Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA01 Verkkomedian suunnittelu 5 op

Vastaava kurssi (2010-2012): ITIMA01 Verkkomedian suunnittelu 4 op

Mika Sihvonen ja Andras Varga

Vanhan kurssisivun sisältöä:

Kurssin tiedot opetusohjelmassa.

Luento-opetus (14 t)

Harjoitukset (14 t)

Verkkomedian suunnittelu on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintojakso. Jaksolla käsitellään digitaalista mediaa hyödyntävien palveluiden suunnittelu- ja toteutusperusteita erityisesti informaatioalan ja interaktiivisen median kannalta. Jakson aiheita ovat muun muassa ideointi, käsikirjoittaminen, suostuttelutekniikat, sosiaalisen median hyödyntäminen sekä eri mediamuotojen käyttö.

Jaksolla tarkastellaan aitoja käytännön palvelukonsepteja ja niiden kehitysmahdollisuuksia ryhmätöiden avulla. Jakson näkökulma on ilmiökentän hahmottaminen lähinnä verkkopalvelun tilaajan näkökulmasta, esim. edeltävät ohjelmointiopinnot eivät siis ole jaksolla välttämättömiä.


KLK 2017

Verkkomedian suunnittelu -opintojakso järjestetään seuraavan kerran tammi-maaliskuussa 2017. Ilmoittautuminen tapahtuu nettiopsun kautta. Jakson opetus käsittää 7 luentoa, jotka myös tallennetaan Moodle-käyttöä varten. Lisäksi jaksolle koostetaan kolme harjoitusryhmää, joihin ilmoittaudutaan jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä. Ryhmä 1 ja Ryhmä 2 ovat lähiopetettavia ryhmiä ja verkkoharjoitusryhmä suorittaa harjoitustyöt itsenäisesti Learning2-alustalla (Moodle). Jaksolle valitut liitetään automaattisesti mukaan jakson Moodle-ympäristöä.

Jakson hyväksytty suoritus koostuu omassa harjoitusryhmässä tehtävästä viikkoharjoituksista (Ryhmät 1 ja 2 työskentelevät pääasiassa pienryhmissä ja itsenäisesti suorittavaan verkkoryhmääm ilmoittautuneet tekevät yksilötehtäviä) sekä jakson lopussa palauttettavasta essee/portfolio -tehtävästä, jonka jokainen jakson osallistuja koostaa itsenäisesti.

Huom! Jakson ensimmäinen luento järjestetään maanantaina 9.1.2017 klo 14-16 ls. B1096. Huom! Opetusohjelman ennakkotiedoista poiketen jakson viimeinen luento pidetään 20.2.2017 klo 14-16 ls. B1096.

Harjoitusryhmät kokoontuvat seuraavasti:

Ryhmä I
Ti 10.1.2016 - 28.2.2017 viikoittain klo 9-12, PinniB ML40

Ryhmä II
Ke 11.1.2016  - 1.3.2017 viikoittain klo 12-15, Linna ML51

Ryhmä III
Verkko-opetusryhmän tehtävänannot Moodlessa tiistaisin viikottain alkaen ti 10.1.2017

Huom! Läsnäolo ensimmäisellä harjoituskerralla varmistaa paikan jaksolla! Koska ryhmissä 1 ja 2 työskennellään pienryhmissä, on tärkeää että opiskelija ilmoittaa jakson vetäjälle ja pienryhmälleen niistä tiedossaan olevista harjoituskerroista, jolloin on itse estynyt osallistumasta harjoitusryhmään.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 2.1.2017 15.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti