Lomakkeet

Tällä sivulla on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetut, opiskeluun liittyvät lomakkeet.

Kirjaston käyttöön liittyvät lomakkeet ovat kirjaston sivuilla.

Tietohallinnon lomakkeet, kuten käyttöoikeuslomakkeet, ovat it-helpdeskin sivuilla.

Opintotukea haetaan Kelan sähköisessä palvelussa, ja Kelan sivuilta on tarvittaessa saatavilla opintotukeen liittyvät lomakkeet.

Opiskelijakortin tilaamiseen ei tarvita enää lomaketta, vaan opiskelijakorttia voi hakea sähköisesti.

 

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Luk, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 2015-2019 (docx)

FM, Tietokäytäntöjen opintosuunta 2015-2019 (docx)

FM, Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta 2015-2019 (docx)

FM, Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta 2015-2019 (docx)

FM, Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies 2015-2019 (xlsx)

Edellisen opetussuunnitelman mukainen HOPS-lomake informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopintosuunnan opiskelijoille (siirtymäaika päättyy 31.7.2019):

FM, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2012-2015 (docx)

 

Journalistiikka ja viestintä

HOPS-lomake versio I (doc)

HOPS-lomake versio II (docx)

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

FM, HTI (xlsx)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hyväksilukeminen

Kansainvälistyminen

Kokonaismerkinnät

Erilliset opinnot

Harjoittelu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Amanuenssuurihakemus_2017.pdf

kurssiasematodistus_lomake_med.pdf

Opinnäytteet

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics

Lomakkeet vain englanninkielisinä:

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> CBDA

 

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

ks. Viestintätieteiden tiedekunnan opinnäytelomakkeet.

 

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> MTT
 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> TIE

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake (ITI, IGS)

pro gradu -tutkielman arviointilomake (ITI, IGS)

Arviointiperusteet: Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet -> Informaatiotieteet

 

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

kandidaatintutkielman arviointilomake

 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

pro gradu -tutkielman arviointilomake, doc

 

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet -> Informaatiotieteet 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Psykologian tutkinto-ohjelma

kandidaatintutkielman arviointilomake

Opiskeluoikeus

Tutkintotodistus

Tohtoriopinnot

Opintojen suunnittelu

Väitöskirjaan liittyvät lomakkeet

Jatkotutkintojen todistushakemukset

Johtamiskorkeakoulun jatkotutkintojen todistushakemus, pdf

Kasvatustieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen todistushakemus, pdf

Luonnontieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen todistushakemus, pdf

Viestintätieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen todistushakemus, pdf

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen todistushakemus, pdf

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opiskelijat ja lisensiaatin- ja tohtoritutkintojen opiskelijat (pl. lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta) täyttävät paperisen tutkintotodistushakemuksen.

Muut lomakkeet