Harjoittelu luokanopettajan koulutuksessa

Suurin osa luokanopettajan koulutuksen opetusharjoitteluista suoritetaan Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Tarkemmat kuvaukset harjoittelujaksojen tavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista löytyvät kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta ja Tampereen yliopiston normaalikoulun opetusharjoittelusivuilta.

Rikostaustaotteen esittäminen

Ennen sekä KK- että KM-tutkintoihin sisältyviä ensimmäisiä harjoitteluja opiskelijan tulee esittää rikostaustaotteensa kasvatustieteiden tiedekunnassa opintokoordinaattori Paula Salolle. Otetta esitettäessä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai henkilökortti mukaan). Ote annetaan tarkastuksen jälkeen opiskelijalle takaisin ja tieto tarkastuksesta merkitään opintosuoritusrekisteriin.

Rikostaustaotteen esittämisajat:

ke 14.11.2018 klo 12-13
ma 19.11.2018 klo 14-15

Oikeusrekisterikeskukselta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. Katso otteen tilaamista koskevat ohjeet Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivulta.