Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Kv-tuutorointi

Ryhdy kv-tuutoriksi ja tutustu ulkomaalaisten opiskelijoiden arkeen Tampereella!

HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä, tietoa kv. tuutoroinnista löytyy jatkossa Opiskelijan oppaasta.

 

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorit auttavat Tampereen yliopistoon saapuvia ulkomaalaisia opiskelijoita integroitumaan paikalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään sekä totuttelemaan arkirutiineihin.

Kv-opiskelijoiden tuutoroinnin ruuhkahuippu on elo-syyskuussa, jolloin kv-tuutoreita tarvitaan eniten. Halukkaat voivat jatkaa tuutoreina myös tammikuun alussa saapuville uusille vaihtareille. Yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden palvelut ja TREY järjestävät kv-tuutoreille kaksi iltapäivän mittaista koulutusta ennen lukuvuoden alkua sekä lisäkoulutuksen uusille kv-tuutoreille marras-joulukuussa. Koulutuksista tiedotetaan kv-tuutorvastaavien kautta ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä TREYn ylläpitämällä kv-tuutoreiden listalla.

Katso myös kv-tuutori-info saapuvalle vaihto-opiskelijalle (Once you are in Tampere -> International Student Tutors)

Kuinka pääsen mukaan?

Kv-tuutoreiden rekrytointi on käynnissä vuosittain tammi-helmikuussa. Ilmoittaudu ensisijaisesti mukaan oman ainejärjestösi kv-vastaavalle! Mikäli haluat mukaan kv-tuutoritoimintaan myöhemmin, ole meihin yhteydessä niin lisäämme tietosi kv-tuutorilistaan ja kerromme lisää toiminnasta!

Lue lisää kv-tuutoreiden rekrytoinnista TREYn sivuilta.

Koulutusta ainejärjestöjen kv-vastaaville ja kv-tuutoreille

Kv-tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu kv-tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida kv-tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja.

Kv-tuutoreille järjestetään kaksi pakollista koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Koulutusta kehitetään kv-tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, kv-tuutorien kirjoittamat raportit ja kv-tuutoripalautekysely vuoden lopussa. Kyselystä kootaan raportti, jota käsitellään vertaisohjauksen kehittämisen työryhmässä ja opintopalveluiden verkostoissa.

Koulutuksissa pohditaan kv-tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota kv-tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä on myös omaa kv-tuutorikoulutusta. Huomioithan, että kaikki koulutukset ovat englanniksi.

Seuraavat koulutukset kv-tuutorivastaaville ja kv-tuutoreille lukukaudelle 2019-20:

 • Kv-tuutorivastaavien tapaaminen ja koulutus 19.2.2019 klo 16-18 (keskustakampus, Pinni B1020)
 • Kv-tuutorivastaavien kahvit ja keskustelutilaisuus 13.3.2019 klo 16-18 (keskustakampus, Pinni B1020)
 • Kv-tuutoreiden 1. koulutus, 10.4.2019 klo 16:00-18:30 (keskustakampus, ls D11)
 • Kv-tuutorivastaavien tapaaminen ja sauna 11.4.2019, Iidesranta
 • Kv-tuutoreiden tapaaminen, Hangout for international tutors and interested people, 16.5. klo 18:30
 • Kv-tuutoreiden 2. koulutus, 5.8.2019 klo 15:00-17:30 (keskustakampus, ls D11) - ilmoittaudu koulutukseen 1.8. mennessä! Alustava ohjelma:
  • 15:00 – 15:30 International tutor’s tasks and current issues (TREY)
  • 15:30 – 16:00 International students, Welcome Week and tutoring (International Mobility Services)
  • 16:00 – 16:20 Coffee break
  • 16:20 – 16:45 Living with TOAS
  • 16:45 – 16:55 Opiskelijan Tampere Association
  • 16:55 – 17:20 ESN FINT: starting kits and international activities
  • 17:15 – 17:30 Q&A
 • Kv-tuutoreiden 3. koulutus, joulukuussa 2019 (alustava tieto)

Kv-tuutoroinnin raportointi

Kv-tuutorit kirjoittavat toiminnastaan raportin ja vastaavat palautekyselyyn, minkä perusteella he saavat kaksi opintopistettä ja kulukorvauksen.

Kevätlukukauden 2019 raportointiaika päättyi 20.5.2019. Ohjeet palkkion saamiseksi lähetetään raportointijakson päätyttyä sähköpostitse ja palkkiot maksetaan kevään osalta kesän aikana.

Ohje oli: Täytä palautelomake ja palauta kv-tuutoriraportti (kaksi A4-sivua) Kansainvälisen liikkuvuuden palvelujen sähköpostiin (mobility.tau@tuni.fi) sekä tiedekuntaasi, pdf (kevälukukausi 2019) 20.5.2019 mennessä. Tämän jälkeen saat max 2 opintopistettä tiedekunnastasi. Opintopisteet voi saada vain kerran. Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut myöntää palkkion ja todistuksen jokaisesta lukukaudesta, jonka aikana olet toiminut kv-tuutorina.

Voit pyytää suomenkielistä tai englanninkielistä todistusta kv-tuutoroinnista Kansainvälisen liikkuvuuden palvelujen toimistosta raportoinnin jälkeen (mobility.tau@tuni.fi).

Voit pohtia kv-tuutoriraportissasi esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • Minkälainen kokemus kv-tuutorointi oli sinulle?
 • Kuinka suunnittelit ja valmistauduit kv-tuutorointiin?
 • Olivatko koulutukset hyödyllisiä sinulle? Miten? Jos eivät olleet, niin miksi?
 • Teitkö yhteistyötä oman tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
 • Teitkö yhteistyötä oman ainejärjestösi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
 • Millaista palautetta sait tuutoroinnista? Kehitysehdotuksia?
 • Onko kv-tuutorointi mielestäsi arvokasta kokemusta työelämää varten?
 • Oliko Kv-tuutorin opas hyödyllinen? Mitkä aihealueet erityisesti? Kehitysehdotuksia?
 • Mitkä olivat yleisimpiä ongelmia, joita kohtasit kv-tuutoroinnissa?
 • Saavutitko mielestäsi joitakin niistä osaamistavoitteista, joita on listattu kansainvälistymiskokonaisuuden alle?

Muista laittaa raportin alkuun myös nimesi, opiskelijanumerosi, tuutoroitavien opiskelijoidesi määrä sekä tieto siitä, kauanko olet toiminut kv-tuutorina.

Yhteystiedot

 • Oman ainejärjestösi kv-tuutorivastaava. Lisätietoa kv-tuutoroinnista löydät myös TREYn kv-tuutoroinnin sivuilta
 • Kv-tuutoroinnista vastaava yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa, keskustakampus ja Kaupin kampus: Igor Tanskanen
 • Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut ja ilmoittautumiset kv-tuutoripankkiin: mobility.tau@tuni.fi
 • Käyntiosoite: keskustakampus, päätalo, huone A129
 • TREYn tuutoroinnin asiantuntija Mikko Salminen, s-posti: Mikko.Salminen@trey.fi
 • TREYn kv-asiantuntija, tuutorointi ja kehitysyhteistyö, Max Liikka, s-posti: Max.Liikka@trey.fi

Tutustu Tampereen yliopistoon tulevien vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmään. Liity ryhmään ja tutustu sitä kautta ennen lukukauden alkua vaihtoon saapuviin vaihto-opiskelijoihin!