Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Työnhaku

Työ- ja harjoittelupaikkoja löytyy monista eri lähteistä

Esimerkiksi Tampereen yliopiston työpaikkapalvelussa julkaistaan työ- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja valmistuneille. Lisäksi työnantajat voivat tarjota palvelussa opinnäyte- tai projektiyhteistyötä.

Tampereen yliopiston Workit.netti- ja Tampereen teknillisen yliopiston POPJob-työpaikkasivut yhdistettiin 19.11. Löydät kaikki tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille ja alumneille suunnatut paikat nyt samasta palvelusta.

Työ-ja-harjoittelupaikkoja

Valmistaudun työnhakuun

Työnhaun taustalla on omien vahvuuksien ja osaamisen  tunnistaminen.

Katse osaamisen viestintään työnhaussa

Hakemus ja ansioluettelo ovat työnhaussa yleisimmin pyydettyjä tapoja tuoda omaa osaamistaan esille. Mietitty cv ja kohdistettu hakemus toimivat vahvana pohjana osaamisen kerronnalle myös hakiessasi muita väyliä käyttäen. 

Haastattelu

Kutsu haastatteluun on merkki siitä, että olet läpäissyt ensimmäisen karsintavaiheen ja työnhakuprosessi jatkuu. Haastattelulla tai useammalla haastattelukierroksella tavoitellaan kokonaiskuvaa hakijasta ja hänen soveltuvuudestaan työyhteisöön.

Piilotyöpaikalla tarkoitetaan työtehtävää, joka ei ole avoimesti haussa

Tieto tai vinkki piilotyöpaikasta voi löytyä monella tapaa ja tehtävään haetaan työnantajaa lähestymällä ilman että tehtävästä on julkaistu työpaikkailmoitusta. 

Työtä aloittaessa

Kun saat työpaikan, kannattaa varmistaa, että tietyistä pelisäännöistä sovitaan asiaankuuluvalla tavalla työsopimuksessa.

EU-uralähettiläs

Tampereen yliopistossa toimii myös vapaaehtoistyössä EPSOn (European Personnel Selection Office) edustajakseen valitsema EU-uralähettiläs, joka on yliopiston opiskelija. EU-uralähettiläs mm. järjestää urainfoja yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, osallistuu opetukseen kertomalla EU-uramahdollisuukista ja neuvoo EU-harjoittelusta ja -työtehtävistä kiinnostuneita opiskelijoita sähköpostitse tai kahdenkeskisesti.

  • EU-uralähettilään tavoittaa lukukausien aikana: eucareers[at]gmail.com