Valmistuneet työelämässä

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään keräämällä heiltä tietoa koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja työelämän ajankohtaisista osaamistarpeista. Maistereille lähetetään sijoittumisseurantakysely noin vuoden kuluttua valmistumisesta ja uraseurantakysely viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Uraseurantaa tehdään tohtoreille 3 vuotta valmistumisesta.

Tulokset ja raportit

Valtakunnalliset tulokset yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston sivuilla:

Tampereen yliopiston tuloksia koulutusaloittain vuosilta 2016-2017 (Power-BI)

Uraseurannan tulokset viedään myös  Töissä.fi -palveluun, johon on koottu yhteen tuloksia useilta vuosilta ja myös ammattikorkeakoulujen osalta. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille.

Sijoittumisseurannan ja tohtorien uraseurannan tulokset sekä aiempien vuosien uraseurantaraportit löytyvät yliopiston intrasta.