Kansainvälisen koulutuksen keskus

Kansainvälisen koulutuksen keskuksen tehtäväpiiriin kuuluvat yliopiston vaihtosopimukset ja -ohjelmat, joiden kautta toteutetaan opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta, sekä kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja koulutusvienti.

Keskuksen henkilökunta sijoittuu pääosin opintopalveluihin. Kussakin tiedekunnassa on yksi tai useampi henkilö hoitamassa keskuksen toimialueeseen kuuluvia tehtäviä.

Toimisto

Yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, huone A 129
puh. 050 318 6006
intoffice (at) uta.fi (yleisneuvonta)

Aukioloajat:
ma-to 10.00-11.00 ja 12.00-14.00, pe 12.00-14.00

Postiosoite:
Tampereen yliopisto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
33014 Tampereen yliopisto

Henkilökunta

Yliopiston yhteiset palvelut

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi PÄÄT A116 040 190 9833
Autio Hanna-Kaisa Kansainvälisten asioiden koordinaattori
-Yliopistotason kahdenväliset vaihdot: Barbados, Jamaika, Kanada, Itävalta, Saksa, Venäjä ja Yhdysvallat
-ISEP-ohjelma
-north2north -ohjelma
-liikkuvuusjärjestelmät: tuki ja kehittäminen

Hanna-Kaisa.Autio@uta.fi PÄÄT A109 050 509 9252
Hyttinen Sari Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Työstä vapautettuna 5.3.2018 asti
Sari.Hyttinen@uta.fi PÄÄT A115 040 190 1530
Karhu Vilma harjoittelija Vilma.Karhu@uta.fi PÄÄT A110 050 318 6647
Karman Ella opintosihteeri Ella.Karman@uta.fi PÄÄT A115 050 437 7246
Kurki Kaisa kansainvälisten asioiden pääll Kaisa.Kurki@uta.fi PÄÄT A116 040 190 1531
Lalu Laura kansainvälisten asioiden koord Laura.Lalu@uta.fi PÄÄT A108 050 318 6858
Lehikoinen Elina kansainvälisten asioiden sihte Elina.Lehikoinen@uta.fi PÄÄT A129 050 318 6006
Maja Noora Kansainvälisten asioiden koordinaattori
- Yliopiston Erasmus-koordinaattori (mm. apurahat, raportointi ja Erasmus-harjoittelu)
- Kv-tuutorointi
- liikkuvuusjärjestelmät Mobility-Online, Venla ja Väinö
Noora.Maja@uta.fi PÄÄT A110 040 190 9737
Mursu Laura kansainvälisten asioiden koord Laura.Mursu@uta.fi PÄÄT A113 050 318 7831
Nieminen Tarja Kansainvälisten asioiden koordinaattori
- verkkosivujen ylläpito ja suunnittelu
- esitteiden ja oppaiden koordinointi ja toimittaminen
- liikkuvuustilastojen raportit
Tarja.K.Nieminen@uta.fi PÄÄT C139 050 318 6651
Riipi Maria harjoittelija
ota ensisijaisesti yhteyttä osoitteeseen: intoffice@uta.fi
Maria.Riipi@uta.fi PÄÄT A129 050 318 7833
Rissanen Hanna kansainvälisten asioiden koord Hanna.Rissanen@uta.fi
Stedt Sonja opintosihteeri Sonja.Stedt@uta.fi PÄÄT A107 050 437 7231
Tuusa Anna Opintokoordinaattori;
MDP in Human-Technology Interaction and MDP in Internet and Game Studies; opiskelijavalinta, ohjelmien yhteiset opinnot
Anna.Tuusa@uta.fi PINNI B1062 040 190 1242
Uski Leena kansainvälisten asioiden koord Leena.Uski@uta.fi PÄÄT A114 040 190 1533
Alenius Pauliina kansainvälisten asioiden koord vv Pauliina.Alenius@uta.fi VIRTA 516 050 318 6993

Tiedekuntien liikkuvuuskoordinaattorit

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377
Höijer Minna Kansainvälisten asioiden koordinaattori, johtamiskorkeakoulu

- Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat (opiskelijavaihto, sopimukset) ja koordinointitehtävät
- Jean Monnet -hallinto

Vastaanotto: lukukausien aikana ti & to klo 13.15–15, muulloin sopimuksen mukaan.
Minna.Hoijer@uta.fi PINNI A2069 050 318 6604
Lehto Tarja opetuskoordinaattori

Harjoittelu
Kv-asiat
IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
Syventävien opintojen opinnäytetyöt
Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@uta.fi ARVO E160 040 190 1249
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori, johtamiskorkeakoulu (JKK)
email: business.school@uta.fi

- opiskelijaliikkuvuus, kv. opintoneuvonta, kauppatieteet ja hallintotieteet
- vaihtosopimukset (KAT, HAL)
- MDP in Leadership for Change - koordinointi
- kv. tutorraportit
Terhi.Nieminen@uta.fi PINNI A2067 040 190 1480
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koordinaattori
-ent. LTL:n Erasmus-sopimukset ja saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskelijat
-opiskelijaneuvonta -kieliharjoitteluapurahat, työharjoitteluasiat
-ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen
-kansainvälisyyteen liittyvien vapaaehtoisten opintojen rekisteröinti
Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Tuominen-Hautala Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta ja viestintätieteiden tiedekunta/informaatiotieteet:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Varjokorpi Kirsi-Marja Kansainvälisten asioiden koordinaattori


- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –kansainvälinen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- ulkomailla suoritetut opinnot
- KV-vierailujen yhteyshenkilö ja koordinaattori
- koulutusviennin suunnittelu ja koordinointi
Kirsi-Marja.Varjokorpi@uta.fi VIRTA 246 050 524 2544
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi yhteiskuntatutkimuksen, filosofian, historian ja psykologian aloilla (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- MDP in Russian and European Studies -ohjelman opintohallinto
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattorit

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori, johtamiskorkeakoulu (JKK)
email: business.school@uta.fi

- opiskelijaliikkuvuus, kv. opintoneuvonta, kauppatieteet ja hallintotieteet
- vaihtosopimukset (KAT, HAL)
- MDP in Leadership for Change - koordinointi
- kv. tutorraportit
Terhi.Nieminen@uta.fi PINNI A2067 040 190 1480
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta

Vastaanottoajat:
Tiistaisin klo 13-15
Torstaisin klo 9-11
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Permi Eveliina Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Peace, Mediation and Conflict Research; Comparative Social Policy and Welfare; Global and Transnational Studies -maisteriohjelmien opintohallinto
Eveliina.Permi@uta.fi LINNA 6064 050 318 7274
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koordinaattori
-ent. LTL:n Erasmus-sopimukset ja saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskelijat
-opiskelijaneuvonta -kieliharjoitteluapurahat, työharjoitteluasiat
-ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen
-kansainvälisyyteen liittyvien vapaaehtoisten opintojen rekisteröinti
Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman koordinaattori: ohjelman opintohallinto, terveystieteiden opintoneuvonta kansainvälisissä vaihto- ja harjoitteluasioissa sekä muissa kv-asioissa. Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö.
Biomedical Technology -maisteriohjelman koordinaattori: opinto-ohjaus ja -neuvonta.
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Tuominen-Hautala Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta ja viestintätieteiden tiedekunta/informaatiotieteet:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Tuusa Anna Opintokoordinaattori;
MDP in Human-Technology Interaction and MDP in Internet and Game Studies; opiskelijavalinta, ohjelmien yhteiset opinnot
Anna.Tuusa@uta.fi PINNI B1062 040 190 1242
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi yhteiskuntatutkimuksen, filosofian, historian ja psykologian aloilla (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- MDP in Russian and European Studies -ohjelman opintohallinto
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Koulutusvientipalvelut

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Gustafsson Mirka asiakkuuspäällikkö (Key Account Manager) Mirka.Gustafsson@uta.fi PÄÄT C111 040 190 4087
Truong Kha Trinh koordinaattori Trinh.Truong@uta.fi PÄÄT C128 040 190 1256
Varjokorpi Kirsi-Marja Kansainvälisten asioiden koordinaattori


- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –kansainvälinen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- ulkomailla suoritetut opinnot
- KV-vierailujen yhteyshenkilö ja koordinaattori
- koulutusviennin suunnittelu ja koordinointi
Kirsi-Marja.Varjokorpi@uta.fi VIRTA 246 050 524 2544