Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op

Vastuuopettaja:

Joni Alava

 

Opetus

Projektitapaamiset perjantaisin 15.1.2016 - 15.4.2016 klo 9-13, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Projektissa toteutetaan kaksi opetustilaisuutta parityönä. Tyypillisiä opetuspaikkoja ovat olleet kaupunginkirjaston tietotorit (tvt), koulut (oppilaat tai opettajat) sekä muut organisaatiot (oma työyhteisö).

 Kurssin tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittää informaatio- ja pelialan asiantuntijan työssä tarvittavia henkilökohtaisia pedagogisia valmiuksia. Osaamista kartutetaan luentojen, projektitapaamisten ja ryhmätehtävien, koulutusten havainnoinnin ja parityönä tehtyjen koulutusprojektien kautta. Projekti on saanut vuosittain erittäin positiivista palautetta (klk-2015: yleisarvio 4.7/5) vaikka työmäärää on pidetty keskimääräistä suurempana. Kurssi on laajennettavissa esseellä 10 opintopisteeseen. Poimintoja viime vuoden kurssipalautteesta:

 

”Erittäin hyödyllinen kurssi, oppi käytännön taitoja. Toivottavasti säilyy opetussuunnitelmassa ja on suosittu!”

 ”Aivan erinomainen kurssi!”

 ”Mukavan monipuolinen ja itsenäinenkin paketti.”

 ”Kurssi oli erityisen käytännöllinen ja työelämäläheinen, mikä oli erinomaisen hyvä asia. Kurssiin kuuluvat vierailuluennot olivat inspiroivia ja ryhmän yhteiset keskustelut kiinnostavia.”

 ”Työmäärä oli 5 opintopisteeseen melko suuri, mutta laajentaminen 10 opintopisteeseen kävi helposti.”

 Kurssilla järjestettävät koulutustilaisuudet voivat käsitellä esimerkiksi informaatio- ja medialukutaitoja, tietotekniikkataitoja, kirjavinkkausta tai pelejä ja pelaamista. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja työskentelyä perjantain projektitapaamisissa ensimmäisten tapaamisten aikana (15.1. - 4.3.), jonka jälkeen siirrytään koulutusprojektien toteutukseen.

 

Osaamistavoitteet

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida informaatio-, media- ja pelikäytäntöihin liittyvän ohjaus- tai koulutusprojektin aidolle asiakasryhmälle ja

- tunnistaa informaatio-, media- ja pelikäytäntöjen erityispiirteitä opettamisen ja oppimisen kohteena
- tunnistaa asiantuntijan kouluttajarooliin liittyviä osaamisalueita
- osaa kerätä kurssipalautetta ja arvioida koulutuksen onnistumista
- osaa reflektoida ja raportoida kokemuksiaan muulle ryhmälle

 Ilmoittautuminen

 Ilmoittaudu nettiopsun kautta 4.1.2016 mennessä

 

Lisätietoja: joni.alava@uta.fi

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 18.12.2015 14.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti