Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Opetusohjelma


Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma siirtyy osaksi viestintätieteiden tiedekuntaa.

Koulutukseen sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön opiskelun ohjeita ja opinto-opasta. 


Opetusohjelmasta löydät tiedot lukuvuoden aikana järjestettävistä kursseista ja niiden ajankohdista sekä lisätietoa kurssien suorittamiseen liittyen.

opetusohjelma - kandiopetusohjelma - maisteri

Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, joissa on kuvattu mm. tutkintojen rakenteet, opintojen suoritustavat ja -vaatimukset, osaamistavoitteet ja sisällöt.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetusohjelman rakenne

Opetus-ohjelma on rakenteeltaan erilainen kuin aiempina vuosina. Opetusohjelma on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma sisältää tiedot perus- ja aineopinnoista sekä kandidaatintutkinnon yhteisistä opinnoista ja kieliopinnoista.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot sisältää tiedot syventävistä opinnoista.

Avoin yliopisto-opetus sisältää tiedot informaatiotieteiden yksikön avoimen yliopiston opetustarjonnasta. HUOM: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median avoimen yliopiston kursseille voivat osallistua vain avoimen yliopiston opiskelijat (ei siis tutkinto-opiskelijat).

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 20.12.2016 13.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti