Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA02 Työssäoppiminen 10 op

vastuuopettaja: Paavo Arvola

Yleiskuvaus

Työssäoppimisjakso on ohjattua työskentelyä informaatioalan työpaikassa. Jaksolla opiskelija tutustuu informaatioalan osaamista edellyttäviin työtehtäviin ja alan verkostoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatiedon suhteen käytännön työtehtäviin
- hahmottaa työelämässä vaadittavia valmiuksia
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja työssäoppimistaan 
- tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan

Sisältö

Työnhaku, 3 kk harjoittelujakso informaatioalan työpaikassa, verkostojen luominen, harjoittelupaikan esittely.

Työssäoppimisjaksosta/harjoittelusta kerrotaan enemmän Harjoittelu-sivulla.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 12.9.2017 10.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti