Tampereen yliopiston etusivulle


etusivu: opiskelu: opiskelu-uutiset:

Muutoksia toimintatapoihin opinnäytetyön jättämisessä arvioitavaksi NettiOpsussa

Share |

Vuoden 2015 lopussa tiedotettiin vuoden 2016 alussa muuttuvista toimintatavoista opinnäytetöiden jättämisessä arvioitavaksi NettiOpsussa sekä opinnäytteen arkistoinnissa (intratiedote 22.12.2015). Tutkielman palautukseen liittyvät muutokset on nyt otettu käyttöön NettiOpsussa.

Tämä tiedote koskee ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitä eli pro gradu –tutkielmia ja lääketieteen syventäviä töitä. Valinnaisten opintojen tutkielmaa ei jatkossa palauteta NettiOpsun kautta, vaan niiden osalta toimitaan yksikön antamien ohjeiden mukaan.

Opinnäytteen tarkastusprosessissa ei enää edellytetä opinnäytteestä painettuja kappaleita, vaan opinnäytteen arvioijat voivat käyttää tarkastukseen NettiOpsun kautta saatavia sähköisiä pdf-versioita. Jatkossa ohjaaja saa tutkielman suoraan sähköpostiinsa, kun opiskelija jättää valmiin ja Turnitin-tarkastetun tutkielmansa tarkastukseen NettiOpsu-palautuksen kautta. Tätä varten opiskelijan on ilmoitettava lomakkeessa ohjaajansa sähköpostiosoite. Jotta tutkielma ohjautuisi varmimmin oikeaan osoitteeseen, NettiOpsun palautuslomakkeen sähköpostikenttään on lisätty henkilökunnan yhteystietohaku, josta opiskelija valitsee ohjaajansa sähköpostiosoitteen. Jos ohjaaja ei kuulu Tampereen yliopiston henkilökuntaan tai ohjaajan nimeä ei löydy staff-luettelosta, opiskelijan on huolehdittava siitä, että sähköpostiosoite tulee oikein.

Jokaisesta Tampereen yliopistossa tehdystä pro gradu –tutkielmasta ja lääketieteen syventävästä työstä arkistoidaan yksi painettu kappale pysyvään säilytykseen yliopiston kirjastossa. Yliopistopaino toimittaa arkistokappaleen suoraan kirjastoon. Jos opiskelija on antanut luvan opinnäytteen julkaisuun, kirjasto julkaisee opinnäytteen TamPub-julkaisuarkistossa ja yliopisto maksaa arkistokappaleen painatuskulut.

Jos opiskelija ei anna opinnäytteelleen julkaisulupaa, hän maksaa itse arkistokappaleen painatuksen. Tällöin yliopistopaino laskuttaa opiskelijaa erikseen.  

Lisätietoja: opiskeluwww@uta.fi.

Ylös

etusivu: opiskelu: opiskelu-uutiset:

tekninen ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
26.1.2016 9.05