Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: työelämä ja harjoittelu: harjoittelu:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Harjoittelun aikana

Harjoittelijan asema

Harjoittelun aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin muillakin työntekijöillä. Opiskelija on työharjoittelujaksonsa ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelu­paikkaansa. Työelämää koskevasta lainsäädännöstä, sopimuksista ja muista aiheista löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

Opintotuki työharjoittelun aikana

Jos suoritat työharjoittelun aikana opintoja, voit nostaa myös opintotukea tietyin rajoituksin. Lisätietoa harjoittelun vaikutuksesta opintotukeen löydät yliopiston opintotukisivuilta.

Harjoitteluraportti

Harjoitteluraportin kirjoittamista varten on hyvä pitää harjoittelun aikana harjoittelupäiväkirjaa tai tehdä muita muistiinpanoja. Raportin laajuus ja sisältö voivat vaihdella oppiaineen mukaan. Harjoitteluraportti palautetaan yleensä sille yksikölle, jonka oppiaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan harjoittelu on suoritettu, mutta tarkemmat tiedot saat oman yksikön harjoittelusivuilta tai harjoitteluyhteyshenkilöltä.

Työtodistus

Monissa tieteenalayksiköissä harjoittelusta saatavien opintopisteiden rekisteröintiin tarvitaan työtodistus. On muutenkin hyvin tärkeää, että muistat pyytää työtodistuksen joitakin päiviä ennen harjoittelun päättymistä aivan kuten missä tahansa tavallisessa työpaikassa. Työtodistukset ovat myöhemmin töitä hakiessa tärkeä osoitus omasta osaamisesta. Työntekijällä on oikeus saada työtodistus pyynnöstä, ja yleensä se annetaan automaattisesti.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 21.9.2015 15.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti