Kesäopinnot

Ohjeet kesän 2019 opinnoista päivitetään sivulle kevään aikana.

Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita.

Kesällä voit tenttiä opintoja aivan samaan tapaan kuin lukukausien aikana. Jos haluat tenttimisen sijaan kirjoittaa mieluummin esseen, katso ensin opinto-oppaasta, mitkä ovat opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat. Jos jakson voi suorittaa esseellä, sovi siitä opettajan kanssa. Kesäopintoihin voi hakea opintotukea, jos suoritat tutkintoa.

Kesällä järjestetään myös Tampere Summer School. Tarjolla on englanninkielisiä, opetussuunnitelman mukaisia kursseja useilta eri aloilta. Tampereen yliopiston läsnäolevat opiskelijat voivat osallistua Summer School -kursseille maksutta.

Myös  Smart Campus Innovation Lab (SCIL) järjestää kesäopintoina poikkitieteellisiä projektiopintoja. Ilmoittaudu 15.5.2019 mennessä!


Sähköisesti suoritettavat tentit

Suuri osa kesäajan tenteistä on sähköisiä tenttejä (ks. Sähköinen tenttipalvelu). Sähköisesti tentittävät opintojaksot näkyvät sivulla Mitä voi tenttiä? Kesällä suoritettavia tenttejä päivitetään listalle toukokuun kuluessa.

Kunkin tentin kohdalla näkyy listalla aikaväli, jona tentti on varattavissa. Jos et löydä sivulta etsimääsi jaksoa, käänny opetuksen järjestävän tiedekunnan puoleen!

Perinteiset eli kynä ja paperi -tentit

Kaikki tentit eivät sovellu tentittäväksi sähköisen järjestelmän avulla. Tiedekunnat järjestävät harkintansa mukaan kesän aikana myös perinteisiä tenttejä. Näistä tenteistä tiedot löytyvät  NettiOpsusta tai NettiRekasta, jos tiedekunta käyttää sähköistä tentti-ilmoittautumista.

Kesätenttijän muistilista

 1. Tentin peruminen. Tee mahdolliset peruutukset aina hyvissä ajoin, jotta paikat vapautuvat muiden opiskelijoiden käyttöön! Varauksen voit perua sähköisessä tenttipalvelussa ennen tenttiajankohtaa. NettiOpsun kautta tenttiin osallistumisen voi perua 7 päivää ennen tenttiajankohtaa.
 2. Varmista kulkukorttisi toimivuus. Kesäaikana klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin yliopistolla ei ole vahtimestaripalveluja, joten varmista kulkukorttisi toimivuus hyvissä ajoin ennen tenttiä. Kulkuoikeuksia ladataan kortteihin IT-Helpdeskissä, Päätalo E246 ja Arvo E106.
 3. Elokuun loppu on ruuhkainen sähköisessä tenttipalvelussa. Ota huomioon, että elokuun viimeiset viikot ovat ruuhkaisia. Kesätentit kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, sillä viimeisillä viikoilla voi olla vaikea saada vapaata tenttiaikaa.
 4. Tenttitulokset. Kesäaikana tenttitulosten saaminen voi kestää kauemmin kuin muulloin. Huomioida kannattaa myös, että vaikka saat sähköisen tentin arvioinnin sähköpostiisi, opintosuoritus ei välttämättä tule heti näkyviin Opiskelijan työpöydälle/NettiRekkaan. Suoritus kirjataan sinne erikseen opetusta antaneessa tiedekunnassa.
 5. Opintotuki. Kesäajan opintotuesta saat tietoa Kelalta.

 

Tiedekuntakohtaisia ohjeita

Johtamiskorkeakoulu

Johtamisen ja talouden tiedekunnan kesätentit ja muut itsenäisesti suoritettavat jaksot 2019. Huomioithan, että kesätenttien tarkistusaika on pidempi kuin opetusperiodien aikana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma


Kesän 2019 tenttitarjonta päivitetään kevään aikana. Tutustuthan opetusohjelmassa oleviin itsenäisesti suoritettavissa oleviin jaksoihin. Näitä löytyy sekä kandidaattitasolta että maisteritasolta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen  5 op (verkkokurssi)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op (kurssista monimuotototeutus 31.7. saakka)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op (sähköinen tentti 31.7. asti, myös englanniksi)

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op (itsenäinen suoritustapa 31.7. saakka; ilmoittautumiset suoraan opettajalle, ks. opetusohjelma)

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op (sähköinen tentti 31.6. asti)

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (sähköinen tentti 1.6.-15.9.)

KATVAA11 Business Ethics 5 op (verkkokurssi suoritettavissa 31.7. asti)

KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (essee suoritettavissa 31.7. asti)

Lisäksi taloustieteen aine- ja syventävien opintojen sovelluskursseja voi olla mahdollista suorittaa itsenäisesti tenttimällä myös kesällä. Mahdollisuudesta on sovittava erikseen jakson opettajan kanssa.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen sähköiset tentit ovat avoinna myös kesällä 2018. Katso tentittävien opintojaksojen sekä tentaattorien lista 'Tenttiminen'-sivulta.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kesällä opintoja voi suorittaa sähköisellä tentillä tai esseellä pääsääntöisesti 16.8.2019 asti. Huomioithan, että suorituksia ei arvioida kesällä.

Lukuvuosi päättyy 31.7.2019. Elokuussa suoritetut opinnot menevät seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoritusaika kannattaa huomioida mm. opintotuen kannalta.

Kasvatustieteiden perusopinnot

Kasvatustieteiden perusopintojen KASP1-4 -kurssien luentojen ja näihin jaksoihin kuuluvien kirjapakettien suorittaminen on mahdollista kesän 2019 aikana, eikä niihin ole erillistä NettiOpsu-ilmoittautumista, kuten varsinaisen lukuvuoden aikana.

Kasvatustieteiden perusopintojen opintojaksojen KASP1-4 luento-osuuksien suorittaminen on mahdollista kesän aikana ajalla 27.5.-16.8.2019. Jaksosta riippuen joko luentopäiväkirjana tai kirjoitustehtävänä laadittavat suoritukset tehdään ao. opintojakson Moodlealueella olevien lv. 2018-19 luentotallenteiden ja ohjeiden pohjalta. Tehtävät palautetaan ko. kurssin alueella olevaan kesän 2019 suoritusten omaan palautuspaikkaan.  Kirjautumisohje perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle on opetusohjelmassa.  Suorituksen vastaanottajina ovat ao. jaksojen luennoitsijat.

KASP1-4 -jaksojen kirjatenttien suorittaminen sähköisessä tenttijärjestelmässä on mahdollista kesällä 16.8.2019 saakka. Katso eri jaksojen kirjapakettien sisällöt perusopintojen yhteiseltä Moodlealueelta (yleisten ohjeiden kohta 3. Kirjallisuuden suorittaminen KASP1-KASP4-jaksoilla) ja ilmoittaudu tenttiin Tenttis-järjestelmässä. Opetusohjelmasta näet tarvittaessa kirjatenttien vastaanottajat kesäaikana.

KASP5- jakson itsenäisen suoritustavan tarkat suoritusohjeet löydät Moodle-alueelta ko. jakson kohdalta. Itsenäisen suoritustavan ohjeiden mukaisesti jaksoa on mahdollista tehdä 30.8.2019 asti.

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Kasvatustieteiden aineopinnot

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Seuraavat kasvatustieteiden syventävät opintojaksot voi suorittaa kesällä 2019.

KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri (4 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASS3 Kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmät (4 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSY1 Politics and Governance in Education (5 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO8 Pedagoginen johtaminen (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus (5 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSM1 Syventävä metodologia (4 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Seuraavan opintojakson voi suorittaa kesällä 2018

KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus (5 op)

 • sähköinen tentti 5.8.2019 asti

Luonnontieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Lausekielinen ohjelmointi oli myös englanniksi Tampere Summer Schoolissa 2019.

TIEP4 Tietojärjestelmän suunittelun perusteet

 • suoritettavissa kesätentillä 4.6.2019

TIEH0 Harjoittelu 1-10 op

 • vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • suoritettavissa ympäri vuoden, katso ohjeet kotisivulta

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op

TIEA4 Projektityö 5-10 op

TIETA8 Software Engineering 5 op

 • Tehtävissä enää kevätlukukauden 2019 ajan sähköisenä tenttinä, katso tarkemmin kurssin sivulta

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1-3 op

TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op

TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op

 • maisteriohjelman opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille
 • suoritettavissa Moodlessa 31.7.2019 asti,  katso ohje kotisivulta

TIETS19 Software Project Management  -  Theory, 3 op

TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op

TIETS36 Tutkimusprojekti 0–10 op
 • Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija voi suorittaa tämän jakson itsenäisesti, ks. kuvaus opinto-oppaassa
 • Vastuuhenkilönä oman maisteriohjelman vastuuprofessori tai graduohjaaja

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tenttiminen

Kesätentti 7.6. ja syyslukukauden 2018 ensimmäinen tenttipäivä 7.9. Lista tarjolla olevista tenteistä päivittyy Wenttiin


MTTA2/MTTS1 Longitudinal and Finite Nonlinear Mixture Modelling and Associated Experimental Design Strategies 8.5.-1.6.18

Luennoitsija: Timothy O’Brien, Loyola University Chicago

MTTA2 aineopintotasoinen toteutus kurssista (LUO:n tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muiden tiedekuntien tohtoriopiskelijat): https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40241

MTTS1 syventävien opintojen tasoinen toteutus (tilastotieteen maisteri- ja jatko-opiskelijat)
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40250

 

MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä (verkkokurssi) 4.6.2018 - 15.7.2018

Kurssin tiedot Kesäyliopiston sivulla:

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/matematiikan-peruskasitteita-mttmy1

HUOM. Kurssi on yliopiston opiskelijoille ilmainen.
TaY:n opiskelijoiden ilmoittautuminen NettiOpsussa

 

Harjoittelu 2–10 op (MTTMA14 tai MTTTA12)

 • vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • suoritettavissa ympäri vuoden

Luonnontieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöistä Opiskelun oppaassa:

https://www2.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/harjoittelu/luonnontieteiden-tiedekunnan-harjoittelukaytannot

 

Tampere Summer School

Huom. Tampere Summer School – tarjonnan kurssit MTTTP1 Introduction to Statististics ja MAT-63816 Data Mining by GUHA.

Kesäkoulun kurssit ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Lukuvuosi päättyy 31.7.2018. Elokuussa suoritetut opinnot menevät seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoritusaika kannattaa huomioida mm. opintotuen kannalta.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sekä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien kesätentit järjestetään sähköisinä tentteinä. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa on lisäksi suoritettavissa verkkokursseina puheviestinnän opintojaksot JOVVAL Organisaatioviestintä ja JOVPVA5 Poliittinen viestintä.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet:

Kesällä opintoja voi suorittaa itsenäisillä suoritustavoilla. Tarjolla on kirjallisia tenttejä sekä esseitä. Osa opintojaksoista on tarjolla sähköisinä tentteinä. Tiedekunta myös järjestää kaksi yleistä tenttipäivää. Avoimen opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan tentaattorille 31.5.2018 mennessä.

Kesätenttipäivät ovat

 • To 7.6.2018 klo 16-20 salissa B1097 (PINNI B1097)
 • To 16.8.2018 klo 16-20 salissa B1097 (PINNI B1097)

Näihin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 31.5.2018 (myös elokuun tentti). Tenttitarjonta ilmoitetaan viimeistään huhtikuussa. Tarjonta listataan tälle sivulle tutkinto-ohjelmittain. Tentti-ilmoittautumiset avautuvat NettiOpsussa huhtikuun aikana.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kesäkurssit

Kolme englannin aineopintojen kurssia järjestetään kesällä avoimina yliopisto-opintoina. Jokaisella kurssilla on kaksi ryhmää ja kuhunkin ryhmään on varattu tilaa kolmelle tutkinto-opiskelijalle. Ilmoittautumisaika on 16.4.-6.5. Kurssien tarkemmat opetusajat päivitetään opetusohjelmaan huhti-toukokuussa.

Kirjatentit

Seuraavat sähköiset kirjatentit ovat auki myös kesällä.

 • ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse
 • ENGA6 Variety in Present-day English
 • ENGS2 History of English
 • ENGS17 Book Exam: Pragmatics
 • ENGS33 Kielenopetus / Kielen omaksuminen
 • ENGS45 Literature and Geography (HUOM! vain 22.6. asti)

Espanjan kieli

KESÄKUUSSA 7.6.2018:

 

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus 5 op

I. Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op

Bellini, G, Historia de la literatura hispanoamericana: s. 69-76, 140-146, 182-189, 217-260, 365-377, 493-538.

Luettavat kaunokirjalliset teokset:

1. Miguel Ángel Asturias: Leyendas de Guatemala. Primer cuento Guatemala
(https://vignette.wikia.nocookie.net/departamentodeletras/images/e/e9/Asturias%2C_Miguel_%C3%81ngel_-_Leyendas_de_Guatemala.pdf/revision/latest?cb=20090722163350&path-prefix=es)

2. Mario Vargas Llosa: El desafío. (http://www.literaterra.com/mario_vargas_llosa/el_desafio/)

3. Pablo Neruda: El Canto General. Primer poema: Amor América. (https://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral1.html)

4. Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. (http://biblio3.url.edu.gt/Libros/cromuerte.pdf)


II. Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuuritausta 2 op

G. Vázquez-N. Martínez Díaz: Historia de América Latina (osat: Marco geográfico, La América española ja La América contemporánea).

 

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus 5 op

I. Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op

Bellini: Historia de la literatura hispanoamericana (275-308, 346-350, 391-399, 459-464, 502-632)

Luettavat kaunokirjalliset teokset:

Miguel Ángel Asturias: El Señor Presidente (www.portalalba.org/pdf/ASTURIAS-MIGUEL-ANGEL-Senor-Presidente.pdf)
Ernesto Sábato: El túnel (biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/tunel.pdf)
Mariano Azuela: Los de abajo (www.biblioteca.org.ar/libros/142337.pdf)
Mario Benedetti: La tregua
Rómulo Gallegos: Doña Bárbara (http://es.departamentodeletras.wikia.com/wiki/Archivo:Do%C3%B1a_Barbara-R%C3%B3mulo_Gallegos.pdf).

-------------------------------------------------------

ELOKUUSSA 16.8.2018:

 

ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus 5 op

I. Espanjan kirjallisuuden historia 3 op

García-López, José: Historia de la literatura española.

Luettavat kaunokirjalliset teokset:

M. de Cervantes: Novelas ejemplares (cuatro a elegir, www.cervantesvirtual.com/...novelas-ejemplares.../ba6b7a8c-dba6-4b56-ae59-05d11e...);
P. Calderón de la Barca: La vida es sueño. (http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-vida-es-sueno--8/)
G. A. Bécquer: Rimas (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/00053dfc-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_);
José de Zorrilla: Don Juan Tenorio (www.css.cl/catalogo/pdf/lib014956-.pdf);
Antonio Machado: Campos de Castilla (www.espacioebook.com/sigloxx_98/machado/machado_camposdecastilla.pdf);
M. de Unamuno: San Manuel bueno, mártir (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/san-manuel-bueno-martir-785986/html/);
R. del Valle Inclán: Sonata de otoño. (http://www.cervantesvirtual.com/obra/sonata-de-otono-memorias-del-marques-de-bradomin-875789/)


II. Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op

García de Cortázar, Fernando; González Vesga, José Manuel: Breve historia de España, sivut 135-527.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Tentit ovat 7.6. ja 16.8. Niihin ilmoittaudutaan Nettiopsussa viimeistään 31.5.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Sari Kivistö, sähköisenä tenttinä

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Mikko Kallionsivu, sähköisenä tenttinä

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan:
5 op:n kirjatentti: Elli-Mari Ahola, yleisinä tenttipäivinä kesä- ja elokuussa. Esseenä: ota yhteyttä kesäkuun puoliväliin mennessä ja esseet pitää palauttaa elokuun alkuun mennessä.
2 op:n oheiskirjallisuus niille, jotka ovat jo suorittaneet luennot: Anna Kuutsa, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Mikko Kallionsivu
5 op:n kirjatentti: yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
(luentojen oheiskirjallisuus 2 op 15.6. asti, Teemu Ikonen)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Juha Raipola
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä, Mikko Kallionsivu
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa, Markus Laukkanen

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

 • venäläinen kirjallisuus: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Mikko Kallionsivu, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Mikko Kallionsivu, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

 • modernismista postmodermismiin : Markus Laukkanen, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Markus Laukkanen, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • sarjakuva ja graafinen romaani: Markus Laukkanen, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • lasten ja nuorten kirjallisuus: Hanna Mattila, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa
 • dekkari, kauhu, romanssi: Mikko Kallionsivu, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Juha Raipola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Esseestä sovittava toukokuun loppuun mennessä ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä.

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Hanna Mattila, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Hanna Mattila, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Hanna Mattila, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Mikko Kallionsivu, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Markus Laukkanen, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa


Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot:

SKIS1A-B Syventävä kirjallisuuden teoria 1 & 2: Juha Raipola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Esseestä sovittava toukokuun loppuun mennessä ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä.

SKIS2A-B Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus: Juha Raipola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Esseestä sovittava toukokuun loppuun mennessä ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä.

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi:  Juha Raipola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Esseestä sovittava toukokuun loppuun mennessä ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä.

SKIS5 Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja: Juha Raipola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Esseestä sovittava toukokuun loppuun mennessä ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä.


Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot:

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä

KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Elli-Mari Ahola, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KTTS2A2: Elämä ja kertomus: Markus Laukkanen, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KTTS2A4 Intermediaalisuus: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä

KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Mikko Kallionsivu, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa

KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Sari Kivistö, yleisenä tenttipäivänä kesä- ja elokuussa tai esseenä

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

POHS11 Ruotsinkielisen kirjallisuuden erikoistumiskurssi (5 op) on mahdollista suorittaa kesällä 2018 esseenä. Lisätietoa antavat vastuuopettajat Pasi Metsä ja Tiina Räisä. Esseestä tulee sopia vastuuopettajan kanssa toukokuun aikana, ja se on palautettava elokuun loppuun mennessä. Esseen voi suorittaa myös koodien POHA8 ja POHS18 alle.

 

POHA15 Johdatus nordistiikkaan 5 op

 

Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Tenttiaika: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa kesä- ja elokuun ajan.

 

Tentittävä materiaali:

Opintojakson itsenäinen suoritus koostuu sähköisestä tentistä ja kirjallisesta tehtävästä. Ota yhteyttä tentaattoriin viimeistään 31.5.2018 sopiaksesi kirjallista tehtävää varten luettavasta materiaalista (1 tutkimusraportti tai väitöskirja soveltuvin osin) ja tehtävän palautusaikataulusta. Huomaathan, että kesätentit ja niihin liittyvät muut osasuoritukset tarkastetaan usein vasta syyskuussa lukukauden alettua.

 

Sähköisen tentin materiaalit:

 • Svenska språknämnden 2003. Sveriges officiella minoritetsspråk - Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddish och teckenspråk: En kort presentation. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 86.
 • Birch-Jensen, Jörgen 2007. Från rista till chatta. Historien om det svenska språket. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
 • Lindblom, Per-Åke & Rubensson, Arne (red.) 2011. Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva: En antologi. Stockholm: Språkförsvaret.
 • Lindgren, Birgitta & Havaas, Anitha 2012. Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta.

 

POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op

 

Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Tenttiaika: Tentittävissä tiedekunnan yleisenä kesätenttipäivänä 7.6.2018.

 

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla kirjalliseen tenttiin (perinteinen kirjatentti) kesäkuun yleisenä kesätenttipäivänä 7.6.2018. Tämän lisäksi opiskelija laatii 6-8 minuutin mittaisen retorisen puheen kurssikirjallisuudesta oppimiensa retoristen keinojen mukaisesti (Hellspong 2004 tai uudempi), ja esittää sen samanaikaisesti muiden tenttijöiden kanssa erikseen sovittavana ajankohtana (mahdollisuuksien mukaan tenttipäivänä 7.6.). Puheen tavoitteena on vaikuttaa kuulijoihin erilaisten retoristen strategioiden avulla ja saada heidät vakuuttuneeksi puheen aiheesta.

  

Tenttikirjallisuus:

 • Hellspong, Lennart 2004 (tai uudempi). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
 • Björnsson, Gunnar 2006. Argumentationsanalys. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Gripsrud, Jostein 2011. Mediekultur – mediesamhälle. Daidalos, s. 199–239. (Kap. Retorik: språkbruk, situation, avsikt.)
 • Vigsø, Orla 2010. Retorisk analys. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s. 215–241.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tentit ovat 7.6. ja 16.8. Niihin ilmoittaudutaan Nettiopsussa viimeistään 31.5.

SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 ECTS, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
 
SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op / Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder 5 ECTS, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op / Gegenwartskultur der deutschsprachigen Länder 5 ECTS, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op) / Sprachwissen und Sprachfertigkeiten: Grammatik II 3 ECTS, , kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Olli Salminen

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op / Semantik und Pragmatik 5 ECTS, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Olli Salminen

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta nykyaikaan 5 op / Deutschsprachige Literatur von der Aufklärung bis zum Zweiten Weltkrieg 5 ECTS, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op, , kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Olli Salminen

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Olli Salminen

SAKD5 Jokin muu vieraan kielen opettamisen erityisaihe: Kielen opettaminen, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm. Tenttimateriaalista sovittava tentaattorin kanssa.

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 op, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz

SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 op, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä.
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe: Interkulturelle Kommunikation
Anu Viljanmaa. Esseenä tai elokuun tenttipäivänä.

 

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Tentit ovat 7.6. ja 16.8. Niihin ilmoittaudutaan Nettiopsussa viimeistään 31.5.

Perusopinnot:
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, portfolio, Hanna-Riikka Hodges. Portfolion palautus viimeistään 24.8.
SUOP4 Merkitys, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Unni Leino

Aineopinnot:
SUOA1 Kielen kehitys, kirjallinen tentti, Mikko Heikkilä, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOA2 Kielen variaatio, portfolio, Liisa Mustanoja. Portfolio tulee palauttaa viimeistään 12.8. Portfolio palautetaan sähköpostilla yhtenä pdf-tiedostona.
SUOA3 portfolio, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, kirjallinen tentti, Unni Leino, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOA5 Menetelmäopinnot portfolio, Johanna Vaattovaara
SUOA6 ja SUOA7, kirjallinen tentti tai portfolio
Vaihtoehdot:

 • Diskurssintutkimus, portfolio, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.
 • Keskustelunanalyysi, portfolio, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.
 • Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
 • Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
 • Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni Leino, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
 • Sanastontutkimus,kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä

Syventävät opinnot:
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo, kesä- ja elokuun yleisinä tenttipäivinä
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.
SUOS8 Työelämäopinnot, Riikka Nissi. Suorituksesta on sovittava ja ohjeita pyydettävä viimeistään 25.5. Suoritus on palautettava viimeistään 3.8.

Suomen kieli ja kulttuuri:

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 1, yleisinä tenttipäivinä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Suorittamisesta sovittava Maija Tervolan kanssa viimeistään 17.5. torstaina.
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 2, yleisinä tenttipäivinä kesä- ja elokuussa tai esseenä. Suorittamisesta sovittava Maija Tervolan kanssa viimeistään 17.5. torstaina.

 

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tentit ovat 7.6. ja 16.8. Niihin ilmoittaudutaan Nettiopsussa viimeistään 31.5.

Tentaattori

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Eila Mäntysaari

VENP1 Kielioppi I 5 op

VENP2 Kielioppi II 5 op

 

 

Irina Savkina

 

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op

 

Aleksandr Zelenin

 

 

VENS8 Tyylioppi 5 op

VENS9 Leksikologia 5 op

VENS10 Mediadiskurssi 5 op

VENS12 Multimodaalisuus 5 op

Olga Nenonen

 

VENA6 Venäjän kielen rakenne: morfologia 4 op

VENA6 Venäjän kielen rakenne: syntaksi 3 op

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op

VENS13 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 5 op

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot

Kesäkurssi MVKS56 Journalistic translation and its research

Tentittävissä kesällä sähköisinä tentteinä:

 • TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Käännösteoria (engl. kirjat)
 • TRMU3 Käännöstieteen klassikoita (Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet)
 • MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (HUOM: Katso ohjeet opetusohjelmasta!)
 • MVKS28 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi
 • MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus
 • MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen
 • MVKS61 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen

Tentittävissä kesätenttipäivänä to 16.8. katso tarkemmat tiedot kesätenttipäivistä yllä:

 • TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet (kesätentin tentaattori: Anu Viljanmaa)
 • MVKS38 Tulkkauksen teoria (kesätentin tentaattori: Anu Viljanmaa)

HUOM! Kesätenttipäivien (myös elokuun tenttipäivä) tentteihin pitää ilmoittautua viimeistään 31.5.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kielikeskus