Sisältöön
tampereen yliopisto: task:
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)Tampereen yliopistoJulkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin
      rajapinta (TASK)

Uutiset

Lippulaivakirja ilmestynyt Tamperen University Pressin julkaisemana

Julkisen ja yksityisen rajalla. Julkisen palvelun muutos. Toimittaneet: Anneli Anttonen, Arto Haveri, Juhani Lehto Ja Hannele Palukka

Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa uusiksi julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutoksen suuri aalto vaikuttaa sekä palvelujen käyttäjien asemaan että palvelujen tuottamisen ja rahoittamisen tapoihin. Esimerkiksi terveydenhuollon potilaista ja sosiaalihuollon asiakkaista yritetään tehdä kuluttajia ja kumppaneita.  Yritysten, järjestöjen ja omaisten tuottamien palvelujen halutaan lisääntyvän. Yhtäällä muodostetaan entistä suurempia ja myös kansainvälisiä julkisia, yksityisiä ja julkisyksityisiä palvelutuotanto-organisaatioita ja -ketjuja. Toisaalta syntyy uudenlaisia mikroyrityksiä, esimerkiksi sosiaaliseen yrittäjyyteen perustuvia palvelukonsepteja, kapeaan erityistehtävään keskittyviä organisaatioita ja eri organisaatioiden toimintoja yhteen sovittavia välittäjäorganisaatioita. Palvelujen rahoituskaan ei ole entisenlainen. Julkisen rahoittajan rinnalle haetaan uudenlaisia yksityisiä rahoittajia ja rahoitusmekanismeja, kuten palveluseteleitä ja vakuutuksia ja palvelujen käyttäjien aikaisempaa runsaampaa omarahoitusta. Muutokset heijastuvat myös esimerkiksi palvelualan ammatteihin, tavoitteisiin, etiikkaan ja koulutukseen.

Kirjassa Tampereen yliopiston eri tieteenaloja edustavat tutkijat käsittelevät julkisen sektorin tuottamien, rahoittamien ja erityissäädöksin ohjaamien palvelujen muutosta niin palvelujen käyttämisen kuin hallinnan, johtamisen ja ohjaamisenkin näkökulmasta. Kirja soveltuu oppikirjaksi korkeakouluopiskelijoille ja palvelutoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja tuottamisesta vastuussa oleville sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.

Sisällys:

  Juhani Lehto, Anneli Anttonen, Arto Haveri & Hannele Palukka: Julkisen palvelutuotannon muutos tutkimuksen kohteena

 I Kansalaisen muuttunut asema palvelujen käyttäjänä

  Anneli Anttonen, Liisa Häikiö & Heli Valokivi: Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa:   vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu

  Suvi Raitakari, Kirsi Juhila, Kirsi Günther, Anna Kulmala & Sirpa Saario: Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilaisvuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa

  Raija Huhtanen: Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen: oikeudellinen näkökulma

 II Talous palvelujen ohjaajana

 Jukka Pirttilä & Matti Tuomala: Julkisrahoitteiset palvelut osana uudelleenjako- ja hyvinvointijärjestelmää: pohjoismainen malli

 Jarmo Vakkuri, Riikka Kivimäki, Pietu Mänttär & Anna Kork: Tuottavuusongelma julkisrahoitteisissa palveluissa – mitä tiedetään, mitä tehdään ja mitä vaikutuksia tekemisellä on?

 Lasse Mitronen & Timo Rintamäki: Arvopohjainen toimintalogiikka julkisen sektorin palvelujen ohjausjärjestelmissä

III Julkisen ja yksityisen rajapinnan moninaisuus

 Jan-Erik Johanson, Ville-Pekka Sorsa & Lasse Oulasvirta: Työeläkejärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena. Vakiopaineita ja jatkuvuuden haasteita

 Oili-Helena Ylijoki & Marja Vehviläinen: Tieteen välittäjäpalvelut julkisen ja yksityisen rajalla

 Pirkko Nykänen & Pekka Ruotsalainen: Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö

IV Näkökulmia julkisten palvelujen kehittämiseen

 Arto Haveri & Jenni Airaksinen: Uudelleenskaalaus kunta- ja palvelurakenteissa

 Eeva Hujala, Johanna Heikka & Elina Fonsén: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta johtamisen työkaluna

 Marja Kaunonen & Päivi Åstedt Kurki: Urbaani vanhemmuus projekti - vauvaperheiden tukeminen verkkointervention avulla

 Juhani Lehto: Mitä perusterveydenhuolto potee?

 

 

 
Julkisrahoitteiset palvelut sekä julkisen ja yksityisen sektorin rajapinta (TASK) - Tampereen yliopisto
Ylläpito: hannele.palukka@uta.fi
Muutettu: 14.10.2012 13.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti