Tehtävä
opintosihteeri
Vaihtoehtoinen tehtävänimike
opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
Sähköposti
Johanna.Tuomikoski@uta.fi
Puhelin
040 190 1822
Huone
PINNI A4041