Sisältöön
tampereen yliopisto: työelämäpalvelut: työnantajalle:
Ura- ja rekrytointipalvelutTampereen yliopistoUra- ja rekrytointipalvelut
Työelämäpalvelut

Tarjoa projekti- tai opinnäyteaihe

Opintoihin liittyvän yhteistyön avulla organisaatio voi saavuttaa:

 • konkreettisia ratkaisuehdotuksia toimintaansa,
 • uusia näkökulmia teemoihin, joihin organisaatiossa ei ole ehkä ole mahdollista panostaa itse,
 • kontaktin opiskelijoihin mahdollisina tulevaisuuden työntekijöinä,
 • mahdollisuuden luoda yhteys yliopistoon ja tiedeyhteisöön sekä saada sen asiantuntemusta käyttöönsä sekä
 • ulkopuolisen näkökulman ja sysäyksen omaan kehittämistoimintaan.

Opintoihin liittyvää yhteistyötä tehdään kahdella suunnalla - projektitöitä opintojaksojen sisällä sekä opiskelijan itsenäisiä opinnäytteitä.

Projektityöaiheet opintoihin

Opiskelijaprojektit antavat mahdollisuuden päästä seuraamaan läheltä oppimista, joka perustuu yrityksen itse asettamaan käytännön ongelmaan. Opiskelijaprojektit tehdään yleensä jonkin kurssin tai opintojakson osana. Oppiminen tapahtuu ideoiden, kokeilujen sekä käytännön tekemisen ja kokemisen kautta. Yrityksen asettamaan ongelmaan tai tarpeeseen haetaan ratkaisua esimerkiksi pienessä opiskelijaryhmässä. Samalla kurssilla voidaan työstää samanaikaisesti myös eri organisaatioiden projektiaiheita.

Opintoihin liittyvästä yhteistyöstä voit kysyä lisää työelämäpalveluista. Autamme löytämään oikeat yhteistyökurssit ja kontaktit talon sisällä. Ota yhteyttä ja kerro ideastasi rekry(a)uta.fi.

Opinnäyteyhteistyön muodot

Opinnäyteyhteistyötä tehdään tyypillisesti graduvaiheessa ja sitä voidaan tehdä hyvin monin tavoin. Yhteistyön syvyys voi vaihdella työn luonteen mukaan. Tyypillisiä opinnäyteyhteistyön muotoja ovat:

Yhteinen teema - opiskelijaa ja organisaatiota kiinnostava aihe tai kysymys. Organisaatio teettää tutkimuksen tai opiskelija tarjoaa tutkimusaihetta yhteistyökumppanille.
Aineistoyhteistyö – opiskelija saa organisaatiolta aineiston, luvan tehdä tutkimusta organisaatiossa tai lähteitä tutkimustaan varten.
Projektitutkimusta yhteistyönä – organisaatiossa tarve kehittämis- tai tutkimustyöhön, organisaatio ottaa graduntekijän mukaan projektiin tai graduntekijä on mukana yliopiston yksikön sopimassa tutkimushankkeessa.

Graduyhteistyö vaatii usein melko pitkän aikajänteen aloituksesta valmiiseen työhön. Opiskelija toimii prosessissa aktiivisena neuvottelijana ja sopii käytännön asioista sekä yhteistyöorganisaation että tieteenalayksikkönsä ja ohjaajiensa kanssa. Opinnäytteen ohjaajana toimii aina yliopiston opettaja.

Sovitaan graduyhteistyöstä - muistilista neuvotteluihin (pdf)

Miten yhteistyögradun voi korvata?

Yhteistyöstä maksettava korvaus neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Vaihtoehtoja voivat olla työsuhde, stipendi, verollinen palkkio tai kulujen (esim. materiaalikulut, matkakulut tai painatuskulut) korvaaminen. Tampereen yliopiston Tukisäätiö ohjaa yrityksiltä ja yhteisöiltä saatuja lahjoituksia stipendeinä perustutkinto-opiskelijoiden pro gradu -töihin.

Aihetarjous
Työelämäpalvelut välittää graduaihetarjouksia Tampereen yliopiston opiskelijoille Workit.netissä. Pyynnöstä toimitamme tarjouksia myös aihetarjouksen kannalta osuville tieteenalayksiköille ja autamme löytämään oikean keskustelukumppanin yliopiston sisältä.

Gradutarjouksesta olisi hyvä käydä ilmi:

 • Tarjottavan tutkielman aihealue, joko täsmällinen aihe tai avoin tarjous kiinnostuksesta keskustella asiasta tarkemmin.
 • Kenelle tutkielmaa tarjotaan? Koulutusalatoiveet ja osaamisalatoiveet?
 • Millaista tukea (asiantuntemusta, aineistoja, lähteitä tai kontakteja) organisaatio tarjoaa graduntekijälle?
 • Yhteystiedot, keneltä voi kysyä lisää?
 • Viimeinen yhteydenottopäivä, mikäli sellainen on tai toivottu aikataulu etenemiselle.
 • Työstä maksettava korvaus (palkka, stipendi, verollinen palkkio, kulukorvaukset).

Aihetarjouksen voi lähettää verkkolomakkeella tai sähköpostilla rekry(a)uta.fi.

Kysy lisää! Ota yhteyttä!

e-mail: rekry(a)uta.fi

Tietosuojaselosteet

 

 
Postiosoite: 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, C-siipi 2 krs.
Ylläpito: rekry@uta.fi
Muutettu: 22.12.2015 15.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti