Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op

24.10.2017 – 12.12.2017 luento-opetus tiistaisin  klo 14-16, Pinni B 3107

 

Kurssin tiedot opetusohjelmassa.


Kurssi suoritetaan luennoista ja niillä käydyistä keskusteluista laadittavalla oppimispäiväkirjalla sekä viikkotehtävillä.

Jakson lähiopetus käsittää seitsemän luentokertaa. Kurssilla on vierailijoita eri sektoreilta (yksityinen sektori, valtio- ja kuntasektorit, kirjastot, arkistot, yritykset, kunnat, valtionhallinto). Kurssin vierailijat antavat monipuolisen kuvan käytännön työstä erilaisissa tieto- ja asiahallinnon tehtävistä sekä alan vaatimuksista. Johdattavat luennot tutustuttavat alan perustehtäviin ja -käsitteisiin.

Oppimispäiväkirjan laadinta on vaikeaa ilman läsnäoloa luennoilla.

Ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla sekä kurssin Moodle -sivulla, joka avataan ensimmäisenä luentopäivänä.

Vastuuopettaja: Sanna Talja, sanna.k.talja at uta.fi

 

Sisältö

Oganisaatioiden tietohallinto: tehtävät, tavoitteet ja tasot. 

Organisaation dokumentoitujen ja dokumentoimattomien tietoresurssien hallinta

Asiakirjahallinnan infrastruktuuri ja prosessit

Asiakirjahallinnan haasteet: arvonmääritys, eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset

Asiakirjahallinta yrityksissä

Asiakirjahallinta kuntasektorilla

Tietohallinnon ja palvelujen kehittäminen kulttuuriperintösektorilla (arkistot)

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi antaa laajan kuvan tieto- ja asiakirjahallinnon toimenkuvista, uravaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista. Tyypillisiä tietohallinnon tehtäviä ovat esimerkiksi tietoasiantuntijan tehtävät yrityksissä ja erilaisissa julkisen palvelun organisaatioissa. Esimerkkejä työympäristöistä ovat yritysten tietopalvelut, tietojärjestelmät ja tukitoiminnot, tietotuotteiden ja verkkopalvelujen suunnittelu, tieteelliset kirjastot, organisaation sisäisen tiedonkulun kehittämistehtävät sekä johto- ja esimiestehtävät yleisissä kirjastoissa.

Asiakirjahallinta kattaa organisaation toimintaan liittyvien asiakirjojen hallinnan niiden syntyhetkestä aina arkistointiin tai hävittämiseen saakka. Asianhallintaa on esimerkiksi kunnallista päätöksentekoa (hallintomenettelyä) koskevien asioiden rekisteröinti, valmistelu, päätöksenteko ja julkaisu.

Tyypillisiä asiakirjahallinnon tehtäviä ovat arkistonhoitoon, kirjaamotoimintaan, tietopalveluun tai asianhallintaan liittyvät tehtävät sekä näiden toimintojen kehittämis-, johto- ja esimiestehtävät. Ammattinimikkeitä ovat mm. arkistonhoitaja, kirjaaja, arkistopäällikkö, kirjaamopäällikkö, asianhallintapäällikkö, asiakirjahallinnan suunnittelija sekä tietohallintopäällikkö.

 
Palautetta kurssista

- kurssi on työelämälähtöinen ja toteutuu läheisessä kontaktissa työelämään, jolloin se tarjoaa ajankohtaista tietoa työ- ja toimenkuvista 

- kurssi monipuolisti käsityksiä tieto- ja asiakirjahallinnon toimenkuvista, uravaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista: "Asiakirjahallinnon alalla on paljon töitä ja haastetta, organisaatio tarvitsee tätä osaamista. Siksi opiskelenkin tätä alaa."

- kurssi antaa selkeän kuvan tieto- ja asiakirjahallinnon tärkeydestä missä tahansa organisaatioissa

- kurssi antaa kuvan dokumentoinnin ja tietojärjestelmien kehittämisen haasteista

- kurssi antaa näkemystä siitä, miten tiedonhallintaa ja -jakamista voidaan kehittää millä tahansa työpaikalla

- tieto- ja asiakirjahallinnon sekä tietojohtamisen perusasioiden koulutus on merkittävää monen ammatin kannalta, tälle osaamiselle on tarvetta työelämässä

- kurssi panee miettimään tiedonhallinnan ja -jakamisen kehittämistä

 

Kurssin jatkona on suositeltavaa suorittaa:
  • ITIS31 Tieto- ja asiakirjahallinto 5 op, jossa  perehdytään syvällisemmin seuraaviin asioihin: Asiakirja- ja asianhallinnan prosessit ja hallintavälineet. Asiakirjahallinnan normiympäristö. Asiakirjatiedon elinkaarihallinnan jatkuvuus. Asiakirjatiedon pitkäaikaissäilyttäminen. Tietohallinnon työkalut (ml. sosiaalinen media), tietostrategian laadinnan prosessi, tietojohtamisen perusteoriat. 
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 9.8.2017 11.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti