Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Ennen vuotta 2015 aloittaneille

Kaikki opiskelijat ovat automaattisesti 1.8.2015 lähtien tutkinto-ohjelmapohjaisessa tutkinnossa – erillistä hakua tai ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Jos olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2015, voit tehdä opintosi loppuun vanhan opsun rakenteen mukaisesti 31.7.2018 mennessä.

 

Apua opintojen suunnitteluun

Opintojaksojen vastaavuustaulukko 2010–2018 (.pdf) Päivitetty 12.10.2015 / KK

Miten sovittaa ennen syksyä 2015 tehdyt opinnot 2015-2018 opintotarjontaan (.pdf) Ohjeet INFIM-kahvilta 8.10.2015 / KK 

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen 2012-2015 opetussuunnitelman mukaisesti (.pdf)

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen 2015-2018 opetussuunnitelman mukaisesti (.pdf)

Maisterintutkinnon suorittaminen yleisen linjan mukaisesti (.pdf) 

 

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median  tutkinto-ohjelman siirtymäsäännöt 2015–2018

Informaatiotieteiden yksikön tutkinto-ohjelmille on vahvistettu uudet opetussuunnitelmat lukuvuosille 2015–2018. Nämä yleiset siirtymäperiaatteet on tarkoitettu opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneille opiskelijoille opintojen suunnittelun tueksi uudella opetussuunnitelmakaudella.

  • Opetus järjestetään 1.8.2015 alkaen uuden opetussuunnitelman 2015–2018 mukaisesti.  
  • Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012–2015) mukaisia sähköisiä tenttejä, kirjallisia tenttejä ja esseesuorituksia voi tehdä vielä tammikuun 2016 loppuun asti. 
  • Kaikki tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneet opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosien 2015–2018 opetussuunnitelman mukaan. Kielikeskus on vahvistanut pääainepohjaisesta koulutuksesta tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosina 2015–2018.
  • Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012–2015) mukaisesti valmiiksi suoritetut kokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä muut opintokokonaisuudet) käyvät korvaamaan sellaisenaan uuden opetussuunnitelman vastaavat kokonaisuudet alkuperäisen opintopistelaajuuden mukaisesti. Opintokokonaisuus jää opiskelijan opintorekisteriin sillä nimellä ja sen laajuisena kuin se on alun perin merkitty.
  • Opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 voi suorittaa tutkinnon halutessaan vanhaan opetussuunnitelmaan (opetussuunnitelma 2012–2015) vahvistetun tutkinnon rakenteen mukaisesti 31.7.2018 asti. 
  • Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012–2015) mukaisen valinnaisten opintojen kokonaismerkinnän voi saada koko siirtymäajan eli 31.7.2018 asti, jos opinnot on jo aloitettu ennen 1.8.2015. Valinnaisten opintojen kokonaisuuden voi täydentää siirtymäaikana loppuun.

 

Vanha ohjesivu: Ennen vuotta 2012 aloittaneille (sisältää paljon tietoa pääainepohjaisesta tutkinnosta tutkinto-ohjelmapohjaiseen tutkintoon siirtymisestä)

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 14.10.2015 10.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti