Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: valinnaiset opinnot:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

JOO-opinnoista tiedekuntien sivuilla

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta (ent. Informaatiotieteiden yksikkö)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta:

Joustava opinto-oikeus eli JOO-opinnot

Tampereen yliopistossa läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi valita tutkintoonsa opintoja myös muista yliopistoista. Vastaavasti muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea opiskelijaksi valinnaisiin opintoihin (eli sivuaineopiskelijaksi) Tampereen yliopistoon. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä kandidaatintutkintoa ja maisterintutkintoa suorittavat sekä tohtoriopiskelijat.

Joustavan opinto-oikeuden tarkoittamat opinnot ovat käytännössä sellaisia, joita ei ole tarjolla opiskelijan kotiyliopistossa, mutta jotka kuitenkin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa.

Opiskelu edellyttää puoltoa

Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia, mutta yliopistot veloittavat toisiaan, ja laskun maksajana toimii opiskelijan kotiyliopisto. Tämän takia JOO-opintoja suunnittelevan on hankittava ensin oman yliopistonsa puolto niille opinnoille, joita hän haluaa opiskella. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä.

Kohdeyliopisto päättää viime kädessä, voiko se myöntää opinto-oikeuden. Joihinkin hyvin suosittuihin tutkinto-ohjelmiin tai opintokokonaisuuksiin (tai osassa yliopistoista oppiaineisiin) voidaan vierailevia JOO-opiskelijoita ottaa vain hyvin rajoitetusti.

JOO-opiskelusta saat lisätietoja valtakunnallisesta JOOPAS-verkkopalvelusta sekä tiedekuntien JOO-opintosivuilta ja yhteyshenkilöiltä.

Jos haluat Tampereen yliopistoon JOO-opintoja suorittamaan, katso sivua Tampereen yliopistoon JOO-opiskelijaksi!

Miten Tampereen yliopiston opiskelija hakee toiseen yliopistoon valinnaisia opintoja opiskelemaan?

Tampereen opiskelija hakee JOO-opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonka koulutustarjontaan haluttu valinnaisten opintojen kokonaisuus kuuluu. Huom! Jos opiskelija on kiinnostunut Tampereen teknillisen yliopiston järjestämistä opinnoista, tulee ensin tarkistaa, ovatko opinnot tarjolla ristiinopiskelupalvelussa ja hakeutua opintoihin ensisijaisesti ristiinopiskelupalvelun kautta.

Muussa tapauksessa opiskelija hakee ensin puoltoa oman tiedekuntansa JOO-yhteyshenkilöltä. Vain kotiyliopiston puoltamat hakemukset lähetetään kohdeyliopistoihin. Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Haettavat opinnot eritellään hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta toisen opiskeluvuoden syksynä alkaviin opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Tällöin haku tapahtuu kevätlukukauden hakuaikana.

Hakiessasi sähköistä hakua käyttäviin yliopistoihin kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään sivulla haku.joopas.fi. Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman tiedekuntasi puollettavaksi. Tutustu ensin hakuohjeisiin ja varmista, onko tiedekunnallasi erityisiä ohjeita hakemisen suhteen (ks. linkit oikeassa reunassa).

Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella. Jos kirjautuminen ei onnistu, vaikka kirjautuminen opiskelijan muihin sähköisiin palveluihin kuten Opiskelijan työpöydälle toimii, ota yhteyttä tunnushallintoon, sähköpostiosoite it-helpdesk@uta.fi. Liitä sähköiseen hakemukseen pdf-muotoinen Tampereen yliopiston opintosuoritusote (sähköisessä muodossa Opiskelijan työpöydän kautta: lähetä ensin omaan sähköpostiisi Opiskelijan työpöydältä opintosuoritusote ja tallenna se itsellesi, liitä se sitten JOOPAS-hakemukseesi).


Hakemuksia voi toimittaa puollettavaksi koska vain lukuvuoden aikana (huomaa kuitenkin, että joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa). Puollon käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen toimittamisesta. Paperilomakkeella tehdyt hakemukset toimitetaan oman tiedekunnan kansliaan. Hakulomakkeessa on kohta tiedekunnan puoltolausuntoa varten.

JOO-opinto-oikeuden kesto on enintään kaksi vuotta. Opinto-oikeus kuitenkin päättyy, kun tutkinnon suoritusoikeus kotiyliopistoon päättyy.

Hakulomake

Suurin osa yliopistoista käyttää JOO-opintoihin sähköistä hakua. Hakulomakkeeseen kirjaudutaan osoitteessa haku.joopas.fi. Palvelussa näkee, mihin yliopistoihin on mahdollista hakea sähköisesti.

Niihin yliopistoihin, joihin sähköinen hakeminen ei ole mahdollista haetaan valtakunnallisella paperisella hakulomakkeella (muista lukea myös täyttöohje!). Lomaketta saa joopas.fi-sivuston lisäksi kaikista korkeakouluista. Tampereen yliopistossa lomaketta saa yliopiston yleisestä opintoneuvonnasta (Opintopalvelut, Kalevantie 4).

Hakuajat

Korkeakoulut jakaantuvat hakuaikojen suhteen kahteen ryhmään:

  • niihin, joiden tarjoamiin opintoihin on jatkuva haku ja
  • niihin, joiden tarjoamiin opintoihin haku päättyy huhtikuun ja lokakuun lopussa

haku.joopas.fi-palvelusta näkee, kumpaan ryhmään mikäkin korkeakoulu kuuluu!

Tarkista kielikeskusten tarjoamien JOO-opintojen hakuajat yliopistoista. Hakuajat ja -käytännöt saattavat poiketa edellä luetelluista yliopistojen hakuajoista.

Muiden yliopistojen opetustarjontaan voi tutustua esimerkiksi yliopistojen verkkosivujen avulla. Yliopiston yleisessä opintoneuvonnassa on nähtävillä muiden yliopistojen opinto-oppaita, ja sieltä saa myös hakulomakkeita valinnaisiin opintoihin muissa yliopistoissa.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 8.3.2017 10.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti