Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Harjoitteluyhteyshenkilöt tiedekunnissa

Johtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulun harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lahti Marjo koulutussihteeri (avoin yliopisto)

Työtehtävät: Avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto, Johtamiskorkeakoulun harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat, KOHA-opintojen opintosihteeri
Marjo.Lahti@uta.fi PINNI A2030 040 190 1820
Mattila Malla yliopisto-opettaja Malla.Mattila@uta.fi PINNI A5006 050 406 9677

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rossi Paula yliopisto-opettaja (hallintotiede) Paula.Rossi@uta.fi PINNI A4009 050 318 7456
Rönkkö Jaakko tutkija (julkinen talousjohtaminen) Jaakko.Ronkko@uta.fi PINNI A4030 050 437 7116
Wacker Jani yliopistonlehtori (julkisoikeus) Jani.Wacker@uta.fi PINNI A2040 050 318 6046
Parkkinen Jonne yliopisto-opettaja (kunta- ja aluejohtaminen) Jonne.Parkkinen@uta.fi PINNI A3037 050 437 7062
Willman Krista yliopisto-opettaja (ympäristöpolitiikka) Krista.Willman@uta.fi PINNI A3008 050 437 7069

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ala-Mikkula Enni yliopisto-opettaja (yritysjuridiikka) Enni.Ala-Mikkula@uta.fi PINNI A2005 050 318 7280
Tapaninaho Riikka yliopisto-opettaja (yrityksen johtaminen) Riikka.Tapaninaho@uta.fi PINNI A5004 050 437 7068
Konttinen Markku yliopisto-opettaja Markku.Konttinen@uta.fi PINNI A3055 050 318 5986
Pasanen Jarna yliopisto-opettaja (vakuutustiede) Jarna.Pasanen@uta.fi PINNI A2004 050 318 7656
Sutinen Ulla-Maija yliopisto-opettaja Ulla-Maija.Sutinen@uta.fi PINNI A5040 050 437 7454
Hyvönen Timo professori (laskentatoimi) Timo.Hyvonen@uta.fi PINNI A3085 050 318 7601
Urpilainen Matti yliopistonlehtori (vero-oikeus) Matti.Urpilainen@uta.fi PINNI A2047 050 430 7151
Lehtonen Outi tutkija Outi.Lehtonen@uta.fi PINNI A5004 050 437 7220

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raunio Tapio professori (valtio-oppi) Tapio.Raunio@uta.fi PINNI A4056 050 318 6027
Vuori Juha professori Juha.Vuori@uta.fi PINNI A4045 050 437 7588

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmiin sisältyvistä harjoitteluista vastaavat opintokokonaisuuksien vastuuopettajat. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen (ELOKAS) harjoitteluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä opintokoordinaattori Leena Pohjasmäkeen.

Luonnontieteiden tiedekunta

Harjoitteluyhteyshenkilöt MTT

Harjoittelun hallintoasiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Mäenpää Tiina opintokoordinaattori
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
- matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat (ml. CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella –lomakkeet
Tiina.Maenpaa@uta.fi PINNI B1060 050 437 7321

Matematiikan ja tilastotieteen harjoitteluyhteyshenkilöt

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Luosto Kerkko yliopistonlehtori (alana matematiikka) Kerkko.Luosto@uta.fi PINNI B0029 050 318 5908
Ollikainen Jyrki tutkimuspäällikkö (tilastotiede ja CBDA) Jyrki.Ollikainen@uta.fi PINNI B0008 050 318 5889

Harjoitteluyhteyshenkilöt TIE

Harjoittelun hallintoasiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Harjoittelu-opintojakso:
Tietojenkäsittelytieteet
MDP in Computational Big Data Analytics
MDP in Software Development
MDP in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Zhang Zheying yliopistonlehtori (alana ohjelmistokehitys) Zheying.Zhang@uta.fi PINNI B1034 050 318 5912

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Lääketiede

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehto Tarja opetuskoordinaattori

Harjoittelu
Kv-asiat
IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
Syventävien opintojen opinnäytetyöt
Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@tuni.fi ARVO E160 040 190 1249
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Viestintätieteiden tiedekunta

Journalistiikka ja viestintä

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava (JOV)
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801
Jaakkola Maarit yliopisto-opettaja (journalistiikan ja kuvajournalismin toimitusharjoittelu) Maarit.Jaakkola@uta.fi PÄÄT E208 040 190 1220

Teatterityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Huikka Teija opintokoordinaattori Teija.Huikka@uta.fi PÄÄT D102 040 510 8223

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koordinaattori

Viestintätieteiden tiedekunta:
- Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden Erasmus-sopimukset, opiskelijavaihto, ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen, kansainvälisyyteen liittyvät vapaaehtoiset opinnot
- kansainvälisen maisteriohjelman koordinointi (Master's Degree Programme in Internet and Game Studies)

Kielikeskus:
- Erasmus-opettajavaihtosopimukset

Vastaanotto ti klo 9.00-11.00
Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Suominen Raisa Kansainvälisten asioiden koordinaattori
- MDP in Human-Technology Interaction: haku ja valinnat sekä opiskelijoiden ohjaus
- Viestintätieteiden tiedekunta: työharjoittelu ja kieliharjoittelu (kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet), toimitusharjoittelu (journalistiikka ja viestintä)
Raisa.Suominen@uta.fi PINNI B1062 040 190 1242

MDP in Media Education
MDP in Media Management

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Stedt Sonja Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Sonja.Stedt@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602

MDP in Human-Technology Interaction

  • Harjoittelun hallinnolliset asiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

 

  • Harjoittelu-opintojakso

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Zhang Zheying yliopistonlehtori (alana ohjelmistokehitys) Zheying.Zhang@uta.fi PINNI B1034 050 318 5912

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
MDP in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Arvola Paavo yliopistonlehtori Paavo.Arvola@uta.fi PINNI B2063 040 190 9715

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatutkimus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385

Historia ja filosofia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672

Logopedia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantala Leena yliopistonlehtori (logopedia) Leena.M.Rantala@uta.fi PÄÄT D219 050 318 6193

Psykologia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jehkonen Mervi yliopistonlehtori (psykologia) Mervi.Jehkonen@uta.fi LINNA 4052 050 318 6099
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699

Sosiaalityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Metteri Anna yliopistonlehtori (sosiaalityö) Anna.Metteri@uta.fi LINNA 6104 050 597 3051
Raitakari Suvi yliopistonlehtori (sosiaalityö) Suvi.Raitakari@uta.fi LINNA 6094 040 190 1353

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Carroll Hanna Opintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fi LINNA 6054 040 190 1555

Kansanterveystiede

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Bodström Sari opintokoordinaattori Sari.Bodstrom@uta.fi ARVO E160 050 437 7334

MDP in Public and Global Health

Nimi Tehtävä Huone Puhelin
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman koordinaattori: ohjelman opintohallinto, terveystieteiden opintoneuvonta kansainvälisissä vaihto- ja harjoitteluasioissa sekä muissa kv-asioissa. Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö.
Biomedical Technology -maisteriohjelman koordinaattori: opinto-ohjaus ja -neuvonta.
ARVO E160 040 190 1664

Porin yksikkö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Saloniemi Antti professori (sosiologia) Antti.Saloniemi@uta.fi PORI 386E 050 462 7394
Törmälehto Erna yliopisto-opettaja (sosiaalityö) Erna.Tormalehto@uta.fi PORI 394 050 430 2011
Repo Katja professori (sosiaalipolitiikka) Katja.Repo@uta.fi LINNA 5099 050 318 6199

MDP in Comparative Social Policy and Welfare
MDP in Gender Studies
MDP in Global and Transnational Sociology
MDP in Peace, Mediation and Conflict Research
MDP in Quantitative Social Research/Public Choice
MDP in Russian and European Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori (kansainväliset asiat), yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi / yhteiskuntatutkimus, filosofia, historia, psykologia (perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, opettajat)
- Global Society -maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat (COSOPO, GTS, GS, PEACE, QSR/PC)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642