Koulutuksen kehittäminen terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa

PALAUTEJÄRJESTELMÄ

Terveystieteisiin on nimetty palautetyöryhmä, jossa on opettajajäsenien lisäksi myös opiskelijajäseniä. Ryhmä edustaa sekä perus- että jatkokoulutusta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran lukukaudessa.

Palautetyöryhmä on laatinut suunnitelman perustutkintokoulutuksen palautteen keräämisestä terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa. Suunnitelman mukaan opettaja kerää kurssipalautteen suullisesti. Kyselylomakkeella palautetta kerätään suuremmista kokonaisuuksista esimerkiksi perus- ja aineopintokokonaisuuksista, kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Lisäksi on perustettu sähköinen "palautelaatikko", johon opiskelijat voivat antaa opiskeluun liittyvää palautetta milloin ja mistä tahansa. Työryhmä varmistaa, että valtakunnallisten ja yliopistotason kyselyiden kanssa ei tule päällekkäisyyttä. Palautetyöryhmä käsittelee saadun palautteen ja tekee esityksen siitä aiheutuvista kehittämistoimenpiteistä, joita käsitellään opetussuunnitelmatoimikunnan kokouksissa sekä terveystieteiden opetuksen kehittämisseminaareissa.

Palautetyöryhmän jäseniksi on nimetty:

 

Professori Marja Kaunonen, pj.

Yliopistonlehtori Anne Konu

Yliopistonlehtori Tarja Kinnunen

Tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt

Terveystieteiden opiskelijat Jasmin Airinen (kansanterveystiede) ja Mia Färm (hoitotiede)

Yliopisto-opettaja Mira Palonen, siht.

 

Palautejärjestelmän kehittämisestä viestitään tällä sivulla.

Linkki palautelomakkeeseen (perustutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat)