To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: cis - the tampere research center for information and systems:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
CIS - The Tampere Research Center for Information and Systems

Introduction

CIS – The research Center for Information and Systems – is a multi-disciplinary research center founded in 2011 and located in the Faculty of Natural Sciences of the University of Tampere.The center offers scientific expertise, participates in projects with the industry, and conducts basic research.

The CIS center does research on the following three areas:

In the formal, mathematical researh the topics include number theory, algebra, algebraic geometry, logic and finite model theory, algorithms, automata, formal languages, and statistics.

In software development, the research topics include requirements management, conceptual modeling, formal methods and project work.

The research in data includes data management, information retrieval, data mining, statistical modeling, machine learning, information visualization, business intelligence, and databases.

In information systems, the research topics include information system design and utilization in organizations, product data and supply chain management, mass customization, health care and industrial information systems, and producing designs in organizations.

CIS-tutkimuskeskus on aidosti uusi monitieteinen tutkimuskeskus, jonka avulla pyritään hyödyntämään uuden yksikön mukanaan tuomat synergiamahdollisuudet. Keskuksella on tutkimusteemoja, joissa yhdistyy matematiikan, tietojenkäsittelyn ja tilastotieteen menetelmien käyttö. Keskuksen avulla pyritään saamaan eri oppiainetaustaiset tutkijat yhteen. Näin voidaan vahvistaa sisäistä asiantuntemusta teema-alueilla ja luoda valmiuksia myös monitieteisten tutkimushankkeiden käynnistymiseen.

1. Data-analyysi: Esim. Tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät

 

2. Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät: Esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet

 

3. Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät: Esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Tutkimuskeskus on vastuussa yhdestä SIS-tieteenalayksikön tohtoriohjelmasta. Lupaavat opiskelijat pyritään integroimaan keskuksen tutkimustoimintaan jo opintojen aikana.  Tutkimuskeskus osallistuu seuraavien tutkijakoulujen toimintaan: TISE (Tampere Doctoral Programme in Information Sciences and Engineering), SoSE (Graduate School on Software Systems and Engineering (SoSE), GSMAA (Graduate School in Mathematics and its Applications) ja FDPSS (The Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics).

CIS-tutkimuskeskus on tieteidenvälinen ja se luo mahdollisuuden hyödyntää tieteidenvälisiä tutkimussynergioita edustamillaan tutkimuksen alueilla. Data-analyysin ala yhdistää tilastotieteilijöitä ja tietojenkäsittelijöitä. Matematiikan ja tietojenkäsittelyn matemaattisten menetelmien ala yhdistää matemaatikkoja ja tietojenkäsittelijöitä. Ohjelmistojen, tietokantojen ja tietojärjestelmien ala integroi tietojenkäsittelyn eri osa-alueiden tutkimusta ja sillä on synergiapotentiaalia myös yhteistyössä matematiikan, erityisesti matemaattisen logiikan kanssa. CIS-tutkimuskeskuksella on tärkeä rooli yhteisen tieteenalayksikön yhteistyömahdollisuuksien toteutumisessa. Merkittävä osa tutkimuskeskuksen tutkimusalueista kuuluu Tieto- ja viestintätekniikan SHOK-alueelle. Keskuksen tutkimusryhmistä erityisesti MESSI ja CIRCMI ovat erittäin kansainvälisiä ja keskuksella on laaja kansainvälinen yhteistyö.

 

 
Maintained by: webmaster@uta.fi
Last update: 7.5.2017 0.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results