Sisältöön
tampereen yliopisto: task:
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)Tampereen yliopistoJulkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)

Palvelut julkisen ja yksityisen rajalla

”Julkisrahoitteiset palvelut sekä yksityisen ja julkisen rajapinnan muutos” -teema-alueen tutkimuksella on pitkät perinteet Tampereen yliopistossa. Yliopisto on kehittynyt nimenomaan julkisille toimijoille työntekijöitä kouluttaneesta Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta laajaksi monialayliopistoksi. Se on yliopistona säilyttänyt asemansa Suomen merkittävimpänä yhteiskunta- ja hallintotieteiden sekä sosiaali-, terveys- ja koulutusalojen tutkimuksen ja ylimmän koulutuksen keskuksena sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen jäsenenä. Tässä kirjassa tämän perinteen hengessä eri tieteenalojen tutkijat kirjoittavat yhteenvetoja viimeaikaisten tutkimusprojektiensa tuloksista. Artikkeleissa ei välttämättä näy selkeästi tieteenalarajojen ylittämisen vaikutus, mutta yksiin kansiin koottuna viimeaikaista muutosta arvioivat tekstit saattavat herättää lukijassa kysymyksiä myös siitä, miten tieteenalarajat voisivat ylittyä. Ja erityisesti: miten syvempi ymmärrys meneillään olevasta muutoksesta edellyttää, että itse kukin kykenemme näitä rajoja ylittämään.

Kirjan artikkelit olisi mahdollista ryhmitellä monella eri tavalla. Tieteenaloina ovat esillä eri hallintotieteet, taloustieteet, sosiaalitieteet, kasvatustieteet ja terveystieteet.  Olemme päätyneet esittämään artikkelit sellaisessa järjestyksessä, että ensimmäisenä ovat tekstit, joiden painopiste on palvelujen käyttäjän ja kansalaisen muuttuvassa asemassa. Niiden jälkeen tulevat talouteen painottuvat artikkelit, sitten palvelujärjestelmiä makro- tai muuten yleisemmällä tasolla tarkastelevat artikkelit ja viimeisenä julkisrahoitteisten palvelujen paikallisiin järjestelmiin painottuvat artikkelit.

Juhani Lehto & Anneli Anttonen & Arto Haveri & Hannele Palukka: Julkisrahoitteisten palvelujen muutos tutkimuksen kohteena     

Anneli Anttonen & Liisa Häikiö & Heli Valokivi: Kansalaisuus, asiakkuus ja kuluttajuus sosiaalipalveluissa: sosiaalisesta aktiiviseen kansalaisuuteen

Suvi Raitakari & Kirsi Juhila & Kirsi Günther & Anna Kulmala & Sirpa Saario: Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilaisvuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa

Raija Huhtanen: Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen: oikeudellinen näkökulma

Juhani Lehto: Mitä perusterveydenhuolto potee?

Jukka Pirttilä & Matti Tuomala: Julkisrahoitteiset palvelut osana uudelleenjako- ja hyvinvointijärjestelmää: Pohjoismainen malli

Jarmo Vakkuri & Riikka Kivimäki & Pietu Mänttäri: Tuottavuusongelma julkisrahoitteisissa palveluissa – mitä tiedetään, mitä tehdään ja mitä vaikutuksia tekemisellä on?

Lasse Mitronen & Timo Rintamäki: Arvopohjainen toimintalogiikka julkisen sektorin palvelujen ohjausjärjestelmissä

Jan-Erik Johanson & Ville-Pekka Sorsa & Lasse Oulasvirta: Työeläkejärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena. Vakiopaineita ja jatkuvuuden haasteita

Oili-Helena Ylijoki & Marja Vehviläinen: Tieteen välittäjäpalvelut julkisen ja yksityisen rajalla

Pirkko Nykänen & Pekka Ruotsalainen: Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö

Arto Haveri & Jenni Airaksinen: Uudelleenskaalaus kunta- ja palvelurakenteissa

Eeva Hujala & Johanna Heikka & Elina Fonsén: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta johtamisen työkaluna

 

 
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin rajapinta (TASK) - Tampereen yliopisto
Ylläpito: hannele.palukka@uta.fi
Muutettu: 15.11.2011 15.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti