Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: oppiaineet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (VJM)

Visuaalisen journalismin maisteriopintoihin valitaan erillisvalinnassa noin 7 opiskelijaa.

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot antavat valmiudet hoitaa journalistisia tehtäviä esimerkiksi lehtikuvaajana tai kuvatoimittajana sekä perinteisessä että verkkomediassa. Koulutus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä tiedotusopin laitoksen muun journalistikoulutuksen ja tutkimuksen kanssa.

Opetus rakentuu syventävistä käytännön kursseista ja tutkimukseen tekoon ja teoreettiseen ajatteluun valmentavista opinnoista. Opetus sijoittuu kahdelle vuodella ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Käytännön kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia visuaalisen journalismin teknisesti ja ilmaisullisesti vaativilla osa-alueilla. Näitä kursseja järjestetään mm. uutisvalokuvauksen, studiokuvauksen, liikkuvan kuvan ja verkkojulkaisemisen aloilla. Lisäksi on omat yhden lukuvuoden mittaiset kurssit kuvareportaasista ja ulkoasusuunnittelusta. Tämän ohella järjestetään erikoiskursseja mm. henkilökuvaamisesta. Tarkemman käsityksen opintojen sisällöstä saa tutkintovaatimuksista.

Opettajina vierailee suomalaisia alan johtavia nimiä. Opetuksessa tehdään laajalti yhteistyötä mediatalojen ja myös laitevalmistajien kanssa. VJM:n opetuksessa pystytään hyödyntämään tiedotusopin laitoksen ja sen Journalismin tutkimusyksikön tuottamaa journalismia koskevaa alan uusinta tietoa. Tavoitteena on, että VJM:stä valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä aito tuntuma isojen muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan.

Valintaperusteet

Erillisvalintojen kriteereinä pidetään aiempia tiedotusopin opintoja, aiempia muita opintoja ja tutkintoja, hakijan aiempaa työkokemusta sekä omien opintotavoitteiden muotoilua ja perusteluja. Visuaalisen journalismin maisteriopintojen valinnassa painottuu myös hakijalta vaadittava työnäytekansio (portfolio).

Portfolion suurin koko on A3. Se voi koostua esimerkiksi julkaistuista lehtijutuista tai olla valokuvakokonaisuus. Kuvien / juttujen maksimimäärä on 20 . Laajoja portfolioita ei kannata rakentaa. Yksi valinnan kriteeri on hakijan kyky tiivistää laajastakin tuotannosta suppea, mutta toimiva kokonaisuus. Hakija voi toimittaa portfolion myös digitaalisessa muodossa, jolloin aineiston tulee mahtua yhdelle dvd-levylle. Portfolioon saa kuulua vain se aineisto, jonka hakija haluaa otettavan huomioon valintaprosessissa. Linkkejä nettisivuille ei oteta huomioon. Hakijan on syytä myös mainita, mikäli osaa käyttää kuvankäsittelyyn, taittoon tai graafiseen suunnitteluun soveltuvia ohjelmistoja.

Valinnan edellytyksenä on kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot sekä yliopistossa suoritettujen viestinnän alan perusopintojen suorittaminen (esim. tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä tai mediatutkimus, 25 op).

Hakijoilta edellytetään, että kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansliaan heinäkuun loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä 1) työ- ja tutkintotodistukset, 2) lyhyt selostus hakijan aiemmasta opinto- ja työurasta sekä 3) itse muotoillut opintotavoitteet ja lyhyet perustelut. Visuaalisen journalismin hakijalta vaaditaan myös työnäytekansio. Hakijoilta voidaan pyytää lisätietoja.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 9.11.2010 14.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti