Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Luonnontieteiden tiedekunnassa tenttiminen

Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmat

Yleistä

Tiedekunnan tenttipäivät julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa. Tiedekunnan tentit ovat yhteisiä molemmille sen tutkinto-ohjelmille.

Opintojaksot suoritetaan tavallisesti opetukseen liittyvillä väli- tai loppukokeilla, joten yleisinä tenttipäivinä pidettävät tentit toimivat pääasiassa uusintamahdollisuuksina ja itsenäisiin suorituksiin liittyvinä tentteinä. Opetukseen liittyvissä kokeissa toimitaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja sovelletaan näitä ohjeita.

Tutkielmiin liittyvät kypsyyskokeet tehdään yleisinä tenttipäivinä pidettävissä tenteissä tai sähköisessä tenttijärjestelmässä. Kypsyyskokeeseen ilmoittaudutaan kuten muihinkin tentteihin, lisäksi lisätietoihin kirjataan tutkielman ohjaajan nimi.

Jos tarvitset tentissä erityisjärjestelyjä (esim. tietokoneen käyttö), siitä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvittaessa erityisjärjestelyjä koskeva ehdotus esitetään opettajalle.

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

Kaikkiin tiedekunnan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekan kautta. Yleisiin tentteihin tulee ilmoittautua annettuun määräpäivään mennessä ja tarpeettomat ilmoitautumiset on peruttava. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain perustellusta syystä ja tentin vastaanottavan opettajan luvalla.

Opetukseen liittyviin kokeisiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua.

Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittautumisessa ja osallistumisen peruuttamisessa noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmat suosittelevat, että opiskelija osallistuu vain yhteen tenttiin kerrallaan.

Tentissä toimiminen

Yleisinä tenttipäivinä pidettävissä tenteissä ja sähköisessä tentissä noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita. Luonnontieteiden tutkinto-ohjelmien yleisiä tenttejä koskien on kuitenkin seuraavia täsmennyksiä.

Tentissä sallitut välineet ja materiaalit mainitaan tenttipaperissa. Matematiikan ja tilastotieteen tenteissä taulukkokirjat tai muu materiaali eivät ole sallittuja ellei asiasta ole erikseen sovittu. Matematiikan tenteissä laskimia ei saa käyttää, tilastotieteen tenteissä laskimia saa pääsääntöisesti käyttää (ohjelmoitavat laskimet on kielletty). Asian voi varmistaa tentaattorilta ennen tenttiä.

Kysymys- ja vastauspaperit noudetaan salin edestä ja sali täytetään etuosasta alkaen. Tenttijä saa ottaa vain yhden tentin kysymykset. Jos tenttijällä on aikomus tehdä kaksi tenttiä, tulee tästä ilmoittaa valvojalle ja asettua istumaan salin eturiviin/reunalle.

Yleisen tentin kesto on 4 tuntia. Opetukseen liittyvän kokeen kesto määritellään tapauskohtaisesti.

Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua sen alkamisesta ja kun nimi on kirjoitettu kiertävään nimilistaan. Tenttiin on saavuttava viimeistään tämän 30 minuutin aikana. Tentin viimeinen 15 minuuttia on rauhoitettu tenttivastauksien viimeistelylle, eikä sen aikana saa poistua.

Vastauspaperit palautetaan aina valvojalle salin eteen. Samalla, kun valvoja tarkistaa opiskelijan henkilöllisyyden, hän pyytää tältä nimen vastaukset palauttaneiden nimilistaan.

Tulokset

Mikäli tentin tarkistusaika todennäköisesti ylittää ohjeellisen kolme viikkoa, opettajan on kerrottava siitä ajoissa, esim. jo tenttikysymysten yhteydessä.

Kurssien osasuoritusten tulokset julkistetaan opettajan ilmoittamalla tavalla vain kurssin osallistujille.

Tenttiarkisto (MTT)

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tenttiarkisto on yliopiston Intran sivustolla "Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma". Tenttiarkiston selaaminen vaatii intraan kirjautumisen (intra.uta.fi) ja liittymisen Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivustoon.

Arkistoon kootaan tenttien sekä väli- ja loppukokeiden kysymykset syksystä 2012 alkaen. Mahdollisuuksien mukaan julkaistaan myös mallivastaukset.