Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Kurssisivut, opinto-opas 2015–2018

 

Kaikkien kurssien tarkemmat sisältötiedot eivät löydy ao. kurssisivulta, vaan useiden opintojaksojen kurssimateriaaleja ylläpidetään ainoastaan Moodle Learning2-kurssialueella, ks. linkki alla. Avaimen saa kurssin vetäjältä opetuksen alkaessa.

>> Moodle Learning2-kurssialue  Moodle

Alkavien kurssien ilmoittautumistiedot löydät opetusohjelmasta. 

Kaikille informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kursseille on ennakkoilmoittautuminen Nettiopsun kautta. Lisätietoa kurssi-ilmoittautumisesta löydät täältä. Huom: kurssivalintoja EI tehdä ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan opiskelijavalinnat kursseille tehdään kurssien pakollisuuden ja suoritettujen opintopistemäärien perusteella. Kurssivalinnoissa noudatetaan yliopiston etusijajärjestystä.

Yhteiset opinnot

ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op
ITIY3 Introduction to Web Publishing 5 ECTS

Perusopinnot

ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op
ITIP2 Tietokäytännöt 5 op
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op
ITIP4 Pelit ja pelillisyys 5 op
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op 

Aineopinnot

ITIA01 Verkkomedian suunnittelu 5 op
ITIA02 Työssäoppiminen 10 op
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - Tieteenfilosofia 2 op
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - Tutkimusmenetelmät 3 op
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä 2 op
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - Kandidaattiseminaari 3 op
ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op
ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito 5 op
ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op
ITIA4 Tiedonhaun perusteet 5 op
ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku 5 op
ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen 5–10 op
ITIA7 Games and Internet in Society 5 op
ITIA8 Player and User Studies 5 op
ITIA9 Game Project 10 op
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot 5–25 op
ITIA11 Aineopintojen muu valinnainen opintojakso 1–30 op 

Syventävät opinnot

ITIS5 Syventävien opintojen muu valinnainen opintojakso 1–30 op
ITIS11 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op
ITIS12 Tiedonhaun kieliteknologia 5 op
ITIS13 Tiedonhaun menetelmät 5 op
ITIS14 Web-tutkimus 5 op
ITIS15 XML-tiedonhaku ja kyselykielet 5 op
ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op
ITIS21 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri 5 op
ITIS22 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op
ITIS23 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka 5 op
ITIS24 Kirjasto- ja tietopalvelujen suunnittelu ja arviointi 5 op
ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot 10 op (2 x 5 op)
ITIS31 Tieto- ja asiakirjahallinto 5 op
ITIS32 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 5 op
ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op
ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt 5 op
ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri 5 op
ITIS36 Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot 5–25 op
ITIS41 Multidisciplinary Games and Internet Research 5 ECTS
ITIS42 Foundations of Games and Internet Research 5 ECTS
ITIS43 Special Issues in Design Research 5 ECTS
ITIS44 Special Issues in Games and Internet Cultures 5 ECTS
ITIS45 Current Approaches in Games and Internet Research 5–10 ECTS
ITIS46 Literature 5–25 ECTS
ITIS61 Graduseminaari 10 op
ITIS61 Master's Thesis Seminar 10 ECTS
ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op
ITIS62 Master's Thesis 40 ECTS

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 18.10.2017 12.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti