Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

LL-TUTKINNON SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TST)

Tehtävät

 • suunnitella ja kehittää oman alan perustutkinnon opetusta
 • huolehtia opistojaksojen yhteensovittamisesta ja arvioinnista
 • käsitellä opiskelijapalautteita
 • koordinoida opinto-ohjausta
 • tehdä esitys tiedekuntaneuvostolle valintaperusteista ja sisäänottomääristä
 • tehdä opiskelijavalintaan liittyviä päätöksiä
 • käsitellä oikaisupyynnöt tiedekuntaneuvoston päätöstä varten
 • koulutuksen eettinen toimikunta: antaa lausuntoja koulutusta koskevista tutkimussuunnitelmista
   
  Jäsenet:

  Varsinainen jäsen                                Varajäsen
                              

  Seppo Nikkari /varadekaani pj.               Juhani Jääskeläinen/ koulutusjohtaja varapj.
  Timo Paavonen/ patologian prof.            Kjell Nikus/ sisätautiopin prof.
  Jukka Peltola / neurologian prof.             Riittakerttu Kaltiala-Heino/ nuor.psyk. prof.
  Juhani Jääskeläinen/ koulutusjohtaja      Nina Hutri-Kähönen/ toiminnanjohtaja
  Outi Laine/ sisätautiopin kl. opett.            Sami Purmonen/ anatomia yliopisto-opett.
  Teemu Murtola/ kirurgian  kl. opett.         Ilkka Kivekäs /KNK kl.opett.
  Merja Toivonen/ yleislääket. kl. opett.      Kaisa Hervonen/ iho- ja sukupuolit. kl.
  Anna Alexanova                                       Markus Hautamäki
  Riikka Hentunen                                       Marjo Hintsala

  Rikhard Mäki-Heikkilä                               Aino-Kaisa Husu
  Henriikka Mildh                                         Riku Metsälä

  Nina Pietilä/ opintopäällikkö sihteeri   

   

  Lääketieteen perusopetuksen laatua kehitetään hyödyntämällä opiskelijapalautetta 

  Lääketieteen koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti.

    
  Opetussuunnitelmatyö

  Tiedekunnassa on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelua ja valmistelua varten monijäsenisiä toimikuntia ja valmisteluryhmiä kuten jaksojen vastuuopettajien vastuulla toimivia suunnitteluryhmiä.

  Toimikuntien tai muiden valmisteluryhmien asettamisesta päättävät tahoillaan sekä tiedekuntaneuvosto että dekaani.