Sisältöön
tampereen yliopisto: task:
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)Tampereen yliopistoJulkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)

Kuka tuottaa? Kuka maksaa? Ketkä hyötyvät? Vanhuspalvelumallin muutos Suomessa.

Projektissa tutkitaan markkinoistuvia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisesti vanhuspalveluiden uusia järjestämis- ja rahoitusmekanismeja Suomessa. Tutkimuksessa keskitytään paikallistason tarkasteluun kuntatasolla. Vanhuspalveluita tutkitaan kilpailuttamisen, ulkoistamisen ja erityisesti palvelusetelin käytön näkökulmasta. Palveluseteliä tutkitaan selvittämällä, miten eri tavoin palvelusetelimallia toteutetaan suomalaisissa kunnissa. Palvelumarkkinat laajenevat palveluiden kilpailuttamisen ja tilaaja–tuottaja-mallin sekä palvelusetelimallin yleistyessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Projektissa tutkitaan myös, miten kunnat käyttävät erilaisia hallinnan muotoja ja sääntelevät laajenevia sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoita paikallisesti. 

Projektissa hyödynnetään useita olemassa olevia ja uusia aineistoja. Aineistot koostuvat vanhusten ja omaisten haastatteluista, rekisteri- sekä asiakirja-aineistoista. Projektissa tuotetaan 20 uutta haastattelua, jotka kerätään johtavilta päättäjiltä ja vaikuttajilta erikokoisista kunnista Suomessa. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kuntien ja sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten ja yhdistysten välisestä suhteesta sekä vanhusten asemasta markkinoistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä.

Projektin tutkijoita ovat Anneli Anttonen, Liisa Häikiö ja Olli Karsio.

 
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin rajapinta (TASK) - Tampereen yliopisto
Ylläpito: hannele.palukka@uta.fi
Muutettu: 2.9.2011 10.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti