Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Valmistumisen aikataulut ja juhlat keväällä 2019

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään uudesta Tampereen yliopistosta 30.1.2019.

Lisensiaatiksi ja tohtoriksi voi valmistua kerran kuukaudessa

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte Opiskelijan työpöydälle

Valmistumisen aikataulut 

  • Uuden Tampereen yliopiston tiedekunnat myöntävät tutkintotodistukset vuoden 2019 alusta lukien.
  • Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Mikäli haluat valmistua tammikuussa, jätä todistushakemus viimeistään keskiviikkona 9.1.2019.
  • Tutkintotodistuksia myönnetään kevään aikana kaikissa tiedekunnissa vähintään kerran kuukaudessa. Kevätlukukauden 2019 aikana tutkintotodistusten valmisteluaikatauluissa on vielä koulutusalakohtaisia eroja yliopistojen yhdistymisen siirtymävaiheen takia.  
  • Viimeistään lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien on tavoitteena siirtyä yhteneväisiin aikatauluihin. Seuraa siis kevään 2019 osalta huolella juuri oman koulutusalasi ohjeita ja aikatauluja!
  • Todistushakemus tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen haluttua todistusten myöntöpäivää. Todistushakemuksen voit jättää heti kun kaikki vaaditut merkinnät ovat kirjattuina opintorekisterissä.
  • Kesäkuussa 2019 todistusten viimeinen myöntöpäivä on 19.6.2019. Koulutusaloittain voidaan antaa kesäaikaa koskevia tarkentavia ohjeita.
  • Lääketieteen lisensiaatiksi valmistuville on erilliset ohjeet.

Kevään 2019 valmistumisaikatalut

Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä

Todistuksen myöntöpäivä (keskiviikkoisin)

9.1.2019

30.1.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

16.1.2019

6.2.2019

23.1.2019

13.2.2019

30.1.2019

20.2.2019

6.2.2019

27.2.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

13.2.2019

6.3.2019

20.2.2019

13.3.2019

27.2.2019

20.3.2019

6.3.2019

27.3.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

13.3.2019

3.4.2019

20.3.2019

10.4.2019

27.3.2019

16.4.2019 (ti) (poikkeus, 17.-23.4. pääsiäisloma)

3.4.2019

24.4.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

10.4.2019

30.4.2019 (ti) (poikkeus Vapun vuoksi)

17.4.2019

8.5.2019

24.4.2019

15.5.2019

2.5.2019 (poikkeus Vapun vuoksi)

22.5.2019

8.5.2019

29.5.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

15.5.2019

5.6.2019

22.5.2019

12.6.2019

29.5.2019

19.6.2019 myös tekniikan alan tutkinnot

Tärkeitä määräpäiviä keväällä 2019 (koskee entisen Tampereen yliopiston TaY:n koulutuksia)

Kandidaattitutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia ohjeita kandidaattitutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

Ke 24.4.2019 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi)

Ke 29.5.2019 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 19.6.2019 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 19.6.2019 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella.

Ohjaajat huom. Kevätlukukautena arvioitavaksi tarkoitetun kypsyysnäytteen asiasisältö tulee olla tarkastettuna ja kypsyysnäyte toimitettuna perille Kielikeskukseen kielentarkastukseen ma 10.6.2019 mennessä. Huomaa kuitenkin kypsyysnäytteen suositusajankohta huhtikuussa, jos opiskelija haluaa valmistua ennen kesälomaa.

Huom. Todistuksia myönnetään säännöllisesti keskiviikkoisin 19.6.2019 asti. Tiedekunnat voivat antaa kesäaikaa koskevia tarkempia ohjeita. Lisäksi tiedekunnilla on mahdollisuus käsitellä 31.7. mennessä saapuneita todistushakemuksia elokuussa, ja kirjata todistuksia takautuvasti heinäkuulle. Varmista kesäajan valmistumisen aikataulut omasta tiedekunnastasi. Ks. valmistumiseen liittyvät ohjaustahot.

Maisteritutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

Ti 16.4.2019 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte ja valmistuminen 19.6.2019 mennessä. Kypsyysnäytteen suositeltu viimeinen suoritusajankohta on 24.4.2019.

30.4.2019 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä ja valmistuminen 19.6.2019 mennessä.

Ke 29.5.2019 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 19.6.2019 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 19.6.2019 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella.

Ohjaajat huom. Kevätlukukautena arvioitavaksi tarkoitetun kypsyysnäytteen asiasisältö tulee olla tarkastettuna ja kypsyysnäyte toimitettuna perille Kielikeskukseen kielentarkastukseen ma 10.6.2019 mennessä. Huomaa kuitenkin kypsyysnäytteen suositusajankohta huhtikuussa, jos opiskelija haluaa valmistua ennen kesälomaa.

Huom. Todistuksia myönnetään säännöllisesti keskiviikkoisin 19.6.2019 asti. Tiedekunnat voivat antaa kesäaikaa koskevia tarkempia ohjeita. Tiedekunnilla on mahdollisuus käsitellä 31.7. mennessä saapuneita todistushakemuksia elokuussa, ja kirjata todistuksia takautuvasti heinäkuulle. Varmista kesäajan valmistumisen aikataulut omasta tiedekunnastasi. Ks. valmistumiseen liittyvät ohjaustahot.

Valmistuneiden juhlat keväällä 2019

Keväällä valmistuneiden juhlia järjestetään kaksi (Hervannan kampuksen 7.6. klo 15.00 juhla on peruttu), joista toinen Hervannan kampuksella perjantaina 7.6.2019 (klo 18) ja toinen keskustakampuksella perjantaina 14.6.2019 (klo 18). Hervannan kampuksen juhlat on tarkoitettu lähinnä Hervannan kampuksella opiskelleille, mutta voit halutessasi osallistua mihin juhlaan vaan.

Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, jätä todistushakemus viimeistään ke 15.5.2019. Voit halutessasi osallistua juhlaan, jos opintosi ovat valmiit, mutta et ehdi valmistua juhlaan mennessä.

Ilmoittaudu juhlaa täältä: https://www.lyyti.in/Valmistuneiden_juhla_2019_4424/fi

Juhla on tarkoitettu lähinnä maisteriksi valmistuville, mutta myös ne kandidaatitksi valmistuvat, joilla ei ole opiskeluoikeutta maisterin tutkintoon ovat tervetulleet.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon valmistuvien valmistujais- ja valajuhla on perjantaina 29.3.2019.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Uuden Tampereen yliopiston tiedekunnat myöntävät tutkintotodistukset vuoden 2019 alusta lukien.

  • Lisensiaatin ja tohtorin tutkintotodistuksia myönnetään kevään aikana kaikissa tiedekunnissa kerran kuukaudessa. Kevätlukukauden 2019 aikana tutkintotodistusten valmisteluaikatauluissa on vielä koulutusalakohtaisia eroja yliopistojen yhdistymisen siirtymävaiheen takia. 
  • Todistushakemus tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua todistuksen myöntöpäivää.
  • Tutkintotodistus on valmis noudettavaksi/postitettavaksi tiedekuntaneuvoston kokouksesta laskien viimeistään kahden viikon sisällä.

Kevään 2019 valmistumisaikatalut

Todistushakemuksen
viimeinen jättöpäivä

Todistuksen myöntöpäivä ke

Todistus on noudettavissa
viimeistään

7.1.2019

30.1.2019 (tammikuussa poikkeuksellinen aikataulu)

 6.2.2019

 6.2.2019

20.2.2019

 6.3.2019

 13.3.2019

27.3.2019

 10.4.2019

 10.4.2019

24.4.2019

 8.5.2019

 8.5.2019

22.5.2019

 5.6.2019

 29.5.2019

12.6.2019

 26.6.2019

Loppuvuoden valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Huomaathan, että heinäkuussa ei voi valmistua.