Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA03 c) Tutkimustyön perusteet - Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä 2 op

[In English]

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee alalla tehtävää tutkimusta ja tutkimuksessa sovellettuja menetelmiä

Vastaava opettaja: Jaana Kekäläinen

Lukuvuosi 2017/2018

Kurssille ei ole erillistä ilmottautumista.

Kurssi suoritetaan "luentokarusellina" eli voit valita ehdotetuista luennoista ja muista listan 2-4 kohdista haluamasi ja pyytää osallistumisesta merkinnän luentopassiin. Passiin pitää kerätä vähintään 10 merkintää. Kun 10 merkintää on koossa, luentopassi toimitetaan opettajalle, joka antaa kurssimerkinnän. Merkintöjä voi saada siis seuraavilla tavoilla:

1) Sopivia tulossa olevia luentoja. (Myös muita saa ehdottaa!).

2) Ehdota & sovi luento, jota ei ole listassa (myös muiden yliopistojen luennot voivat käydä, samoin videoluennot, ainakin yhdessä pienen kirjallisen tehtävän kanssa, ks. alla)

3) Ehdota & sovi kirjallinen tehtävä

4) Työskentely jonkin tutkimusryhmän kanssa; ehdota & sovi

Eli kohdassa 1) ehdotettujen luentojen lisäksi voit myös itse ehdottaa sopivia luentoja, tapaamisia, seminaareja, työpajoja jne. joissa käsitellään soveltuvia menetelmiä. Väitöstilaisuudet ovat erityisen sopivia, koska niissä usein käsitellään menetelmäkysymyksiä perusteellisesti. Luento voi olla myös videoluento, esimerkiksi netissä. Tällöin luennosta pitää kirjoittaa lyhyt, noin sivun mittainen raportti. Sovi asiasta vastaavan opettajan kanssa. Kyseeseen voi tulla myös työskentely jonkin tutkimusryhmän, -hankkeen tai tutkijan apuna tutkimustyössä tai pienen tutkimusjulkaisun (esimerkiksi nk. mikroartikkelin tai wikipedia-artikkelin) laadinta. Näistä pitää erikseen sopia vastaavan opettajan kanssa ja niistä voi saada enemmän kuin yhden merkinnän passiin.

***

The course introduces contemporary research methods in interactive media and information studies through case examples.

Teacher responsible: Jaana Kekäläinen

Study year 2015/2016

The course is organised as a "lecture carousel", i.e. you can choose among the suggested lectures and ask for a signature to your lecture collection document from the lecturer. There has to be at least 10 items in the document. You can also yourself suggest suitable lectures, seminars, workshops, etc., that discuss research methods. Public dissertation defences are good, since they often go into details of the method being used. One can also use video lectures, e.g., from the net. In that case you have to write a short, one page report on the lecture. Contact the teacher, if you want to use video lectures. It may also be possible to take part in the research of a research project or group, or in the work of a researcher. You can also suggest writing a small research publication (such as a micro-article or a wikipedia entry). These have to be agreed upon with the teacher responsible for the course and can give you more than one item on the document.

Upcoming lectures.

***

Esimerkkejä sopivista luennoista, seminaareista, esitelmistä, jne.

Examples of suitable lectures, seminars, presentetations, etc.

 

Kannattaa seurata: Tampereen yliopiston tapahtumakalenteri // University of Tampere Coming Events

2017-2018

EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa ‑seminaari

Aika: Tiistai 31.10.2017 klo 12.00–15.30

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tähän tilaisuuteen mukaan mahtuu vielä etäyhteydellä!

Tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen –seminaari

Aika: Keskiviikko 1.11.2017 klo 10.00–15.00

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tähän tilaisuuteen on vielä paikkoja vapaana, joten olet tervetullut myös paikan päälle.

Tieteellisen artikkelin tehokas kirjoittaminen. 10.10.2017.

Friday 6.10.2017 The Philosophy of Science, Science Studies
Venue: Linna 6017
Programme
10.15-12.15
- Panu Raatikainen: Recent Developments in the Philosophy of Science
- Renne Pesonen: The Cognitive Science of Science
13.15-15.45
- Pia Vuolanto, Reetta Muhonen, Marika Nieminen and Maiju Tanninen: 
Social studies of science and philosophy of science as research 
fields: An investigation of Finnish doctoral theses
- Lauri Lahikainen & Jenni Rytilä: Scientists as Political Activists: 
Perspectives from Philosophy of Science and STS.
- Rebecca Lund: Epistemic injustice in academia: Class and Gender in 
feminist knowledge production

Tutkijoiden yö. 29.9.2017.

Taistelu ruokahävikkiä vastaan. 14.9.2017.

(Im)Possible Cities 2017: The first international conference of the association for literary urban studies. 23.-24.8.2017

2016-2017

Tutkimusaineistojen anonymisointi 5.4. 2017

Rime järjestää metodipajan torstaina 24.11. klo 10-15 (Pinni B2085).
Työpaja on suunnattu erityisesti tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneet psykometristen mittarien valinnasta, kehittämisestä ja validoinnista.
Ohjelma
10.00 -11.00.  Eero Sormunen: Psykometristen mittareiden kehittämisen perusteita
mittarin kehittämisen, validoinnin ja soveltamisen hyviä käytäntöjä
esimerkkinä internetasenteiden ja pystyvyyskäsitysten mittaaminen
11.00 - 12.30 Käytännön kokemuksia mittarien kehittämisestä
Episteemiset uskomukset (Tore Ståhl, Eero)
Identiteetti- ja teknologiaimu-mittarit (Antti Syvänen)
12.30 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 14.00 Jannica Heinström: Arkielämän tiedonhallinta -mittarin kehittäminen.
 Kommentit: Petri Nokelainen
14.00 – Loppukeskustelu
Tervetuloa mukaan!

-PE 26.8.2016 12.00 FM Hannu Korhosen väitöstilaisuus
Evaluating Playability of Mobile Games with the Expert Review Method (Mobiilipelien pelattavuuden arviointi asiantuntija-arviointi menetelmällä). Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1.

- PE 26.8.2016 12.00 YTM Minna Leinosen väitöstilaisuus
Toimintatutkimus ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä. Pinni B-rakennus, luentosali 1100, Kanslerinrinne 1.

- TO 3.11.2016 - 4.11.2016 Kokemuksen tutkimuksen konferenssi
Kokemuksen ja kokemuksellisuuden tutkimuksen konferenssi Tampereen yliopistossa.


- KE 25.1.2017 - 27.1.2017 BOBCATSSS Conference 2017
Three days of interesting people, inspiring talks and awesome new experiences.

2015-2016

- MSc Tuuli Keskinen will defend her Interactive Technology dissertation "Evaluating the User Experience of Interactive Systems in Challenging Circumstances" on 28 November at 12.00, Pinni B building, auditorium 1100, address: Kanslerinrinne 1. http://www.uta.fi/sis/en/news.html?id=111837

- YTM Kirsi Güntherin väitöstilaisuus. Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa. Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta. Linna-rakennus, Väinö Linna -sali (Kalevantie 5) http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=11&id=111032

- Social Media Research Symposium “Successes and failures in studying social media: Issues of methods and ethics” University of Jyväskylä, November 20, 2015 https://someri.wordpress.com/program/

- Metodifestivaali 19.-20.8. 2015

- Introduction to multilevel modeling for diary data, Dr. Christine Syrek (Trier University, Germany) http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=10&id=108120

- Kertomuksentutkimus 2015 -seminaari http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=10&id=108252

- Työelämän tutkimuspäivät http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=11&id=104926

- Nuorisotutkimuspäivät 2015 http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=11&id=105862

- Memornet Conference 2015 http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2015&kk=11&id=101456


- OASIS OASIS Event: Privacy in the Big Data Era 13/11/2015 10:00 - 12:00

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 4.10.2017 15.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti