To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: cis - the tampere research center for information and systems: research groups: ehealth:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
CIS - The Tampere Research Center for Information and Systems

 

Ekosysteemin ja menetelmällisen ohjeiston kehittäminen terveydenhuollon
tietojärjestelmäpalvelun hankinnan onnistuneeseen hallintaan (HANKI)

HANKI-projekti on Työsuojelurahaston rahoittama tutkimusprojekti (1.8.2014 - 31.12.2015), jonka
tarkoituksena on tutkia ja kehittää terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden hankintaprosesseja.
Tavoitteina on kuvata hankintojen tekemisen tueksi ekosysteemi ja menetelmällinen ohjeisto, joita
voivat hyödyntää sekä terveydenhuollon tietojärjestelmien hankkijat ja niiden toimittajat. Ohjeisto
huomioi hankintaprosessin eri vaiheet ja hankintaan osallistuvat osapuolet. Ohjeistossa keskitytään
hankinnan kriteerien tarkkaan määrittelyyn ja todentamiseen sekä läpinäkyvään ja yhdenmukaiseen
valintamenettelyyn. Tutkimuskohteena on tietojärjestelmäpalvelujen hankintaprosessi kaikkine
toimijoineen; terveydenhuollon organisaatiot hankkijoina, terveydenhuollon ammattilaiset
palveluiden pääasiallisina käyttäjinä sekä hankinnalle tarpeita ja vaatimuksia esittävinä toimijoina,
ja palveluita toimittavat yritykset ja muut toimijat kuten valtion, kuntien päättäjät ja hallinto.

Hankintatilanteet ja hankinnan kohteet ovat monimuotoisia ja hankinnalle asetettavien vaatimusten
kuvaaminen ja vaatimusten toteutumisen todentaminen on haastavaa. Kehitettävän ohjeiston
lähtökohtana on tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen hyödyntäminen niin, että ohjeisto tukee
hankintaprosessia tehden siitä läpinäkyvän, puolueettoman, luotettavan ja avoimen. HANKIprojektissa
määritellään hankintaan osallistuvien osapuolten ekosysteemi, joka sovittaa tilaajan ja
toimittajan tai toimittajien tarpeet ja mahdollistaa osapuolten välisen kommunikoinnin, sekä edistää
hyvien hankintakäytäntöjen muodostumista ja tukee niiden käyttöä. Hankinnan ekosysteemi ja
ohjeisto auttavat terveydenhuollon toimijoita määrittelemään hankittavan tietojärjestelmäpalvelun
tavoitteita ja ominaisuuksia. Lisäksi ekosysteemi ja ohjeisto auttavat järjestelmätoimittajia
vastaamaan paremmin tarjouspyyntöihin sekä dokumentoimaan tuotteidensa ominaisuuksia.
Hankkeen tulokset tukevat kommunikointia hankinnan eri osapuolten välillä.

Osana HANKI-projektia haastatellaan viimeaikaisten terveydenhuollon
tietojärjestelmäpalveluhankintojen eri osapuolia käytännön kokemuksien keräämiseksi. Lisäksi
kehitettävää ohjeistusta pyritään parantamaan eri toimijoiden kesken järjestettävillä työpajoilla.

Tutkimusosapuolet:
Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö
Professori Pirkko Nykänen, 0401901720, Pirkko.Nykanen (a) uta.fi
Projektipäällikkö Antto Seppälä, 0407069919, Antto.Seppala (a) uta.fi

Aalto yliopisto, Tietotekniikan laitos
Professori Marko Nieminen, Marko.Nieminen (a) aalto.fi
Tutkija Johanna Kaipio, Johanna.Kaipio (a) aalto.fi
Tutkija Mari Tyllinen, Mari.Tyllinen (a) aalto.fi

Apotti-hanketoimisto
Tinja Lääveri, Tinja.Laaveri (a) hel.fi

HANKI-projektin keskusteluryhmä http://www.linkedin.com/groups/HANKI-8217170/about

 
Maintained by: webmaster@uta.fi
Last update: 16.12.2014 15.48 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results