Valmistumisen aikataulut ja valmistuneiden juhlat

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Valmistumista suunnitellessa on syytä ottaa huomioon oman tiedekunnan aikataulut tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastamisen ja todistushakemuksen käsittelyn osalta.

Lisensiaatiksi ja tohtoriksi voi valmistua kerran kuukaudessa.

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte Opiskelijan työpöydälle.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden 2017 valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 15.12.2017. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lähiomaiset ovat tervetulleita juhlaan.

Tiedekuntien aikataulut

Johtamiskorkeakoulu

Valmistuminen syksyllä 2017

Tutkintotodistuksia kirjoitetaan syyslukukaudella joka toinen viikko, poikkeuksena joulukuu, jolloin todistuksia kirjoitetaan viikottain. Todistushakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

 Jos haluat valmistua ja saada todistuksesi ennen valmistuneiden juhlaa 15.12.2017, tulee todistushakemus jättää NettiOpsussa viimeistään 29.11.2017.  Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä tutkintotodistusta haettaessa. Joulukuun viimeinen todistusten myöntämispäivä on 13.12.2017.

Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä on syyslukukaudella 31.12.2017. Hakemus käsitellään tammikuun puolella. Todistus voidaan päivätä joulukuulle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.12.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen juhlaan

Valmistuneiden juhlaan tulee ilmoittautua e-lomakkeella 4.12.2017 mennessä. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua vaikkei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Ks. pro gradu -tutkielman palautukseen liittyvä aikataulu

Valmistuminen joulukuussa 2017

Todistushakemus tulee jättää NettiOpsussa viimeistään ti 5.12.2017, mikäli haluaa saada tutkintotodistuksen vuoden 2017 puolella. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä ennen todistushakemuksen täyttämistä.

Todistushakemuksen viimeinen jättöpäivä on syyslukukaudella 31.12.2017. Hakemus käsitellään tammikuun puolella. Todistus voidaan päivätä joulukuulle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.12.2017 mennessä.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Juhlaan kutsutaan kuluneen lukukauden aikana perus- tai jatkotutkinnon suorittaneet. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista juhlaan kutsutaan vain varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet.

Syksyllä 2017 valmistuneiden juhlaa vietetään pe 15.12.2017 klo 18 Päätalon juhlasalissa. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua, vaikka ei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.  Ilmoittaudu juhlaan viimeistään ti 5.12.2017.

Luonnontieteiden tiedekunta

 

Tärkeitä määräpäiviä syksyllä 2017

LuK-tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia ohjeita LuK-tutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

To 9.11.2017 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi tentti 9.11. 2017.)

To 7.12.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.12.2017 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 20.12.2017 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella. Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä (sisältö tarkastettu) aina ma 11.12.2017 asti.

FM-tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

To 9.11.2017 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte.

To 16.11.2017 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä.

To 7.12.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.12.2017 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 20.12.2017 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Su 31.12.2017 Todistushakemus jätettävä viimeistään, hakemus käsitellään tammikuun puolella.

 

Valmistuminen syksyllä 2017

Valmistuneiden juhla on pe 15.12.2017. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään to 7.12.2017.

Hakemuksia voi jättää syyslukukauden päättymiseen su 31.12.2017 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen voi siirtyä tammikuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä joulukuun puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu su 31.12.2017 mennessä.

Ohjaajat huom. Kypsyysnäytteen asiasisältö tulee olla tarkastettuna ja kypsyysnäyte toimitettuna perille Kielikeskukseen kielentarkastukseen ma 11.12.2017 mennessä.

Opettajat huom. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten tulee olla arvioituna ja toimitettuna tiedekunnan toimistoon rekisteröintiä varten ma 18.12.2017 mennessä.

 

Valmistuneiden juhla

Luonnontieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ja tohtorit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 8.12.2017. Lisätietoja valmistuneiden juhlasta tiedekunnan toimistosta, p. 050 318 6398 tai luo.info@uta.fi.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa järjestetään lämminhenkinen kahvitilaisuus kesäkuussa. Lisätietoja tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Kevään 2018 valmistujais- ja valajuhla pidetään perjantaina 16.3.2018.

Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistuminen keväällä 2018

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

4.5.2018 Kypsyysnäyte

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella. Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä (sisältö tarkastettu) 11.6.2018 asti.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

27.4.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

4.5.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

31.7.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, jolloin hakemus käsitellään vasta elokuun puolella.

Valmistuminen keväällä 2018

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään 23.5.2018.

Hakemuksia voi jättää kevätlukukauden päättymiseen 31.7.2018 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen siirtyy elokuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä kevätlukukauden puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7. 2018 mennessä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Valmistuminen syyslukukaudella 2017

Syyslukukauden viimeiset todistukset myönnetään maanantaina 18.12.2017. Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa viimeistään viikkoa aiemmin (11.12.).

Syyslukukaudella valmistuvien maisterien juhlaa vietetään perjantaina 15.12.2017. Juhlaan voi ilmoittautua e-lomakkeella perjantaihin 8.12. asti.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tiedekuntaneuvostot, jotka päättävät lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksymisestä, kokoontuvat kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole tiedekuntaneuvostojen kokouksia. Tutkintotodistus valmistellaan, kun tutkintodistushakemus on jätetty (lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ei tarvitse jättää hakemusta) ja tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan.