Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Pohjoismaiden vaihtokohteet

 

Pohjoismaihin voit hakea vaihtoon Erasmus+-ohjelman kautta tai Pohjoismaiden ministerineuvoston tukeman Nordplus-ohjelman kautta.

Selaa vaihtokohteita Mobility-Online -portaalista. Valitse vaihto-ohjelmaksi Erasmus Student Mobility tai Nordplus sekä opiskeluala/tutkinto-ohjelma. Portaalista löydät myös kohteiden yhteyshenkilöiden tiedot.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jolla tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja. Nordplus-vaihtoon voit lähteä, kun olet opiskellut korkeakoulututkintoa vähintään vuoden, ja viimeistään maisterivaiheessa, sillä ohjelma ei tue väitöskirjatutkijoita. Vaihtojaksosi voi olla lukukauden tai lukuvuoden pituinen. Tarkasta mahdolliset Nordplus-verkostojen alakohtaiset poikkeukset ja lisätiedot alta.

Nordplus-ohjelman yhteyshenkilö koko yliopiston tasolla: Mira Kauppinen

 

Alakohtaiset Nordplus-verkostot

Alla esitellään tiedekuntien alakohtaiset verkostot. Alakohtaisten verkostojen Nordplus-vaihtopaikkoja voivat hakea kunkin verkoston tieteenalan tutkinto-opiskelijat. Lisätietoja hakukohteista saa ao. verkostojen liikkuvuuskoordinaattoreilta.

Jos oman alasi verkostoa ei löydy, voit hakea vaihtoon Nordlys-verkoston kautta, joka on tarkoitettu kaikkien alojen opiskelijoille. Hae vaihtoon Nordlys-verkoston kautta myös silloin, jos haluat opiskella vaihdossa sivuainettasi. Ks. lisätietoja Nordplus-ohjelmasta ja Nordlys-verkostosta.

Nordlys-verkoston yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Kauppinen

 

Johtamiskorkeakoulu

NOREK

NOREK on Nordplus-verkoston alainen pohjoismainen kauppatieteilijöille tarkoitettu vaihto-ohjelma, jonka rahoitus tulee pohjoismaiden ministerineuvostolta. Norekin vaihtopaikat on tarkoitettu kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijoille. Valinnoissa ovat etusijalla pääaineopiskelijat. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat (ei jatko-opiskelijat). Norek-vaihdossa opiskellaan kauppatieteitä.

Norek-vaihtoon valitut saavat yleensä stipendin ensisijaisesti yhden lukukauden opiskeluun sekä matka-apurahan. Stipendi on yleensä ollut 200 €/kk + matka-apuraha 330 €, Islanti 660 €. Kunkin lukuvuoden stipendin suuruus sekä myönnettävien apurahojen määrä selviävät vuosittain alkusyksystä. Opiskelija voi myös saada opintotukea sekä asumislisää normaaliin tapaan.

Norek-verkostossa ei ole varsinaisia allekirjoitettuja vaihtosopimuksia eikä tarkkoja paikkamääriä. Alla olevaan listaan on merkitty kohteet, jotka ovat haussa vuodelle 2019-20. Tiedekunta valitsee vaihtoon lähetettävät opiskelijat ja valinnasta ilmoitetaan kaikille paikkoja hakeneille. Kv-koordinaattori nimittää valitut opiskelijat kohdeyliopistoille. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee kaikkien opiskelijoiden kohdalla vastaanottava yliopisto. Vaihtoon valitun opiskelijan pitää täyttää myös kohdeyliopiston omat hakulomakkeet.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Terhi Nieminen.
 

NOREK-verkoston hakukohteet 2019-2020

Ruotsi

School of Business, Economics and Law, Gothenburg (haku vain kevätkaudelle 2020, 1 paikka) Vaihto-opiskelijoille.
Stockholm Business School, Stockhom University (2 lukukauden paikkaa) Vaihto-opiskelijoille.
Umeå School of Business and Economics (USBE), Umeå University (2 paikkaa) Vaihto-opiskelijoille.
Örebro University School of Business (2 lukukauden paikkaa) Vaihto-opiskelijoille.

Norja

BI Norwegian Business School, Oslo, Vaihto-opiskelijoille.
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), Bergen, Vaihto-opiskelijoille.

  Tanska

  School of Business and Economics, Aalborg University, Vaihto-opiskelijoille.
  Faculty of Business and Social Sciences, University of Southern Denmark, Odense, Vaihto-opiskelijoille.

  Islanti

  School of Business, Reykjavik University, Vaihto-opiskelijoille.
  School of Business, University of Iceland, Vaihto-opiskelijoille.

  Nordplusnetvaerk i Statskundskab

  Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma kuuluu pohjoismaiseen politiikan tutkimuksen Nordplus-verkostoon (Studenter- og lærerudveksling inden for statskundskab), jota koordinoi Aarhusin yliopisto. Verkoston paikat on tarkoitettu politiikan tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijoille (vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat). Vaihtoon valittavilta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja kotiyliopistossa ennen vaihdon alkua. Vaihtoon voi hakea vain yhdeksi lukukaudeksi.

  Valinnat tehdään ensisijaisesti politiikan tutkimuksen opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä.

  Hakuaika seuraavan lukuvuoden aikana tapahtuvaa vaihtoon on vuosittain tammi-helmikuussa. Huom. täydennyshakuja ei järjestetä tänä lukuvuonna! Tarkemmat hakuohjeet ja -info julkaistaan hakuajan alkaessa opiskelijan työpöydällä. Seuraava hakuaika (lkv 2019–2020 Nordplus-vaihto) on tammikuussa 2019. Mobility Online -järjestelmässä hakukohteena ovat Nordplus-verkostot, ja yliopistot joihin näiden puitteissa haetaan ilmaistaan motivaatiokirjeessä.

  Valintojen jälkeen tiedekunta hakee opiskelijoille Nordplus-apurahaa verkostolta sekä nimeää hakijat kohdeyliopistoihin. Nordplus-verkostoon kuuluviin yliopistoihin ei ole kiintiöpaikkoja, vaan vaihtoon valittavien lukumäärä vaihtelee vuosittain (myönnettävien apurahojen määrä, vastaanottavien yliopistojen linjaukset). Tämän jälkeen opiskelija on suoraan yhteydessä vastaanottavaan yliopistoon ja hoitaa kaikki opiskeluun ja matkaan liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Lopullisesti Nordplus-vaihtoon pääsy varmistuu vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen.

  Nordplus-vaihtoon valittu opiskelija saa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän stipendin yhden lukukauden opiskeluun (n. 200 €/kk) sekä matka-apurahan, jonka suuruus riippuu kohdemaasta. Lukuvuonna 2018–2019 verkoston apuraha on 750€. Kunkin lukuvuoden apurahan suuruus sekä myönnettävien apurahojen määrä selviävät vuosittain loppukeväästä; seuraavaksi kevätlukukaudeksi hakevien kohdalla päätökset saadaan verkostolta yleensä syksyllä. Stipendit maksaa politiikan tutkimuksen verkostoa koordinoiva Aarhusin yliopisto (jatkossa Bergen). Opiskelija voi hakea lisäksi opintotukea ja asumislisää vaihtojakson ajalle.

  *** HUOM! Lukuvuodesta 2019–2020 alkaen politiikan tutkimuksen Nordplus-verkosto siirtyy Erasmus Multilateral -ohjelmaan, jonka myötä vaihto-opiskelijan statukseen sekä rahoitukseen tulee joitakin muutoksia. Näistä tiedotetaan erikseen Nordplus-vaihtoon tammikuun haussa valituille opiskelijoille. Tässä haussa opiskelijat hakevat kuitenkin vielä alakohtaiseen Nordplus-verkostoon Mobility Onlinen kautta. ***

  Korvaavuuksien hakeminen tai ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon: ks. muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (JKK - politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma).


  Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Minna Höijer
   

  Pohjoismaiset verkostopartnerit

  Islanti

  UNIVERSITY OF ICELAND, Faculty of Social Sciences

  Norja

  THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY (UiT), Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
  UNIVERSITETET I BERGEN, Institutt for Sammenliknende Politikk
  UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Statsvitenskap
  UNIVERSITETET I TROMSO, Institutt for Samfunnsvitenskap

  Ruotsi

  GÖTEBORGS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
  LUNDS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
  STOCKHOLMS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
  UMEÅ UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
  UPPSALA UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen

  Tanska

  AARHUS UNIVERSITET, Institut for Statskundskab
  KOBENHAVNS UNIVERSITET, Institut for Statskundskab
  SYDDANSK UNIVERSITET (Campus Odense), Institut for Statskundskab
  UNIVERSITY OF THE FAROE ISLANDS, Department of History and Social Sciences

  Suomalaiset verkostopartnerit

  HELSINGIN YLIOPISTO, Yleisen valtiotieteen laitos
  TURUN YLIOPISTO, Valtiotieteen laitos
  ÅBO AKADEMI, Statsvetenskapliga institutionen
  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Politiikan tutkimuksen laitos
  LAPIN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  VAASAN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

  Kasvatustieteiden tiedekunta

  NordFo

  NordFo-verkoston kautta voi hakeutua vaihtoon Pohjoismaihin. Jos olet kiinnostunut Nordplus-vaihdosta, ota yhteyttä tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattoriin.

  Yhteyshenkilö:  kansainvälisten asioiden koordinaattori Sari Hyttinen

  Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

  Medicin i Norden

  Medicin i Norden -verkoston kautta voi hakeutua vaihtoon Pohjoismaihin. Jos olet kiinnostunut Nordplus-vaihdosta, ota yhteyttä tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattoriin.

  Yhteyshenkilö: opetuskoordinaattori Tarja Lehto

  Viestintätieteiden tiedekunta

  Nordliks

  Nordliks (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk) on pohjoismaisten kielten oppiaineiden muodostama verkosto, jonka kautta pohjoismaisten kielten opiskelija pääsee opiskelemaan verkostoon kuuluvissa yliopistoissa. Haku tapahtuu keväällä ja syksyllä. Ennen hakemuksen tekemistä opiskelija keskustelee suoritettavista opinnoista vaihdosta vastaavan yhteyshenkilön (Marja Kivilehto) kanssa. Sen jälkeen vaihdosta sovitaan vastaanottavan oppiaineen kanssa.

  Nordliks-verkoston omat sivut

  Nordplus-nätverket för medier och kommunikation

  Tampereen yliopiston journalistiikka ja viestintä kuuluu Nordplus alakohtaiseen pohjoismaiseen yhteistyöverkostoon Nordplus Network for Media and Communication, jonka kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon verkostoon kuuluviin yliopistoihin. Vaihtoon haetaan tammikuussa järjestettävänä hakuaikana.

  Verkoston apuraha vahvistuu myöhemmin kevätlukukauden kuluessa, ja lopullisesti Nordplus-vaihtoon pääsy varmistuu vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen. Viestinnän laitosten Nordplus-verkoston kautta vaihtoon on mahdollista lähteä aikaisintaan kolmantena opiskeluvuotena. Valinnat tehdään ensisijaisesti hakijoiden tiedotusopin/journalistiikan/viestinnän opintosuoritusten sekä motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Verkoston myöntämän stipendikauden pituus on 5 kk (yksi lukukausi).

  Viestinnän laitosten Nordplus-verkoston kuuluvat pohjoismaiset korkeakoulut:
  Kööpenhaminan yliopisto, Syddansk universitet (kuuden yliopiston yhteenliittymä), Roskilden yliopisto, Aalborgin yliopisto, Århusin yliopisto, Ilisimatusarkif (Grönlannissa), Högskolen i Volda (Norjassa), Bergenin yliopisto, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim, Agderin yliopisto, Oslon yliopisto, Tukholman yliopisto (viestinnän ja median laitos sekä elokuvatieteen laitos), Göteborgin yliopisto.

  Lisätietoa sekä linkit yliopistojen kotisivuille verkoston www-sivuilla.

  Yhteyshenkilöt: yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi ja opintokoordinaattori Anna Vähämäki

  Nordplus-nätverket för journalistutbildning

  Tampereen yliopiston journalistiikka ja viestintä kuuluu Nordplus alakohtaiseen pohjoismaiseen toimittajakoulutuksen yhteistyöverkostoon Nordisk journalistutbildning, jonka kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon verkostoon kuuluviin yliopistoihin. Verkoston kautta voi hakea  vain express mobility - vaihtoon.

  Toimittajakoulutuksen Nordplus-verkostoon kuuluvat pohjoismaiset partnerioppilaitokset
  Ruotsi: Linnéuniversitetet (Kalmar),  Södertörns högskola (Tukholma), Stockholms universitet, Mittuniversitet (Sundsvall), Göteborgs universitet, Umeå universitet
  Norja: Høgskolen i Oslo og Åkershus (Oslo), Universitetet i Bergen, Universitet i Nordland (Bodø), Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda, Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand), Samisk journalistutdanning (Guovdageaidnu/Kautokeino)
  Tanska: Danmarks medie- og journalisthøjskole (Århus), Roskilde universitetscenter, Syddansk universitet (Odense)
  Islanti: Háskoli Islands (Reykjavik)
  Grönlanti: Grønlands universitet (Nuuk)

  Yhteyshenkilöt: opintokoordinaattori Anna Vähämäki
  Lisätietoa verkoston toiminnasta ja vaihtomahdollisuuksista antaa myös journalistiikan yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola.

  NORTEAS

  Teatterityön tutkinto-ohjelma kuuluu pohjoismaisen korkeakoulujen teatterin, taiteen ja tanssin Nordplusverkostoon, Nordplus Network of Nordic and Baltic Performing Arts Institutions in Higher education (NORTEAS).

  Norteas-verkoston korkeakoulut järjestävät Nordic common studies ja express -kursseja, jotka vaihtelevat teemoiltaan vuosittain. Teatterityön tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kursseille. Verkostossa järjestetään myös opettajavaihtoa.  

  Lisätietoja verkoston toiminnasta ja ajankohtaisista hauista saat NORTEAS-verkoston sivuilta ja teatterityön professorilta Pauliina Hulkolta tai kansainvälisten asioiden opintokoordinaattorilta Anna Vähämäeltä.

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

  Hissa-nätverket


  Historian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Hissa-nätverket), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin.

   

  Historian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan MobilityOnlinen kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä.

   

  Tampereen yliopiston historian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon (pl. suomalaiset partnerit) ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on n. 200 euroa/kk.

   

  Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman tiedekunnan valintojen (1. vaihe) jälkeen opiskelija täyttää vastaanottavan yliopiston vaatimuksen mukaisen Nordplus-vaihtohakemuksen (2. vaihe). Lopullisen hyväksynnän myöntää vastaanottava yliopisto. Tampereen yliopiston koordinaattori ilmoittaa valittujen tiedot Nordplus-verkostolle, joka myöntää ja maksaa apurahat verkoston kautta vaihtoon lähteville. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

   

  Muiden alojen opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon Nordplus-ohjelman alaisen Nordlys-verkoston kautta, joka on tarkoitettu alakohtaisten verkostojen ulkopuolella liikkuville.

   

  Historian Nordplus-verkostoa koordinoi Åbo Akademi. Lisätietoa historian verkostoyliopistoista ja apurahoista ÅA:n sivuilla.

   

  Historian Nordplus-verkostoyliopistot

   

  Islanti

  Háskoli Islands


  Norja

  NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

  Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet


  Ruotsi

  Lunds universitet

  Uppsala universitet


  Tanska

  Københavns universitet

  Aarhus universitet

   

  Yhteyshenkilöt:

  Historian opintoihin liittyvät kysymykset: professori Pirjo Markkola

  Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva

  Nordplus Network in Philosophy

  Filosofian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Nordplus Network in Philosophy), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin.

  Filosofian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan MobilityOnlinen kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä.

  Tampereen yliopiston filosofian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on n. 200 euroa/kk, ja matka-apurahan, joka on vaihtokohteesta riippuen 300-600 euroa. Täysimääräinen Nordplus-apuraha edellyttää 30 opintopisteen suorittamista/lukukausi.

  Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman tiedekunnan valintojen (1. vaihe) jälkeen opiskelija täyttää vastaanottavan yliopiston vaatimuksen mukaisen Nordplus-vaihtohakemuksen (2. vaihe). Lopullisen hyväksynnän myöntää vastaanottava yliopisto. Tampereen yliopiston koordinaattori ilmoittaa valittujen tiedot Nordplus-verkostolle, joka myöntää ja maksaa apurahat verkoston kautta vaihtoon lähteville. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

  Filosofian Nordplus-verkostoyliopistot

   

  Färsaaret

  University of the Faroe Islands

   

  Islanti

  University of Iceland (Nordplus-verkostoa koordinoiva yliopisto)

  University of Akureyri

  Bifröst University

   

  Latvia

  Riga Stradins University

  University of Latvia

   

  Liettua

  Lithuanian University of Educational Sciences

  Vilnius University

  Vytautas Magnus University

  Mykolas Romeris University

   

  Norja

  The Arctic University of Norway

  University of Bergen

  University of Oslo

   

  Ruotsi

  University of Gothenburg

  Linköping University

  Lund University
  Royal
  Institute of Technology

  Stockholm University

  Södertörn University

  Umeå University

  Uppsala University

   

  Tanska

  Aarhus University

  University of Copenhagen

   

  Viro

  Tallinn University
  Tallinn
  University of Techonology

  University of Tartu

   

  Yhteyshenkilöt:

  Filosofian opintoihin liittyvät kysymykset: professori Leila Haaparanta

  Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva

  Nordplus Network in Psychology

  Psykologian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Nordplus Network in Psychology), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin. Verkoston apurahalla tuetaan ainoastaan psykologian tutkinto-ohjelman omien eli ns. pääaineopiskelijoiden vaihtoja.

  Psykologian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan MobilityOnlinen kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä.

  Tampereen yliopiston psykologian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon (pl. suomalaiset partnerit) ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on 1000 euroa/lukukausi lukuvuonna 2019-2020.Täysimääräinen Nordplus-apuraha edellyttää 30 opintopisteen suorittamista/lukukausi.

  Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman tiedekunnan valintojen (1. vaihe) jälkeen opiskelija täyttää vastaanottavan yliopiston vaatimuksen mukaisen Nordplus-vaihtohakemuksen (2. vaihe). Lopullisen hyväksynnän myöntää vastaanottava yliopisto. Tampereen yliopiston koordinaattori ilmoittaa valittujen tiedot Nordplus-verkostolle, joka myöntää ja maksaa apurahat verkoston kautta vaihtoon lähteville. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

  Psykologian Nordplus-verkostoa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Lisätietoa psykologian verkostosta JyU:n sivuilla.

  Partneriyliopistot

  Norja
  Norges arktiske universitet 
  NTNU Norwegian University of Science and Techonology
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo (ei 2019-20)

  Ruotsi
  Göteborgs Universitet
  Linköpings Universitet (ei 2019-20)
  Lunds Universitet (ei 2019-20)
  Stockholms Universitet 
  Uppsala Universitet

  Tanska
  Københavns Universitet (ei 2019-20)
  Aarhus Universitet
  Aalborg Universitet

  Yhteyshenkilöt:
  Psykologian opintoihin liittyvät kysymykset: yliopistonlehtori Elina Vierikko
  Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva