Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Tampereen korkeakouluyhteisö


Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 uudeksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi (Tampere University). Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Korkeakoulujen välinen ristiinopiskelu jatkuu ennallaan. 1.8.2016 solmitun ristiinopiskelusopimuksen mukaisesti läsnäolevat tutkinto-opiskelijat sekä Tampereen ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat voivat hankkia lisää osaamista toiselta kampukselta tai toisesta korkeakoulusta. Ristiinopiskelun piiriin kuuluu kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin opintotarjonta, jota voivat hyödyntää kaikki tutkinto-opiskelijat, sekä rajattu opintotarjonta, jossa tarjottavia opintoja pääsevät suorittamaan vain tiettyyn kohderyhmään kuuluvat toisen korkeakoulun opiskelijat. Tutustu ristiinopiskelupalveluun!

Usein kysytyt kysymykset (UKK) uudesta korkeakouluyhteisöstä

Mitä tapahtuu 1.1.2019?

Tampereen yliopisto (TaY), Tampereen teknillinen yliopisto (TUT) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdistävät voimansa ja muodostavat uuden korkeakoulujen yhteisön.

Tampereen korkeakoulusäätiö yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi, jonka nimi on Tampereen yliopisto. Korkeakoulusäätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tästä juontaa työnimi Tampere3.

Mitä minun pitää tehdä 1.1.2019?

Voit jatkaa opintojasi kuten ennenkin. Opiskeluoikeutesi siirtyy automaattisesti ja opintosi jatkuvat saumattomasti entisissä koulutuksissa, sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Jatkuvatko kaikki koulutukset 1.1.2019?

Kyllä jatkuvat. Voit tarkistaa mihin tiedekuntaan tutkinto-ohjelmasi sijoittuu.

Voinko valita mitä tahansa kursseja, milloin tahansa toisesta korkeakoulusta tai kampukselta?

Tampere3-ristiinopiskelusopimuksen myötä kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijoille avoin kurssitarjonta lisääntyi huomattavasti. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että valmistuaksesi tietystä tutkinnosta sinun tulee suorittaa kyseisen tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot, jotta täytät esimerkiksi ammattitaitovaatimukset.  Lisäksi edelleen pätevät samat edeltävien opintojen vaatimukset ja kursseille valinnan etusijajärjestykset kuin ennenkin.

Voiko alaa tai korkeakoulua vaihtaa helpommin?

Korkeakoulun vaihtaminen tapahtuu aina opiskelijavalinnan kautta.  Yliopiston ja ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuvan tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan vaihtamisen periaatteet vahvistetaan erikseen. 

Mistä yliopistosta tai korkeakoulusta valmistun?

Jos opiskeluoikeutesi on Tampereen yliopistossa (TaY) tai Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY), valmistut 1.1.2019 aloittavasta Tampereen yliopistosta. Jos opiskeluoikeutesi on Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK), valmistut jatkossakin Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Jos olen ilmoittautunut poissa olevaksi, joudunko nyt hakemaan uutta opiskeluoikeutta jatkaakseni? 

Ei tarvitse. Sinun on täytynyt toki muistaa huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta ohjeiden mukaisesti.

Mitä hyötyä yhdistymisestä on minulle?

Pääset mukaan dynaamiseen, kehittyvään ja monipuoliseen korkeakouluyhteisöön, jossa rakennetaan uudenlaista oppimisympäristöä.  Opetus on tiiviissä yhteydessä yhtäältä viimeisimpään tutkimukseen ja toisaalta ympäröivään yhteisöön. Oppimisympäristösi antaa myös entistä paremmat mahdollisuudet monitieteiseen ja –alaiseen verkostoitumiseen ja vuoropuheluun eri alojen opiskelijoiden kanssa. Näin tutkintosi antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden työelämään.