.
 • Kansainvälisiä sopimuksia laaditaan ja EU:n lainsäädäntöä yhtenäistetään.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmassa opiskelet ammattimaista kääntämistä ja tulkkausta. Opetus ei keskity pelkästään kielen kiemuroihin, vaan siinä hankitaan nimenomaan oman ja vieraan kulttuurin vahva tuntemus. Pystyäksesi toimimaan viestinviejänä vaativissa tilanteissa tarvitset monipuolista viestintäosaamista, johon kuuluvat erinomaiset ilmaisu- ja tiedonhakutaidot sekä viestintäteknologian ja viestinnän toimintaympäristöjen tuntemus.

Kääntäjän ja tulkin tärkein työkieli (A-työkieli) on aina oma äidinkieli.
Ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (B-työkieli) voit valita

 • englannin
 • saksan tai
 • venäjän.

B-työkielen lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella myös toista vierasta kieltä (C-työkieltä), joka voi olla englanti, saksa, venäjä, ruotsi tai ranska.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelija oppii hallitsemaan työkielensä erinomaisesti, toimimaan kääntäjänä ammattimaisesti, viestimään monipuolisesti ja analysoimaan erilaisia viestejä, tuntemaan työkieltensä kulttuuria sekä hakemaan tietoa ja käyttämään viestintäteknologiaa. Koulutusohjelmaan sisältyy Suomi A-työkielenä -opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja sekä harjaannuttaa opiskelija taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Opintoihin kuuluu mm. runsaasti kirjoittamisen sekä kielen- ja tekstinhuollon kursseja.

Koulutusohjelman omissa maisteriopinnoissa voi erikoistua esimerkiksi julkishallinnon tai tekniikan alan monikieliseen viestintään, lokalisointiin, mediakääntämiseen tai tulkkausviestintään. Valmistuneilla on erinomaiset mahdollisuudet sijoittua kaikille työelämän alueille, joilla tarvitaan kieliosaamista ja kulttuurienvälistä asiantuntemusta:

 • yksityisiksi käännös- ja tulkkauspalveluyrittäjiksi
 • konferenssi-, neuvottelu-, oikeus-ja asioimistulkeiksi
 • kansainvälisten organisaatioiden ja valtionhallinnon kääntäjiksi
 • terminologeiksi
 • teknisiksi dokumentoijiksi
 • markkinointiviestinnän asiantuntijoiksi
 • TV-tekstittäjiksi
 • kaunokirjallisuuden kääntäjiksi
 • tutkijoiksi
 • kouluttajiksi ja opintoja täydentämällä aineenopettajiksi.

Suuri osa opetuksesta on käytännönläheistä ja tapahtuu pienryhmissä, mikä kehittää opiskelijan ryhmätyötaitoja ja sosiaalisia valmiuksia työelämää varten. Joillakin kursseilla kielirajat ylittävät projektit kokoavat kaikkien työkielten opiskelijat yhteen. Opintojen kuluessa opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kokemusta ja soveltaa teoreettisia tietojaan käytännön toimeksiannoissa. Yhteistyö yliopiston muiden yksiköiden sekä yliopiston ulkopuolisten yhteisöjen kanssa monipuolistaa opetustarjontaa.

Sivuaineensa opiskelija voi valita vapaasti eri yksiköiden oppiaineista. Sivuaineiksi tai erilaisiksi opintokokonaisuuksiksi soveltuvat kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön muiden oppiaineiden lisäksi esimerkiksi informaatiotutkimus, kansainvälinen politiikka, markkinointi, puheoppi, tiedotusoppi, mediakulttuuri, tietojenkäsittelytieteet, hypermedia sekä kieliteknologia. Koulutusohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua myös teknisen viestinnän erikoistumisohjelmaan, joka tarjoaa työelämässä kysyttyjä tietoja ja taitoja teknisen dokumentaation tuottamisesta englanniksi.

Opintoihin sisältyy vähintään kahden kuukauden kieliharjoittelu B-työkielen kielialueella. Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun osallistumalla kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, ja venäjän osalta kieliharjoittelun voi suorittaa Venäjällä lukukauden kestävänä opiskelujaksona.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma on valittu osaksi kääntäjänkoulutusta kehittävää European Master’s in Translation (EMT) -verkostoa.

Lisätietoja: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 23.5.2011 11.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti