Valmistumisen aikataulut ja valmistuneiden juhlat

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Valmistumista suunnitellessa on syytä ottaa huomioon oman tiedekunnan aikataulut tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastamisen ja todistushakemuksen käsittelyn osalta.

Lisensiaatiksi ja tohtoriksi voi valmistua kerran kuukaudessa.

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte Opiskelijan työpöydälle.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukauden 2018 valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 8.6.2018. Tilaisuuden ohjelma. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lähiomaiset ovat tervetulleita juhlaan.

Tampereen yliopisto järjestää kaikkien tiedekuntien yhteisen kunniatohtori- ja tohtoripromootion 16. – 18.8.2018.

Tiedekuntien aikataulut

Johtamiskorkeakoulu

Tärkeitä päivämääriä keväällä 2018

Kandidaatintutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastamiseksi jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

pe 4.5.2018      Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi). Ajankohta sovitaan ohjaajan kanssa.

ti 12.6.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli valmistuminen ke 20.6.2018 mennessä.

ke 13.6.2018    Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 20.6.2018    Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä. Heinäkuussa todistuksia ei kirjoiteta.

ti 31.7.2018      Todistushakemus jätettävä viimeistään, jos haluaa valmistua kuluvan lukuvuoden aikana. Todistus päivätään heinäkuun puolelle, mikäli kaikki tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset on tehty viimeistään 31.7.2018. Hakemus käsitellään vasta elokuun puolivälissä.

 

Maisteritutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa. Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä (aina kun kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu aiemmassa korkeakoulututkinnossa), opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

pe 4.5.2018     Pro gradu- tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa pe 27.4.2018.

ti 12.6.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 13.6.2018    Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 20.6.2018   Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä. Heinäkuussa todistuksia ei kirjoiteta.

ti 31.7.2018      Todistushakemus jätettävä viimeistään, jos haluaa valmistua kuluvan lukuvuoden aikana. Todistus päivätään heinäkuun puolelle, mikäli kaikki tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset on tehty viimeistään 31.7.2018. Hakemus käsitellään vasta elokuun puolivälissä.

 

Valmistuneiden juhla

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Johtamiskorkeakoulusta valmistuneet kokoontuvat Pinni B-rakennuksen saliin 1096 kello 17.15 ruusujenjakotilaisuuteen, jonka jälkeen siirrymme yhtä matkaa yliopiston yhteiseen juhlaan Päätalolle. Valmistuneiden juhla on tarkoitettu kevätlukukauden aikana valmistuville maistereille, myös jatkotutkinnon suorittaneet ovat tervetulleita juhlistamaan valmistumistaan. Mikäli haluat valmistua maisteriksi ja saada tutkintotodistuksen juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään ke 23.5.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella 28.5.2018 mennessä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Ks. kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman palautukseen liittyvät aikataulut

Valmistuminen keväällä 2018

Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa viimeistään 13.6.2018, mikäli haluaa saada tutkintotodistuksen ennen kesätaukoa. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä ennen todistushakemuksen täyttämistä.

Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä kevätlukukaudella on 31.7.2018. Hakemus käsitellään elokuussa. Todistus voidaan päivätä heinäkuulle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7.2018 mennessä.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Juhlaan kutsutaan kuluneen lukukauden aikana perus- tai jatkotutkinnon suorittaneet. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista juhlaan kutsutaan vain varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet.

Kevätlukukaudella 2018 valmistuneiden juhlaa vietetään pe 8.6.2018 klo 18.00 Päätalon juhlasalissa. Tilaisuuden ohjelma.

Ilmoittaudu valmistuneiden juhlaan viimeistään ma 28.5.2018.

Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

Tärkeitä määräpäiviä keväällä 2018

Kandidaatin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia ohjeita LuK-tutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

Pe 4.5.2018 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi tentti 4.5.2018).

Ke 6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella. Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä (joista sisältö tarkastettu) aina ma 11.6.2018 asti.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

Pe 27.4.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte.

Pe 4.5.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä ja valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

Ke 6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Ti 31.7.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, hakemus käsitellään elokuun puolella.

 

Valmistuminen keväällä 2018

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään pe 1.6.2018.

Hakemuksia voi jättää kevätlukukauden päättymiseen ti 31.7.2018 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen voi siirtyä elokuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä heinäkuun puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu ti 31.7.2018 mennessä.

Ohjaajat huom. Kypsyysnäytteen asiasisältö tulee olla tarkastettuna ja kypsyysnäyte toimitettuna perille Kielikeskukseen kielentarkastukseen ma 11.6.2018 mennessä.

Opettajat huom. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten tulee olla arvioituna ja toimitettuna tiedekunnan toimistoon rekisteröintiä varten ma 18.6.2018 mennessä.

 

Valmistuneiden juhla

Luonnontieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ja tohtorit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 1.6.2018. Lisätietoja valmistuneiden juhlasta tiedekunnan toimistosta, p. 050 318 6398 tai luo.info@uta.fi.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa järjestetään lämminhenkinen kahvitilaisuus kesäkuussa. Lisätietoja tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Kevään 2018 valmistujais- ja valajuhla pidetään perjantaina 16.3.2018.

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat). Tutkintotodistushakemus tulee palauttaa vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua valmistumispäivää.

Valmistuminen keväällä 2018 (takarajat)

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

4.5.2018 Kypsyysnäyte

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella. Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä (sisältö tarkastettu) 11.6.2018 asti.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

27.4.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

4.5.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

31.7.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, jolloin hakemus käsitellään vasta elokuun puolella.

Valmistuminen keväällä 2018

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään 23.5.2018.

Hakemuksia voi jättää kevätlukukauden päättymiseen 31.7.2018 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen siirtyy elokuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä kevätlukukauden puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7. 2018 mennessä.

Valmistuneiden juhla 8.6.2018

Viestintätieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 1.6.2018 (ohjelma). Ilmoittautuneille postitetaan kutsut (2 kpl/valmistunut) lähempänä juhlan ajankohtaa.

Myös valmistuneiden lähiomaiset ovat tervetulleita klo 18.00 alkavaan juhlaan. Yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat järjestävät lastenhoitoa klo 17.15-19.30 päätalon muotokuva-aulan viereisessä luentosalissa C9 (2. krs.). Alakuppila päätalolla (0. krs.) on auki klo 17.00-20.00. Lisätietoja saa tiedekunnan toimistosta 050 3186382 tai marita.aro@uta.fi.

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Valmistuminen kevätlukukaudella 2018

Kevätlukukauden viimeiset todistukset myönnetään keskiviikkona 20.6.2018. Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa viimeistään viikkoa aiemmin (13.6.). Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä ennen todistushakemuksen täyttämistä.

Valmistuneiden juhla

Kevätlukukaudella valmistuvien maisterien juhlaa vietetään perjantaina 8.6.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella.

Mikäli haluat valmistua ennen juhlaa, jätä todistushakemus viimeistään 30.5. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua vaikkei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tiedekuntaneuvostot, jotka päättävät lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksymisestä, kokoontuvat kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole tiedekuntaneuvostojen kokouksia. Tutkintotodistus valmistellaan, kun tutkintodistushakemus on jätetty (lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ei tarvitse jättää hakemusta) ja tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan.