To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: cis - the tampere research center for information and systems: research groups: circmi:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
CIS - The Tampere Research Center for Information and Systems

Ajankohtaista

1. - 3.5.2019, Dar es Salaam, Tanzania: IFIP WG9.4. The 15th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries. Read more here!

Call for papers: ECIC2017  Mini track on Intellectual Capital and Global Knowledge Work Practices. Read more here!

Turre & Toivoset 2.0 on täällä  lue lisää!

CIRCMI - Research on Information, Customer and Innovation Management

Research on Information, Customer and Innovation Management (CIRCMI) on Tampereen yliopistossa toimiva monialainen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Tutkimusstrategiassamme kohdistamme ponnistelut tiedon, asiakkuuksien ja innovaatioiden johtamisen haasteelliseen kenttään. 

Yhteiskunnan ja organisaatioiden tutkimus- ja kehityshaasteet ovat tänä päivänä laajoja ja ne eivät ole ratkaistavissa vain kapeiden tutkimusasetelmien avulla. Ne edellyttävät usein sekä organisaation toiminnan, sen rakenteiden ja järjestelmien että organisaatioissa työskentelevien ihmisten kehittämistä. Tämä taas vaatii monitieteistä ja monipuolista tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamista. Pyrimme hyvin usein myös tutkimuskonsortioiden avulla tekemään yhteistyötä ja täydentämään osaamistamme tutkimusongelmien monipuolisessa tarkastelussa. Olemme aidosti verkostoitunut yksikkö. 

Henkilöstöllämme on laaja tausta ja koulutus tietojärjestelmä- kauppa-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä sekä kokemusta laaja-alaisista kehittämishankkeista. Toimintamme jakaantuu pääosin kolmeen osaamisalueeseen. Aasian liiketoiminta ja teknologia, Teolliset järjestelmät ja Asiakkuusinnovaatiot. Tämän lisäksi olemme perehtyneet työorganisaatioiden ja työelämän kehittämishankkeisiin. 

Tutkimustapamme on hyvin organisaatioläheinen, käytämme paljon laadullisia menetelmiä, kuten haastatteluja, case- ja toimintatutkimusta. Kysely- ja muu tilastollinen tutkimus täydentää metodiosaamistamme mainiosti. Olemme viime vuosina toteuttaneet useita yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtyjä laajoja hankkeita, joihin voit tutustua projektikuvauksissamme. CIRCMI edustaa uutta, yliopiston laitos- ja ainerajoista vapaata tutkimustyötä, jossa tutkimusongelmien relevanssilla on suuri merkitys. Seuraamme myös aktiivisesti yritysmaailman kansallisia ja kansainvälisiä kehittämissuuntia. Olemme joustavia ja vuorovaikutteisia myös yritysten omien kehityshankkeiden suunnittelussa. 

Ota yhteyttä!

Yksikön johtaja, professori Mikko Ruohonen
Mikko.J.Ruohonen(at)uta.fi
 
Maintained by: webmaster@uta.fi
Last update: 26.6.2018 15.31 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results