Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Tältä sivulta löydät ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta pähkinänkuoressa.

Uudet tai uuden opiskeluoikeuden saaneet opiskelijat saavat ohjeet ilmoittautumisesta opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

Kandidaatti-, maisteri- ja LL-opiskelijat

Alla oleva koskee kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa sekä lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavia.

 1. Sinun tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain joko läsnä tai poissa olevaksi. Läsnäoloilmoittautuminen edellyttää ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista (114 € lukuvuonna 2019–2020).
 2. Lukuvuosi-ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019 - 2020 avautuu toukokuun alkupuolella. Ilmoittautumisen avautumisesta tiedotetaan erikseen. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä sekä syys- että kevätlukukaudelle viimeistään 2.9.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisaikana  Oili-ilmoittautumispalvelussa, jonne pääset Opiskelijan työpöydältä. Ilmoittautumistieto päivittyy työpöydälle ilmoittautumista seuraavana päivänä, jonka jälkeen voit mm. ilmoittautua kursseille.
 3. Jos et ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Oikeutta voi hakea takaisin maksullisella menettelyllä.
 4. Ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa mm. Sport Unin liikuntamaksun.
 5. Läsnä olevana opiskelijana voit käyttää kaikkia opiskelijan sähköisiä palveluita ja suorittaa opintoja, mukaan lukien ristiinopiskelutarjonnan opinnot (ent. TTY ja TAMK).
 6. Poissa olevana opiskelijana et voi suorittaa opintoja ja sähköisten palvelujen käyttöä on rajattu. Lisäksi opiskeluoikeutesi voi kulua.
 7. Jos haluat muuttaa ilmoittautumistasi, et voi ilmoittautua sähköisesti tai tarvitset muuta lisätietoa ilmoittautumisesta, katso täsmentävät ilmoittautumisohjeet.
 8. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi, voit hakea lukuvuositarran opiskelijakorttiisi TREYn toimistosta tai opintotoimistosta 1.8. alkaen.
 9. Jos olet hakenut opinnoillesi lisäaikaa, voit ilmoittautua vasta, kun mahdollinen lisäaika on myönnetty.

Tohtoriopiskelijat

 1. Sinun tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain joko läsnä tai poissa olevaksi. Tohtoriopiskelijan vapaaehtoinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 30 € lukuvuonna 2019–2020.
 2. Lukuvuosi-ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 avautuu toukokuun alkupuolella. Ilmoittautumisen avautumisesta tiedotetaan erikseen. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä sekä syys- että kevätlukukaudelle viimeistään 2.9.2019. Jatkavan (vanhan) tohtoriopiskelijan Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisaikana sähköisessä Oili-ilmoittautumispalvelussa, jonne pääset Opiskelijan työpöydältä. Ilmoittautumistieto päivittyy Opiskelijan työpöydälle ilmoittautumista seuraavana päivänä. Juuri opiskeluoikeuden saaneet (uudet) tohtoriopiskelijat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaan opintotoimistossa.
 3. Jos et ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Oikeutta voi hakea takaisin maksullisella menettelyllä.
 4. Jos haluat maksaa myös Sport Unin liikuntamaksun, tulee myös tohtoriopiskelijan vapaaehtoinen jäsenmaksu olla maksettuna.
 5. Läsnä olevana opiskelijana voit käyttää kaikkia opiskelijan sähköisiä palveluita ja suorittaa opintoja, mukaan lukien ristiinopiskelutarjonnan opinnot (ent. TTY ja TAMK).
 6. Poissa olevana opiskelijana et voi suorittaa opintoja ja sähköisten palvelujen käyttöä on rajattu.
 7. Jos haluat muuttaa ilmoittautumistasi, et voi ilmoittautua sähköisesti tai tarvitset muuta lisätietoa ilmoittautumisesta, katso täsmentävät ilmoittautumisohjeet.
 8. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi ja maksat tohtoriopiskelijan vapaaehtoisen jäsenmaksun, voit hakea lukuvuositarran opiskelijakorttiisi TREYn toimistosta tai opintotoimistosta 1.8. alkaen

Muut kuin tutkinto-opiskelijat

Alumniopiskelijat, vie­railevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat tai erikoistumiskoulutukseen valitut (erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) on opiskeluoikeuden alkaessa kirjattu opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi tai toistaiseksi, eikä lukuvuosittaista ilmoittautumista tämän jälkeen vaadita.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat eivät voi olla ylioppilaskunnan jäseniä.