Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opetusohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Kirjatentit ja esseenä suoritettavat opintojaksot

Sähköinen kirjatentti suoritetaan sähköisen tenttipalvelun kautta. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa valitsemalla oikea tentti sekä sopiva ajankohta.

Esseesuoritukset palautetaan vastuuopettajalle sähköpostilla tai muulla vastuuopettajan ilmoittamalla tavalla (esim. Moodle-alusta). Tarkista palautustapa kunkin kurssisuorituksen osalta erikseen.

Kypsyyskokeita (FM) voi sopimuksen mukaan suorittaa SIS-yksikön muiden tutkinto-ohjelmien yleisten kirjallisuuskuulustelujen yhteydessä. Ilmoittautuminen kypsyyskokeisiin NettiOpsun kautta. LuK-kypsyyskokeet tarjolla vain sähköisessä tenttipalvelussa, lisätietoja kandiseminaarin vetäjältä.

Esseen kirjoittaminen ja arviointi

Tenttitulokset Nettiopsusta tai virtuaalisesta tenttitulospalvelusta (Wentti).

Opinto-oppaan 2015–2018 kirjatentti- ja esseesuoritukset

ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot

a) Tiedonhallinnan essee/lukupiiri,(5 op) Sanna Talja
b) Tietokäytännöt, (5 op) Reijo Savolainen
c) Tiedonhaun kirjatentti I, (5 op) Jaana Kekäläinen
d) Informaatiolukutaito ja sen opetus, (5 op) Tuulikki Alamettälä
e) Medialukutaito, (5 op) Tere Vadén/Eero Sormunen
f) Pelilukutaito, (5 op) Olli Sotamaa
g) Digitaalinen- ja koodin lukutaito, (5 op) Tere Vadén
h) Pelien historiat, (5 op) Frans Mäyrä
i) Internetin historiat, (5 op) Tere Vadén
j) Johdatus pelitutkimukseen, (5 op) Frans Mäyrä
k) Johdatus internet-tutkimukseen, (5 op) Tere Vadén

ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot

a) Tietokäytännöt, (5 op) Reijo Savolainen
b) Tiedonhakujärjestelmät,(5 op) Kalervo Järvelin
c) Vuorovaikutteinen tiedonhaku,(5 op) Jaana Kekäläinen
d) Tehtäväperustainen tiedonhaku, (5 op) Jaana Kekäläinen

ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa (5 op), Jaana Kekäläinen
b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa (5 op), Jaana Kekäläinen

ITIS36 Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot

Kurssi on mahdollista suorittaa esseenä tai lukupiirinä alla olevista aihealueista. 

Suoritukset palautetaan Moodle-alueelle vastuuopettajien antamien ohjeiden mukaan. Moodle-alueelle kirjaudutaan erillisellä salasanalla, joka ilmoitetaan kurssisivulla ennen kurssin alkua.

a) Tietämyksenhallinnan teoriat ja tutkimus essee/lukupiiri, (5 op) vastuuopettaja Sanna Talja
b) Asiakirjahallinnan teoriat ja tutkimus, (5 op) vastuuopettaja Pekka Henttonen
c) Arkistohistoria, (5 op) vastuuopettaja Pekka Henttonen
d) Arvonmääritys, (5 op) vastuuopettaja Tuija Kautto
e) Sähköinen asiakirjahallinto, (5 op) vastuuopettaja Pekka Henttonen
f) Säilyttäminen, kuvailu, metatiedot ja käyttö, (5 op) vastuuopettaja Pekka Henttonen
g) Tiedonhallinnan essee/lukupiiri, (5 op)vastuuopettaja Sanna Talja

ITIS46 Literature IGS

a) Play,(5 op) Olli Sotamaa (Jaakko Stenros)
b) Games and information,(5 op) Frans Mäyrä (J. Tuomas Harviainen)
c) Politics and power in digital cultures, (5 op) Tere Vadén

Opinto-oppaan 2012–2015 kirjatentti- ja esseesuoritukset

Ennen 2015 aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa 2012–2015 opsun mukaisia tenttejä/esseitä 31.1.2016 asti.

Yhteiset opinnot

ITIY2 Johdatus informaatioyhteiskuntaan 3 op

Aineopinnot

ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Kirjatentti 3 op
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä) - vastuuopettaja Sanna Talja
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä) - vastuuopettaja Sanna Talja
ITIA23 Interaktiivisten verkkopalveluiden, pelien ja internetin tutkimuksen kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op (kontaktiopetuksen korvaava kirjatentti)
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)

Syventävät opinnot

ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op (suoritettavissa myös esseenä)
ITIS14 Tiedonhaun kirjatentti II 5 op
ITIS22 Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)
ITIS23 Arkielämän tietokäytännöt -kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)
ITIS31 Tietämyksenhallinnan tutkimuksen essee 5 op - vastuuopettaja Sanna Talja
ITIS34 Arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teoriat ja tutkimus 5 op (kontaktiopetuksen korvaava esseesuoritus)
ITIS38 Asiakirjahallinta ja tietojärjestelmät -essee 5 op
ITIS39 Tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueet -essee 5 op
ITIS41 Kirjastot ja yhteiskunta II -essee 5 op
ITIS42 Kirjastojen toiminnan tutkimus ja arviointi -essee 5 op  - vastuuopettaja Jaana Kekäläinen
ITIS55 Internet- ja pelitutkimuksen historia - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)
ITIS56 Internet- ja pelitutkimuksen klassikot - kirjatentti 5 op (suoritettavissa myös esseenä)

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 8.6.2017 10.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti